Az Allianz Csoport negyedéves és féléves eredményei

 

Allianz Hungária Zrt.

  • 2,6 milliárd euró működési eredmény 2020 második negyedévében
  • 2020 második negyedévében a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 28,6 százalékkal, 1,5 milliárd euróra csökkent
  • 2020 első félévében a teljes díjbevétel változatlanul 73,5 milliárd euró maradt; 2020 második negyedévében a teljes díjbevétel 6,8 százalékkal, 30,9 milliárd euróra esett
  • 4,9 milliárd euró működési eredmény 2020 első félévében
  • 2020 első félévében a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 28,8 százalékkal, 2,9 milliárd euróra csökkent
  • A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató megfelelő: 187 százalék

Vezetői összefoglaló: a nehéz körülmények között is stabil eredmény

A Covid–19-válság az eddigi egyik legsúlyosabb zavart okozta a gazdaságban és a pénzügyi piacokon. Bár a pénzügyi piacok erősödtek 2020 második negyedévében, a gazdasági talpra állás továbbra is törékeny. Az Allianz változatos portfóliójának és stabil mérlegének köszönhetően továbbra is sikeresen kezeli a jelenlegi krízist, és meggyőző eredményeket ért el 2020 második negyedévében. A folyamatos bizonytalanság miatt jelenleg nem módosítjuk a 2020-as működési eredménnyel kapcsolatos előrejelzéseket.

A belső bevétel növekedésének árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke −7,7 százalék volt 2020 második negyedévében, főleg az élet- és egészségbiztosítási üzletágnak köszönhetően. A teljes díjbevétel 6,8 százalékkal, 30,9 milliárd euróra csökkent 2020 második negyedévében (2019 második negyedéve: 33,2 milliárd euró). A működési eredmény 18,8 százalékkal, 2,6 milliárd euróra gyengült (3,2-ről) 2020 második negyedévében. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye a Covid–19-hez kapcsolódó veszteségek és az alacsonyabb működési befektetési eredmény miatt romlott. Az élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye stabil volt, a csökkenés főleg egy 2019. évi egyszeri, kedvező nyereségnek köszönhető. Vagyonkezelési üzletág meggyőző, bár az előző évhez képest alacsonyabb működési eredményt könyvelt el, elsősorban az alacsonyabb teljesítménydíjak miatt. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 28,6 százalékkal, 1,5 milliárd euróra esett vissza (2,1-ről) 2020 második negyedévében, ami nagyrészt tükrözte a működési eredmény alakulását.

Az egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) 27,6 százalékkal, 7,07 (9,76 euróról) euróra csökkent 2020 első félévében. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos megtérülés (RoE) 10,0 százalék volt (2019 teljes év: 13,6 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2020 első negyedév végi 190 százalékhoz képest 187 százalékra csökkent 2020 második negyedévének végére1.

2020 első félévében a teljes díjbevétel stabil maradt. A működési eredmény 20,5 százalékkal, 4,9 milliárd euróra esett (6,1-ről); a Covid–19 jelentős negatív hatást gyakorolt a biztosítási üzletágak működési eredményére. A vagyon- és felelősségbiztosítás alacsonyabb jegyzési és működési befektetési eredményt ért el. Az élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye egy 2019. évi egyszeri, kedvező nyereség és az alacsonyabb befektetési nyereségráta következtében csökkent. A teljes kezelt vagyon (AuM) növekedésének köszönhető bevételnövekedés a vagyonkezelési üzletág működési eredményének javulását eredményezte. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény csökkenését főképpen a működési eredmény visszaesése okozta.

„A pandémia továbbra is minden iparág számára kihívást jelent. Az Allianz ennek ellenére jó eredményeket ért el, és figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot 2020 első félévében. Ezért biztosak vagyunk abban, hogy 2020 második félévében is meggyőző pénzügyi teljesítményt látunk majd” – mondta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója.

Allianz jelentés


Vagyon- és felelősségbiztosítás: működési eredmény a Covid–19-járvány nyomása alatt

– A teljes díjbevétel 13,5 milliárd euróval (13,4) lényegében változatlan maradt 2020 második negyedévében. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta −1,6 százalékot ért el, amelyet a főleg a Covid–19 hatásának köszönhető 5,3 százalékos negatív mennyiségi hatás és a 4,5 százalékos pozitív árhatás tett ki. A negatív eredmény elsősorban az Allianz Partners, az Egyesült Királyság és Olaszország eredményeinek tudható be. Ezt némileg ellensúlyozta az AGCS, Németország, illetve az ázsiai és csendes-óceáni térségek pozitív belső növekedési rátája.

– A működési eredmény 17,4 százalékkal, 1,1 milliárd euróra esett 2020 második negyedévében 2019 második negyedévéhez képest. A jegyzési eredményt a Covid–19-pandémia hatásai, a nagyobb veszteségek növekedése, valamint a rosszabb lebonyolítási eredmény gyengítették. Ezeket a hatásokat részben ellensúlyozta a költséghányad javulása. Ezenkívül a működési befektetési bevétel is jelentősen visszaesett.

– A kombinált hányad (kárráfordítások és költségek díjbevételhez viszonyított aránya) 1,2 százalékponttal, 95,5 százalékra nőtt 2020 második negyedévében.

„A Covid–19 hatása a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág bevételeire jelentősebb volt 2020 második negyedévében, de ami a bevételnövekedést illeti, a franchise ellenállónak mutatkozott” – mondta Giulio Terzariol, az Allianz SE CFO-ja. „A Covid–19 hatásaitól megtisztított teljesítmény továbbra is erős, a normalizált kombinált hányad 94 százaléknál kisebb; a biztosítástechnikai kiválóságra és a hatékonyságra helyezett hangsúly kifizetődik.”

2020 első félévében a teljes díjbevétel 33,8 milliárd euróra emelkedett (32,9-ről). Az árfolyam- és konszolidációs hatások kiszűrésével számított belső növekedési ráta 0,3 százalék volt, főleg az AGCS, az ázsiai és csendes-óceáni térség, illetve Németország eredményeiből fakadóan. Mivel különösen a jegyzési eredmény csökkent jelentősen, −0,8 milliárd euróval a természeti katasztrófák okozta biztosítási események és a Covid–19 komoly hatása miatt - a működési eredmény a tavalyi év hasonló időszakához képest 23,4 százalékkal, 2,2 milliárd euróra esett vissza. Ezt a negatív hatást részben ellensúlyozta a költséghányad jelentős javulása. Összességében a kombinált hányad 2,7 százalékponttal, 96,7 százalékra romlott az első félévben.

Élet- és egészségbiztosítás: 1,0 milliárd euró működési eredmény

– Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP)2 11,5 milliárd euróra csökkent (15,2-ről) 2020 második negyedévében, amelyre csaknem minden országban hatást gyakorolt a Covid–19. A legnagyobb mennyiségi visszaesés Németországban (csökkent a tőkehatékony termékek értékesítése) és az Egyesült Államokban (csökkent a fix összegű évjáradékok értékesítése) volt tapasztalható.

– Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 2020 második negyedévében 3,1 százalékra esett vissza (3,6 százalékról) az alacsonyabb kamatok hatása miatt, amit nagymértékben ellensúlyoztak a javuló termékek és a jobb üzleti mix, amely magában foglalja az előnyben részesített üzletágak felé történő elmozdulást. Az új értékesítés értéke (VNB) az alacsonyabb mennyiségnek és az alacsonyabb nyereségrátának köszönhetően 2020 második negyedévében 357 millió euróra csökkent (544-ről).

– A működési eredmény 1,0 milliárd euróra esett (1,2-ről) 2020 második negyedévében. Ennek oka elsősorban egy egyszeri, kedvező nyereség az Egyesült Államokban 2019 második negyedévében. Az eredmény csökkenéséhez hozzájárult még a magasabb fedezési költség az egyesült államokbeli változó összegű évjáradék üzletágban, valamint a spanyolországi Allianz Popular leépítése.

„Elégedett vagyok az értékesítési tevékenység 2020 második negyedévében tapasztalható minőségével az élet- és egészségbiztosítási üzletágban, ez a meggyőző új értékesítési eredményhányadban is érzékelhető” – közölte Giulio Terzariol. „Működési jövedelmezőségünk továbbra is erős, azt az aktív kockázatkezelési intézkedéseink megfelelően támogatják.”

Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) 2020 első félévében 29,6 milliárd euróra gyengült (32,9-ről), elsősorban a németországi és az egyesült államokbeli életbiztosítási értékesítések visszaesése következtében. A működési eredmény 1,8 milliárd euróra csökkent (2,3-ról), aminek oka elsősorban egy egyszeri, kedvező nyereség az Egyesült Államokban 2019 második negyedévében. Az eredmény romlásához hozzájárult még a nagyobb értékvesztés 2020 első negyedévében, a magasabb fedezési költség az Egyesült Államokban és a spanyolországi Allianz Popular leépítése. Az új értékesítés eredményhányada 2,9 százalékra esett (3,5-ről), aminek hatására az új értékesítés értéke 851 millió eurót ért el (1153-ról). 

Vagyonkezelés: a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon 6,5 százalékkal nőtt

– A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon (AuM) 2020 első negyedévének végéhez képest 101 milliárd euróval, 1658 milliárd euróra nőtt 2020 második negyedévében. Ennek mozgatórugói a kedvező, 102,3 milliárd euró értékű piaci hatások és a 25,8 milliárd euró összegű nettó tőkebeáramlás voltak. Mindkét tényező erős visszapattanást jelez 2020 első negyedévéhez képest, amelyre a Covid–19 erős hatást gyakorolt. A kedvezőtlen, 28,5 milliárd eurós devizaárfolyam-hatások ezt részben ellentételezték.

– A teljes kezelt vagyon állománya 2250 milliárd euróra nőtt 2020 második negyedévében.

– A működési eredmény 5,7 százalékkal, 640 millió euróra mérséklődött (678-ról) 2020 második negyedévében az alacsonyabb teljesítménydíjaknak köszönhetően. Ráadásul a működési ráfordítások is nőttek. Ennek eredményeképpen a költség-bevétel arány (CIR) 2019 második negyedévéhez képest 1,7 százalékponttal, 62,8 százalékra nőtt 2020 második negyedévében. A devizaárfolyam-hatásoktól megtisztított működési eredmény 7,2 százalékkal csökkent.

„A kihívásokkal teli környezetben is erős nettó beáramlás egyértelműen mutatja, hogy vagyonkezelési üzletágunk remekül teljesít” – mondta Giulio Terzariol. „Megfelelő helyzetben vagyunk, hogy még nagy bizonytalanság mellett is jó működési eredményt érjünk el, és közép- és hosszú távon értéket teremtsünk a vagyonkezelési franchise számára.”

2020 első félévében a működési bevételek 5,2 százalékkal, 3,5 milliárd euróra emelkedtek a teljes kezelt vagyon növekedésének köszönhető bevételnövekedés következtében. A költség-bevétel arány csaknem változatlan, 62,2 (62,3) százalék maradt. A működési eredmény 5,4 százalékkal, 1319 millió euróra nőtt (1251-ről). Belső alapon a működési eredmény 3,0 százalékkal javult. A nettó kiáramlás, a kedvezőtlen piaci hatások és a negatív devizaárfolyam-hatások eredményeképpen a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon 1658 milliárd eurót tett ki, ami 28 milliárd eurós, vagyis 1,7 százalékos csökkenést jelent a 2019. év végéhez képest.

Az Allianz Csoport negyedéves és féléves eredményei