Az Allianz Csoport erős negyedévet zárt valamennyi üzletágában

Allianz Hungária Zrt.
  • 2021 második negyedévében a teljes bevétel növekedésének üteme 10,9 százalék volt
  • A negyedéves működési eredmény elérte a 3,3 milliárd eurót
  • A részvényesekre jutó adózott eredmény a negyedév során 45,7 százalékkal, 2,2 milliárd euróra nőtt
  • 2021 első félévének 6,7 milliárd eurós működési eredménye a teljes évre tervezett eredmény középértékének 55 százaléka
  • ·Az adózott eredmény 2021 első hat hónapja alatt 63,7 százalékkal 4,8 milliárd euróra emelkedett
  • A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 206 százalék1
  • A 2021. évi működési eredmény a 12 (+/– 1) milliárd eurós céltartomány felső felében várható2

Vezetői összefoglaló: Erős negyedév az összes üzletágban

Az Allianz Csoport a második negyedévben erős teljesítménnyel folytatta a kiválóan induló 2021. évet. Diverzifikált üzleti portfóliójának köszönhetően a Csoport kihasználta a globális gazdasági fellendülés előnyeit, és a teljes díjbevétel valamint a működési eredmény is erőteljesen növekedett. A részvényesekre jutó adózott eredmény szintén javult az előző év második negyedévéhez képest. Mindhárom üzletág egészséges növekedést könyvelhetett el. Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk bizonyította ellenállóképességét, miközben jelentős természeti katasztrófákkal kellett megbirkóznia. Az élet- és egészségbiztosítási termékeink iránti kimagasló kereslet a bevételek dinamikus emelkedését eredményezte, míg vagyonkezelési üzletágunk folytatta növekedését, és új történelmi csúcsot ért el a kezelt vagyon mértékében.

A belső bevétel növekedés árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 12,6 százalék volt 2021 második negyedévében, elsősorban az élet- és egészségbiztosítási üzletágnak köszönhetően. A teljes bevétel 10,9 százalékkal, 34,3  milliárd euróra emelkedett (2020 második negyedévében: 30,9 milliárd euró volt).

A működési eredmény 29,4 százalékkal, 3,3  milliárd euróra (2,6) nőtt az összes üzletágunkban tapasztalt erőteljes emelkedés eredményeképpen. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye a magasabb biztosítástechnikai eredménynek köszönhetően nőtt, amihez hozzájárult a nagyobb mértékű lebonyolítási eredmény, amit részben ellensúlyoztak a természeti katasztrófákból eredő magasabb kárigények. Emellett a COVID hátrányosan érintette az előző évet. Az élet- és egészségbiztosítási üzletág magasabb működési eredményéhez az összes régió hozzájárult, az Egyesült Államok kimagasló teljesítménye mellett. A vagyonkezelési üzletágban a működési eredmény főként a magasabb kezelt vagyonból származó bevételeknek és a javuló költség-bevétel aránynak köszönhetően nőtt. Az adózott eredmény 45,7 százalékkal 2,2 (1,5) milliárd euróra növekedett 2021 második negyedévében, a működési eredmény növekedése, a jobb nem működési eredmény, valamint az alacsonyabb effektív adókulcs következtében.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 62,3 százalékkal 11,47 (7,07) euróra nőtt 2021 első félévében. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (ROE) 15,6 százalékot tett ki (2020 teljes év: 11,4 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 2021 második negyedévének végén 206 százalékon állt, [1]szemben az előző negyedév végi 210 százalékkal.

2021 első félévében a működési eredmény 36,7 százalékkal, 6,7  milliárd euróra (4,9) emelkedett, amihez az összes üzletág hozzájárult. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág magasabb biztosítástechnikai eredményt könyvelt el, míg a javuló befektetési nyereségráta az élet- és egészségbiztosítási üzletágunk működési eredményének emelkedéséhez járult hozzá. A vagyonkezelési üzletág működési eredménye is emelkedett a magasabb működési bevételnek köszönhetően, amit az erős költségfegyelem is támogatott. A részvényesekre jutó adózott eredmény emelkedése a működési eredmény növekedésének és a magasabb nem működési befektetési eredménynek tudható be.

„Az Allianz nagyon jó félévet zárt és működési eredményében kétszámjegyű növekedést ért el. Termékeinkre és megoldásainkra egészséges kereslet mutatkozott“, mondta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. „Az európai természeti katasztrófákkal terhelt elmúlt hetekben büszke voltam arra, hogy tanúja lehettem az Allianz számos képviselője által tanúsított szolidaritásnak és kiemelkedő elkötelezettségnek.“

„A második negyedév ismét rávilágított az Allianz erős fundamentális teljesítményére, ami valamennyi fő pénzügyi mutatóban tetten érhető. Örömmel tölt el, hogy összes üzletágunk kiváló eredményeket ér el és növekedésünket eredményesség is kíséri“ – értékelt Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi igazgatója. „Ennek alapján bizakodva tekintünk 2021 második félévére, és működési eredményünket a céltartományunk felső felébe várjuk.“

[1] A biztosítástechnikai tartalékokkal kapcsolatos átmeneti intézkedések nélkül.

[2] Mint mindig, a természeti katasztrófák és a tőkepiacok kedvezőtlen alakulása, valamint a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatos figyelmezetésünkben említett tényezők súlyosan befolyásolhatják a működési és/vagy adózott eredményünket, valamint a Csoport eredményeit.

Az Allianz Csoport erős negyedévet zárt valamennyi üzletágában

 

Vagyon- és felelősségbiztosítás: Erős működési eredmény

–        A teljes díjbevétel 3,4 százalékkal, 13,9 milliárd euróra (13,5) nőtt 2021 második negyedévében. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta összesen 3,6 százalék volt, ami elsősorban az 1,6 százalékos pozitív árhatásnak és a 1,5 százalékos pozitív volumen hatásnak tudható be. A legnagyobb árnövekedést az AGCS könyvelte el, míg a mennyiségi növekedés terén az Allianz Partners (Olaszország) és Közép- és Kelet-Európa teljesítettek kimagaslóan.

–        A működési eredmény az előző év azonos időszakához képest nagymértékben, 18,8 százalékkal, 1,4 milliárd euróra (1,1) nőtt 2021 második negyedévében. A természeti katasztrófák miatti magasabb kárigényeket nagyjából ellensúlyozta a jobb lebonyolítási eredmény. A biztosítástechnikai eredmény előző év azonos időszakához viszonyított jelentős emelkedése a COVID-dal kapcsolatos veszteségek elmaradásának is köszönhető. Ezenkívül enyhén nőtt a működési befektetési nyereség is.

–        A kombinált hányad 2021 második negyedévében 1,6 százalékponttal, 93,9 százalékra (95,5) javult.

„Örömömre szolgál, hogy vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk folyamatosan szem előtt tartja a kockázatvállalási fegyelmet és a termelékenységet. Mérlegünk erős, ügyfeleink megbízható partnerre találnak bennünk“, összegzett Giulio Terzariol. „Bár a második negyedévben egy sor természeti katasztrófával szembesültünk, és ez a trend a harmadik negyedévben is folytatódik, biztos vagyok benne, hogy a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág szép működési eredménnyel járul majd hozzá a Csoport eredményéhez.“

2021 első félévében a teljes díjbevétel elérte a 33,6  milliárd eurót (33,8). Az árfolyam- és konszolidációs hatások kiszűrésével számított belső növekedési ráta 0,5 százalék volt, főleg az ázsiai és csendes-óceáni térségnek, Törökországnak és Ausztráliának köszönhetően. A természeti katasztrófákból eredő veszteségek ellenére a működési eredmény jelentősen, 32,0 százalékkal 2,9  milliárd euróra  emelkedett az előző év azonos időszakához képest (2,2). Ez a jelentősen magasabb biztosítástechnikai eredménynek volt köszönhető, ami elsősorban a COVID-hoz köthető veszteségek elmaradásának tudható be. Összességében az első féléves kombinált hányad 3,2 százalékponttal 93,4 százalékra javult (96,7).

Élet- és egészségbiztosítás: Stabil értékesítés és erős értékteremtés

·         Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP[1]) 2021 második negyedévében 19,7 milliárd euróra emelkedett (11,5). Ez elsősorban a befektetési egységhez kötött termékek magasabb értékesítésének, az olaszországi meglévő szerződésállomány (back-book) újratárgyalása hatásának, valamint a Franciaországban folyamatban lévő termékátadásnak tudható be. 2020 – COVID-19 hatásaival terhelt – második negyedévéhez képest minden téren fellendülést tapasztaltunk.

·         Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 3,2 százalékra nőtt (3,1) 2021 második negyedévében a javuló portfólió összetételnek köszönhetően, amelyhez elsősorban az Egyesült Államok, illetve az ázsiai és csendes-óceáni térség járultak hozzá. Az új értékesítés értéke (VNB) 2021 második negyedévében jelentősen nőtt, és elérte a 633 (357) millió eurót.

·         A működési eredmény 1,3  milliárd euróra nőtt 2021 második negyedévében (1,0), elsősorban az Egyesült Államokban folytatott üzleti tevékenységünknek köszönhetően, ami a befektetési nyereségráta javulását eredményezte. A kockázati pluszdíjak és a költségfedezetek is emelkedtek, mivel Olaszországban magasabb kezelési költséget realizáltunk a befektetési egységhez kötött biztosításoknál, míg Németországban a magasabb tartalékalap járt kedvező hatással.

„Élet- és egészségbiztosítási üzletágunk nagyon jól teljesít. Az értékesítés dinamikus és az összes jelentős piacunkon erőteljes fellendülést tapasztalok“ – jelentette ki Giulio Terzariol. „Az új szerződések értéke kiemelkedő, és továbbra is aktívan kezeljük a meglévő szerződés-állományunkat, ami az élet- és egészségbiztosítási üzletág fenntartható működési eredményességének alapja.“

2021 első félévében az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) 39,2 (29,6) milliárd euróra nőtt az értékesítés fellendülésének köszönhetően. A működési eredmény 2,5 (1,8) milliárd euróra emelkedett, elsősorban a javuló befektetési nyereségráta eredményeképpen. Az új értékesítés eredményhányada 3,0  százalékra nőtt (2,9), így az új értékesítés várható jelenértéke elérte az 1,2 milliárd eurót (0,9).

Vagyonkezelés: A működési eredmény 29 százalékkal nőtt

A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon (AuM) 2021 első negyedévének végéhez képest 56 milliárd euróval, 1830 milliárd euróra emelkedett 2021 második negyedévében. Ennek mozgatórugói a 41,8 milliárd euró értékű kedvező piaci hatások és a 25,9 milliárd euró összegű nettó tőkebeáramlás ·          voltak. A devizaátváltás 12,7 milliárd eurós összegű kedvezőtlen hatása ezt részben ellentételezte.

·          A teljes kezelt vagyon állománya 2021 második negyedévében 2.488 milliárd euróra nőtt, ami összhangban áll a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon alakulásával. A növekedéshez az összes térség és eszközosztály hozzájárult.

·          A működési eredmény az előző év azonos időszakához képest 29 százalékkal 825  millió euróra nőtt (640) 2021 második negyedévében. A növekedéshez elsősorban a harmadik felektől származó magasabb teljes kezelt vagyon és a megemelt teljesítési díjak járultak hozzá, amiben az Allianz Real Estate integrálása is jelentős szerepet játszott. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 38,3 százalékkal nőtt. Ennek eredményeképpen a költség-bevétel arány (CIR) 2020 második negyedévéhez képest 4,1 százalékponttal, 58,7 százalékra javult 2021 második negyedévében.

„Örömmel tölt el, hogy vagyonkezelési üzletágunk továbbra is kiváló eredményeket ér el, és fennállása óta az egyik legmagasabb negyedévi működési eredményt hozta“, közölte Giulio Terzariol. „Továbbra is a befektetési eredmény túlszárnyalására, a nettó tőkebeáramlásra és a termelékenység javítására összpontosítunk.“

2021 első félévében a működési bevételek 9,8 százalékkal, 3,8 milliárd euróra emelkedtek a bevétel teljes kezelt vagyon növekedésének köszönhető emelkedése és a magasabb teljesítési díjak eredményeként. Költség-bevétel arányunk 59,0  százalékra javult (62,2). A működési eredmény 19,2 százalékkal 1572  millió euróra nőtt (1319). Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 27,8 százalékkal nőtt. A magas nettó beáramlások, a devizaátszámítás pozitív hatásai, valamint a kedvező piaci hatások 1830 milliárd eurós eredményt hoztak a harmadik felektől származó kezelt vagyon területén, ami 118 milliárd eurós, illetve 6,9 százalékos emelkedést jelent 2020 év végéhez képest..

[1] A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedések alkalmazását is magába foglalóan a Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 2021 második negyedévének végén 236 százalékon állt (2021 első negyedévének végén 241 százalék volt).

[2] Eltérő jelzés hiányában a közleményben az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni értéken szerepel.

Az Allianz Csoport erős negyedévet zárt valamennyi üzletágában