Az Allianz 2,9 milliárd euró működési eredményt ért el 2020 harmadik negyedévében

Allianz Hungária Zrt.
  • A részvényesekre jutó adózott eredmény ugyanekkor 5,9 százalékkal, 2,1 milliárd euróra nőtt

  • 2020-ban a harmadik negyedév teljes díjbevétele 6,1 százalékkal 31,4 milliárd euróra, a 2020-as év első 9 hónapjának teljes díjbevétele pedig enyhén, 104,9 milliárd euróra csökkent

  • 2020 első 9 hónapjának működési eredménye 7,8 milliárd euro volt, a COVID-19 hatásai nélkül pedig elérné a 9,1 milliárd eurós tavalyi szintet

  • 2020. első 9 havi részvényesekre jutó adózott eredménye 17,6 százalékkal 5 milliárd euróra csökkent

  • A Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató a 2020. év harmadik negyedévének végén 192 százalékos

Vezetői összefoglaló: Erős működési eredmény

Egy rövid gazdasági helyreállás után a fertőzések arányának növekedése újból a korlátozó intézkedések szigorítására késztette a kormányokat, annak érdekében, hogy megfékezzék a COVID-19 járvány terjedését. A kihívásokkal teli társadalmi-gazdasági körülmények között az Allianz Csoport 2020 harmadik negyedévében újra bizonyította ellenállóképességét, és az év első kilenc hónapjában stabil teljesítményt jegyzett valamennyi üzletágában.

A belső bevétel csökkenésének árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 6,0 százalék volt 2020 harmadik negyedévében, amely hatás főleg az élet- és egészségbiztosítási üzletág eredményeiknek tudható be.. A teljes díjbevétel 6,1 százalékkal, 31,4 milliárd euróra gyengült 2020 harmadik negyedévében (2019 harmadik negyedévében 33,4 milliárd euró volt), míg a működési eredmény pusztán 2,6 százalékkal 2,9 milliárd euróra csökkent (az egy évvel ezelőtti 3 milliárdról). A növekvő befektetési nyereségrátának köszönhetően az élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredményének összege növekedést mutatott. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágban a működési eredmény csak kis mértékben esett vissza a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos további veszteségek és az alacsonyabb kifutási járulék ellenére. A vagyonkezelési üzletág működési eredménye a működésből származó bevételek hanyatlását követően csökkent. A részvényesekre jutó adózott eredmény 5,9 százalékkal 2,1 milliárd euróra növekedett 2020. harmadik negyedévében (1,9-ről), a nem működési befektetések magasabb eredménye következtében, amelyet részben ellensúlyoztak a magasabb átszervezési és integrációs kiadások, valamint az alacsonyabb működési eredmény.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) alapértéke 2020 harmadik negyedévében 7,2 százalékkal 5,01 euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 4,68 euróhoz képest. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (ROE) 11,3 százalékra emelkedett (2019 teljes év: 13,6 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2020 második negyedév végi 187 százalékhoz képest 192 százalék volt 2020 harmadik negyedévének végére.[1]

2020 első kilenc hónapjában a teljes díjbevétel 1,9 százalékkal csökkent. A működési eredmény 14,6 százalékkal 7,8 milliárd euróra gyengült (9,1-ről) főként a COVID-19 járvány 1,3 milliárd eurót elérő káros hatásai miatt. A vagyon- és felelősségbiztosítási működési eredmény gyengült mind az alacsonyabb jegyzési eredmények, mind a működési befektetési eredmény miatt. Az élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye egy 2019. évi egyszeri, kedvező nyereség és az alacsonyabb befektetési nyereségráta következtében csökkent. A teljes kezelt vagyon (AuM) növekedésének köszönhető bevételnövekedés a vagyonkezelési üzletág működési eredményének javulását eredményezte. A részvényesekre jutó adózott eredmény csökkenését főképpen a működési eredmény visszaesése okozta.

A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos folyamatos gazdasági bizonytalanság tükrében az Allianz SE Igazgatósága úgy döntött, hogy nem folytatja tovább a korábban felfüggesztett 2020-as Részvény Visszavásárlási Programot, és a továbbiakban nem hajtja végre a program fennmaradó, 750 millió eurót érintő részét.

„Meggyőző eredményeket értünk el egy folyamatosan kihívásokkal teli környezetben. Nemcsak pénzügyi teljesítményünk maradt stabil, de erős támogatást is kaptunk fantasztikus munkatársainktól a világ minden táján. Az Interbrand ismét az Allianz-ot ismerte el világelsőként a biztosítási márkák között” – nyilatkozta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. „Ezért továbbra is biztosak vagyunk abban, hogy nemcsak a COVID-19 járványnak ellenállunk, hanem az Allianz-ot is képesek vagyunk tovább erősíteni minden érintett fél előnyére.

[1] A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedések alkalmazását is magába foglalóan a Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2020. év harmadik negyedévének végén 224%-ra emelkedett (2020. második negyedév végén ugyanez a mutató 217 százalékot ért el).

Vagyon- és felelősségbiztosítás: A COVID-19 járvány továbbra is kihat a működési eredményre és alacsonyabb a lebonyolítási eredmény

–  A teljes díjbevétel 1,8 százalékkal 12,9 milliárd euróra csökkent 2020 harmadik negyedévében. A belső növekedési ráta árfolyam és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 4,1 százalékkal gyengült a 9,0 negatív volumen hatás és az 5,6 százalékos pozitív árhatás következtében. Ehhez a csökkenéshez főleg az Allianz Partners, az AGCS és az Euler Hermes járultak hozzá, míg Németország, Törökország és Kína pozitív belső növekedési rátát könyvelhetett el.

–  A működési eredmény lényegében nem változott, 1,3 (1,3) milliárd eurós szintet ért el 2020 harmadik negyedévében. A jegyzési eredményt befolyásolta a COVID-19 járvány, és a lebonyolítási eredmény egyértelműen alacsonyabb bevételt hozott. Ezeket a hatásokat nagyban ellensúlyozta a természeti katasztrófákkal kapcsolatos alacsonyabb kárigények szintje.

– Ennek eredményeképpen a kombinált hányad (a kárráfordítások és költségek díjbevételhez viszonyított aránya) enyhén, 0,2 százalékponttal 94,5 százalékra nőtt 2020 harmadik negyedévében.

„Örömmel tölt el, hogy jegyzési nyereségességünk ilyen jól megállja a helyét” - mondta Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi vezetője. „Leszámítva a COVID-19 hatását, alapvetően megfelelő növekedést látunk a kombinált hányadot illetően. Kultúránkban erős a jegyzési fegyelem és a szakmai kiválóság, és továbbra is a produktivitásra fókuszálunk.”

2020 első kilenc hónapjában a teljes bevétel 46,7 milliárd euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 46,1 milliárd euróhoz képest. A devizaátszámítási és a konszolidációs hatások kiszűrésével számított belső növekedési ráta mértéke 0,9 százalékkal esett vissza elsősorban az Allianz Partners, az Euler Hermes és Olaszország miatt. Különösen a COVID-19 járvány által előidézett jelentősen alacsonyabb jegyzési eredmény, valamint az alacsonyabb működésből származó befektetési eredmény miatt a működési eredmény 16,6 százalékot hanyatlott 3,5 milliárd euróra az előző év azonos időszakához képest. Ezt a negatív hatást részben ellensúlyozta a költséghányad jelentős javulása. Összességében a kombinált hányad 1,9 százalékponttal 96,0 százalékra romlott.

2020 Q3 Allianz pénzügyi eredmények

Élet- és egészségbiztosítás: 1,1 milliárd eurós erős működési eredmény

–  Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP)[2], 12,9 milliárd euróra csökkent (16,1-ről) 2020 harmadik negyedévében a COVID–19 és a megváltozott üzleti struktúra hatására. A legnagyobb volumen csökkenést az Egyesült Államokban könyvelték el a fix indexálású évjáradék termékek romlása, illetve Németországban a „Perspektive” termék alacsonyabb értékesítési szintje miatt.

–  Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 2020 harmadik negyedévében is, 2,9 százalékra (3,1 százalékról) csökkent az alacsonyabb kamatok hatása miatt. Ezt nagymértékben ellensúlyozták az innovatív termékek és a jobb üzleti struktúra. Az új értékesítés értéke (VNB) 371 millió euróval csökkent 2020 harmadik negyedévében (494-ről) az alacsonyabb volumen és az alacsonyabb nyereségráta összesített hatása miatt.

–  A működési eredmény 1,119 milliárd euróra nőtt (1,083-ról) 2020 harmadik negyedévében. Ez elsősorban a jobb befektetési nyereségrátának volt köszönhető az Egyesült Államokban és az Ázsia- Csendes Óceáni térségben.

„Értékesítésünk minősége magas szintű maradt, mivel preferált üzletágainkban az életbiztosítási termékek növekvő aránya segített az új értékesítési eredményhányad alacsonyabb kamatlábainak ellensúlyozásában” - nyilatkozta Giulio Terzariol. „Tovább folytatjuk termékcsaládjaink megújítását, hogy vonzó ajánlatokat kínálhassunk ügyfeleink számára, és biztosítsuk Élet- és egészségbiztosítási üzletágunk megfelelő működési eredményességét.”

2020 első kilenc hónapjában az új értékesítésből származó díjbevétel jelenértéke (PVNBP) 42,5 milliárd euróra csökkent (49,0-ról) elsősorban az életbiztosítási ág alacsonyabb értékesítési szintje miatt az Egyesült Államokban és Németországban. A működési eredmény 2,9 milliárd euróra csökkent (3,4-ről). Az eredmény csökkenését nagyrészt egy egyszeri kedvező nyereség 2019 második negyedévében valamint a magasabb fedezeti ráfordítások főként 2020 első félévében az egyesült államokbeli változó évjáradék üzletágában okozták. A további okok a spanyol Allianz Popular értékesítésében és Franciaország alacsonyabb befektetési nyereségrátájában keresendők. Az új értékesítés eredményhányada 2,9 százalékra csökkent (3,4-ről), így az új értékesítés értéke 1,2 milliárd eurót ért el (1,6-ról).

2 Eltérő jelzés hiányában a közleményben az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni értéken szerepel.

Vagyonkezelés: 26 milliárd euró harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlás

–  2020 harmadik negyedévében a harmadik felektől származó kezelt vagyon (AuM) értéke a második negyedév végéhez képest 13 milliárd euróval, 1670 milliárd euróra nőtt. Ez a fejlemény köszönhető volt a 40,2 milliárd eurónyi pozitív piaci hatásnak és a 25,6 milliárd euró nettó tőkebeáramlásnak, valamint egy 53,1 milliárd eurós negatív árfolyamhatásnak.

–  A teljes kezelt vagyon 2271 milliárd eurót tett ki. A pozitív piaci hatások és a nettó tőkebeáramlások ellensúlyozták a negatív árfolyamhatásokat, ez összességében stabil fejlődést eredményezett 2020 harmadik negyedévében.

–   A működési eredmény nagyon jó szintet ért el 2020 harmadik negyedévévében annak ellenére, hogy a bevételek 3,7 százalékkal 677 millió euróra csökkentek (703-ról) az alacsonyabb szinten teljesítő biztosítási díjbevételek és AuM bevételek következtében. A csökkenő működési kiadásoknak ellensúlyozó hatása volt.

Összességében a költség-bevétel arány (CIR) alig változott, a 2019 harmadik negyedévi 61,7 százalékos szintről 61,9 százalékra módosult 2020 harmadik negyedévére. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 0,1 százalékkal nőtt.

„Vagyonkezelési üzletágunk megfelelő nettó bevételek és jó működési eredmény mellett kiváló hatékonyságot mutat” - mondta Giulio Terzariol, „Örülök annak, hogy ügyfeleink bíznak bennünk. Tovább bővítjük termékpalettánkat és ügyfélkörünket, új technológiákba fektetünk, és javítjuk termelékenységünket.”

2020 első kilenc hónapjában a működési bevételek2,2 százalékkal 5,3 milliárd euróra emelkedtek a harmadik felektől származó kezelt vagyon átlagos állományának növekedésének köszönhetően. A költség-bevétel arány továbbra is 62,1 százalék (62,1-ről). A működési eredmény 2,2 százalékkal 1.996 millió euróra emelkedett (1.954-ről) (mind névértéken, mind pedig belső értéken). A kedvező piaci hatások, a nettó beáramlások, valamint az árfolyamügyletek negatív hatásai 1.670 milliárd eurós eredményt hoztak a harmadik felektől származó kezelt vagyon területén, amely 16 milliárd eurós ill. 0,9 százalékos csökkenés 2019 év végéhez képest.

Allianz Csoport – 2020 harmadik negyedévére és első kilenc hónapjára vonatkozó legfontosabb adatok

 

 

2020. III. né.

2019. III. né.

Változás

2020. első 9 hó

2019. első 9 hó

Változás

Teljes díjbevétel

Mrd EUR

31,4

33,4

-6,1%

104,9

106,9

-1,9%

–  Vagyon- és felelősségbiztosítás1

Mrd EUR

12,9

13,2

-1,8%

46,7

46,1

1,4%

–  Élet- és egészségbiztosítás

Mrd EUR

16,8

18,5

-9,4%

53,1

55,9

-5,0%

–  Vagyonkezelés

Mrd EUR

1,8

1,8

-3,2%

5,3

5,2

2,2%

–  Vállalati és egyéb

Mrd EUR

0,1

0,1

-14,1%

0,2

0,2

-9,1%

–  Konszolidáció

Mrd EUR

-0,2

-0,2

-11,7%

-0,4

-0,5

-10,0%

Működési eredmény

M EUR

2 907

2 984

-2,6%

7 776

9 105

-14,6%

–  Vagyon- és felelősségbiztosítás

M EUR

1 315

1 347

-2,4%

3 490

4 184

-16,6%

–  Élet- és egészségbiztosítás

M EUR

1 119

1 083

3,4%

2 930

3 410

-14,1%

–  Vagyonkezelés

M EUR

677

703

-3,7%

1 996

1 954

2,2%

–  Vállalati és egyéb

M EUR

-203

-148

36,9%

-634

-444

42,9%

–  Konszolidáció

M EUR

-2

-1

98,6%

-5

0

n. m.

Adózott eredmény

M EUR

2 131

2 032

4,9%

5 232

6 348

-17,6%

–  nem ellenőrző részesedések

M EUR

68

84

-19,2%

242

292

-16,9%

–  részvényesek számára megtermelt

M EUR

2 063

1 947

5,9%

4 990

6 056

-17,6%

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke

EUR

5,01

4,68

7,2%

12,07

14,44

-16,4%

Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke

EUR

4,89

4,66

4,9%

11,86

14,39

-17,6%

További KPI-k

 

 

 

 

 

 

 

–  Csoport

Sajáttőke-arányos megtérülés2,3

%

14,5%

13,6%

0,9% -p

11,3%

13,6%

-2,3% -p

–  Vagyon- és felelősségbiztosítás

Kombinált hányad

%

94,5%

94,3%

0,2% -p

96,0%

94,1%

1,9%-p

–  Élet- és egészségbiztosítás

Új értékesítés eredményhányada

%

2,9%

3,1%

-0.2%-p

2,9%

3,4%

-0,5% -p

–  Élet- és egészségbiztosítás

Új értékesítés értéke

M EUR

371

494

-25,1%

1 222

1 648

-25.9%

–  Vagyonkezelés

Költség-bevétel arány

%

61,9%

61,7%

0,2% -p

62,1%

62,1%

0,0% -p

 

 

 

 

 

2020.09.30.

2019.12.31.

 

Saját tőke3

Mrd EUR

 

 

 

74,6

74,0

0,9%

Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató4

%

 

 

 

192%

212%

-20%-p

Harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon

Mrd EUR

 

 

 

1 670

1 686

-0,9%

Megjegyzés: Ellenkező értelmű tájékoztatás hiányában az adatokat millió euróban tüntettük fel. A kerekítések miatt az itt szereplő számok, illetve a százalékos értékek összege nem feltétlenül egyezik meg az összesítésnél szereplő abszolút számadatokkal.

1_ A teljes díjbevétel tartalmazza a bruttó biztosítási díjbevételt és a díj- és jutalékbevételeket.

2_ A részvényesekre jutó adózott eredmény és az átlag saját tőke évesített arányát mutatja, a kötvényeken nem realizált árfolyam differencia és az adózott árnyékelszámolás nélkül, az időszak elején és végén. Az évesített adatok nem tekintendők a teljes évi számokra vonatkozó előrejelzésnek. 2019 III. negyedévére és 2019 első kilenc hónapjára vonatkozóan a teljes évre vetített tőkemegtérülést tüntettük fel.

3_ Nem ellenőrző részesedések nélkül.

4_ A kockázatitőke-értékek 99,5 százalékos megbízhatósági szintű csoportdiverzitást tükröznek. A biztosítástechnikai tartalékokkal kapcsolatos átmeneti intézkedéseket is figyelembe véve a Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 224% volt 2020. szeptember 30-án.

[2] Eltérő jelzés hiányában a közleményben az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni értéken szerepel.

Az Allianz 2,9 milliárd euró működési eredményt ért el 2020 harmadik negyedévében