3 milliárd euró működési eredményt ért el az Allianz a harmadik negyedévben

Allianz Hungária Zrt.
 • A vállalat belső bevételnövekedésének üteme 9,8 százalékos volt, míg a részvényesekre felosztható adózott eredménye 23,6 százalékkal nőtt, így elérte az 1,9 milliárd eurót 2018 harmadik negyedévében
 • 2018 első kilenc hónapja során a működési eredmény 4,8 százalékkal, 8,7 milliárd euróra nőtt, amely az egész évre tervezett eredmény középértékének a 79 százalékát teszi ki
 • A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 229 százalék
 • Az Allianz 2018. évi várható működési eredménye a megerősített adatok alapján 11,1 milliárd euró lesz (plusz/mínusz 500 millió euró)

Vezetői összefoglaló: jelentősen nőtt az árbevétel, a működési eredmény és a nettó bevétel

A belső bevételnövekedés árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 9,8 százalék volt; ehhez az eredményhez minden üzletág teljesítménye hozzájárult. A teljes árbevétel 7,9 százalékkal, 30,5 milliárd euróra nőtt (2017 harmadik negyedév: 28,3 milliárd euró). A működési eredmény 2,5 milliárd euróról 3 milliárd euróra emelkedett, ami 20,6 százalékos növekedés jelent. Az eredmény elsősorban a vagyon- és felelősségbiztosítás üzletágnak köszönhető, mivel ezen a területen csökkent a természeti katasztrófákból eredő kárigények mértéke, kedvezőbben alakultak a mögöttes kárigények, és a költséghányad csökkenésével párhuzamosan jelentősen nőttek a díjbevételek. A teljes kezelt vagyon (assets under management - AuM) bevételeinek és a magasabb teljesítési díjaknak köszönhető növekedése a vagyonkezelési üzletág működési eredményének javulását eredményezte. Az Élet- és egészségbiztosítás üzletág működési eredménye a kisebb visszaesés ellenére továbbra is kielégítő. A működési eredménynek növekedésének köszönhetően a részvényesekre felosztható adózott eredmény is nőtt 23,6 százalékkal, és elérte az 1,9 milliárd eurót.

Az egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) 2018 első kilenc hónapjában 12 százalékkal, 13,42 euróra nőtt. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (ROE) 13,8 százalék volt (2017 teljes év: 11,8 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a negyedév végén 229 százalék volt; 2018 második negyedévének végén ugyanez a mutató 230 százalékot ért el.

2018 első kilenc hónapjában a működési eredmény a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág eredményének, valamint a vagyonkezelési üzletág működési bevételnövekedésének köszönhetően 4,8 százalékkal nőtt, és elérte a 8,7 milliárd eurót. A kedvezőtlen devizaátváltási hatások, illetve az Egyesült Államokban a befektetési hozamok normalizálódása következtében az élet- és egészségbiztosítás üzletágban kismértékben csökkent a működési eredmény.

A részvényesekre felosztható adózott eredmény 5,4 milliárd euróról 5,8 milliárd euróra nőtt: a tajvani hagyományos életbiztosítási portfóliónk értékesítéséből eredő negatív hatást bőven ellensúlyozta mind a megnövekedett működési eredmény és az alacsonyabb nyereségadók is.

Az Allianz 2018 szeptemberében fejezte be legutóbbi, 1 milliárd euró értékű részvényvisszavásárlási programját. A visszavásárolt részvények teljes állománya törlésre került.

„Az Allianz 2018 első kilenc hónapjában minden területen kiváló teljesítményt nyújtott, és e mögött az eredmény mögött már ott van a termelékenység jelentős javulása is – mondta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. – Az ügyfelek, különösen nehezebb időszakokban, pénzügyileg stabil partnert keresnek biztosítási és befektetési ügyleteikhez. Az Allianz évről évre megbízható partnernek bizonyul. Nagyon bízunk benne, hogy idén is sikerül elérni kitűzött céljainkat.” 

Vagyon- és felelősségbiztosítás: a működési eredmény 44,6 százalékkal nőtt

 • 2018 harmadik negyedévében a bruttó díjbevétel 12 milliárd euró volt az előző év azonos időszakában elért 11,5 milliárd euróhoz képest. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés elérte a 6,1 százalékot, ezen belül a mennyiségi hatások 4,3 százalékot, az árhatások pedig 1,8 százalékot tettek ki. A belső növekedés elsősorban a németországi AGCS és a hitelbiztosítás üzletágban tapasztalt kedvező fejleményeknek volt köszönhető.
 • A költségek és a kártérítések aránya a díjbevételhez képest 93,1 százalékra javult 96,9 százalékról. Ez három fő tényezőnek köszönhető: a természeti katasztrófákból eredő károk szintje normalizálódott, kedvezően alakultak a mögöttes kárigények és csökkent a költséghányad.
 • A működési eredmény 1039 millió euróról 1503 millió euróra nőtt.

„Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk sikeres harmadik negyedévet zárt 2018-ban, köszönhetően a főbb piacainkon elért kiváló eredményeknek – jelentette ki Giulio Terzariol, az Allianz SE számviteli rendért felelős vezetője. – Elégedettek vagyunk az üzletág általános alakulásával, mivel az év első kilenc hónapjában a költségek és a kárráfordítások a díjbevételhez képest kimutatott aránya megfelel a Megújulási Programunkban meghatározott 94 százaléknak”

2018 első kilenc hónapjában a bruttó díjbevétel 40,9 milliárd euróról 41,9 milliárd euróra nőtt. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés 5,9 százalékos volt, elsősorban a németországi AGCS és az Allianz Partners jó teljesítményének köszönhetően. A magasabb biztosítási eredménynek tudható be, hogy a működési eredmény az előző év azonos időszakához képest 13 százalékkal nőtt, és elérte a 4232 millió eurót. A költségek és a kárráfordítások a díjbevételhez képest kimutatott aránya 1,4 százalékponttal, 94 százalékra javult.

Élet- és egészségbiztosítás: az új értékesítések kedvező alakulása

 • Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP1) 2018 harmadik negyedévében 12 milliárd euróról 13,4 milliárd euróra nőtt. Ennek oka elsősorban az, hogy erősödött a fix indexált életjáradékok forgalma az Egyesült Államokban és nőtt a tőkehatékony termékek értékesítése Németországban. Mindezt részben ellensúlyozta az árbevétel csökkenése Ázsiában.
 • Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 3,4 százalékról 3,5 százalékra erősödött az Egyesült Államokban kialakított kedvező üzleti struktúra és a kedvező gazdasági feltételek következtében. Az új értékesítés értéke (VNB) a tőkehatékony termékek erőteljes forgalmának köszönhetően a harmadik negyedévben 476 millió euróra nőtt (410 millió euróról).
 • A működési eredmény kismértékben csökkent, 1069 millió euróról 1052 millió euróra.

„Élet- és egészségbiztosítás üzletágunk kiváló teljesítményt nyújt – mondta Giulio Terzariol. – Az új értékesítés értéke 2018 harmadik negyedévében 16 százalékkal nőtt, az új értékesítés eredményhányada pedig 3,5 százalékra emelkedett.”

2018 első kilenc hónapjában a PVNBP[1] 42,4 milliárd euróra nőtt (40,3 milliárd euróról), elsősorban amiatt, hogy a németországi életbiztosítási üzletág bővítette a tőkehatékony termékek értékesítését. A működési eredmény kis mértékben, 3351 millióról 3197 millió euróra csökkent a 2017 első kilenc hónapjához képest a kedvezőtlenebb devizaátváltási hatások és az Egyesült Államokban a befektetési hozamok szintjének normalizálódása következtében. Ezt a befektetési egységhez kapcsolt biztosítási üzletág megnövekedett olaszországi és tajvani bevételei részben ellensúlyozták. A 3,3 százalékról 3,4 százalékra emelkedő NBM hatására a VNB 1332 millióról 1456 millió euróra nőtt. 

Vagyonkezelés: a teljes kezelt vagyon értéke első ízben érte el a 2 billiós határt

 • 2018 második negyedévének végéhez viszonyítva a harmadik felektől származó kezelt vagyon értéke 23 milliárd euróval (1,6 százalék) nőtt, és 1487 milliárd eurót tett ki. Ennek megfelelően a harmadik felektől származó nettó tőkebeáramlás, a nettó tőkekiáramlás levonását követően elérte a 15 milliárd euró értéket. A piaci, devizaátváltási és egyéb hatások szintén hozzájárultak a pozitív kimenetelhez. A teljes kezelt vagyon értéke minden eddiginél magasabb, 2015 milliárd euró volt.
 • A költség-bevétel arány (CIR) 2018 harmadik negyedévében az előző év hasonló időszakához képest 0,6 százalékponttal, 62,5 százalékra nőtt az egyszeri költségeknek és az üzleti növekedésbe történő befektetéseknek köszönhetően.
 • A működési eredmény 2017 harmadik negyedévében 588 millió euróról 10,6 százalékkal, 650 millió euróra nőtt. Ez a teljes kezelt vagyon bővülése miatti magasabb bevételeknek tudható be, amelyhez a teljes kezelt vagyon valamivel magasabb átlagértéke és a magasabb teljesítési díjak is hozzájárultak.

„Vagyonkezelési üzletágunk ismét kiválóan eredményt ért el. Az Allianz Global Investors és a PIMCO egyaránt nettó tőkenövekedést realizált, amely a harmadik negyedévben elérte a 15 milliárd eurót” – mondta Giulio Terzariol. – A működési eredmény két számjegyű növekedésének köszönhetően üzletágunk ismét jelentős mértékben járult hozzá az Allianz nyereségességéhez.”

2018 első kilenc hónapjában a működési bevételek 7,2 százalékkal, 5 milliárd euróra nőttek, elsősorban a PIMCO és az Allianz Global Investors harmadik felektől származó kezelt vagyonának magasabb átlagértékéből és harmadik felektől származó kezelt vagyonán elért magasabb hozamból adódóan. A működési bevétel növekedésében az Allianz Global Investors teljesítési díjainak magasabb értéke is szerepet játszott. A költség-bevétel arány 0,6 százalékponttal, 62 százalékra javult, mivel a bevétel növekedésének üteme meghaladta a költségek növekedését. A működési eredmény 1743 milliárd euróról 8,8 százalékkal, 1897 milliárd euróra emelkedett. A harmadik felektől származó tőkebeáramlások és a kedvező devizaátváltási hatások ellensúlyozni tudták a negatív piaci hatásokat, így 2017 végéhez képest a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon értéke 40 milliárd euróval nőtt.

Megjegyzés: Ellenkező értelmű tájékoztatás hiányában az adatokat millió euróban tüntettük fel. A kerekítések miatt az itt szereplő számok, illetve a százalékos értékek összege nem feltétlenül egyezik meg az összesítésnél szereplő abszolút számadatokkal.

München, 2018. november 9.

 

További információ:

Christian Kroos                         Tel. +49 89 3800 5043

Daniela Markovic                      Tel. +49 89 3800 2063

 

3 millió euró működési eredményt ért el az Allianz a harmadik negyedévben