Részletes információk a határbiztosításról

Детальна інформація про прикордонне страхування

Детальна інформація про прикордонне страхування

Транспортні засоби з українськими реєстраційними номерами, які прибувають до Угорщини, повинні мати грін-карту, видану їх страховиком, що підтверджує наявність страхування автовідповідальності перед третіми особами. У разі відсутності цього, ті, хто прибуває в Угорщину, повинні оформити прикордонну страховку. Звичайний тариф для легкових автомобілів становитиме 90 000 форинтів на місяць.

У зв’язку з хаотичною ситуацією після війни та труднощами тих, хто був змушений покинути Україну, угорські страхові компанії, беручи на себе більшу частину збору, забезпечуватимуть прикордонне страхування тих, хто прибув на легковому автомобілі, із щомісячною премією в розмірі 1000 форинтів до наразі діє надзвичайний стан.

Попередній сертифікат покриття

За відсутності грін-карти для перетину кордону може знадобитися так звана попередня довідка (або довідка про попереднє покриття), яка поширюється на транспортний засіб на 3 дні! Маючи це, можна оформити прикордонну страховку в найближчому офісі Allianz. Прикордонне страхування, звісно, можна оформити, навіть якщо при перетині кордону не вимагалося 3-денного попереднього страхування.

Як подати заявку на отримання попереднього страхового сертифіката на транспортний засіб?

Попереднє покриття можна отримати на веб-сайті www.allianz.hu, ввівши реєстраційний номер транспортного засобу та ім’я особи, яка керує транспортним засобом, а також діючу адресу електронної пошти. Протягом кількох секунд Allianz надішле на вказану адресу електронної пошти свідоцтво про попереднє покриття, яке поширюватиметься на транспортний засіб до укладання договору прикордонного страхування.

 заповнити форму

Де я можу отримати прикордонну страховку?

Договір прикордонного страхування можна отримати у відповідних філіях Allianz Hungária Zrt. Прикордонне страхування, укладене таким чином, діє на всій території Європейської економічної зони та Швейцарії. Страховку можна оформити на 30 днів, яку можна продовжити.

Завдання, пов’язані з укладенням договорів та реєстрацією, виконує Allianz Hungária Zrt., а врегулювання претензій – Національне бюро, яким керує Асоціація угорських страховиків (MABISZ).

Ви можете отримати детальну інформацію у колег Allianz, які також володіють українською мовою:

•         Ісак Анжеліка , номер телефону: +36 70 703 2067

•         Сас Сільвія, номер телефону: +36 70 367 5901

•         Сімоне Хомокі чілла, номер телефону: +36 30 912 5192

Наразі пільгове прикордонне страхування доступне в таких відділеннях Allianz Hungária Zrt.:

 • 4600 Kisvárda, Szent László u. 32.
 • 4600 Kisvárda, Csillag utca 35.
 •  4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 6.
 • 4900 Fehérgyarmat, Petőfi u. 2-4.
 • 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 12.
 • 3200 Gyöngyös, Petőfi S. út 5.
 • 2837 Vértesszőlős, Határ út 1-3.
 • 1133 Budapest, Kárpát u. 40. , Telefon: +36 20 926 4349
 • 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. Telefon: + 36 30 407 0492
 • 6721 Szeged Csongrádi sugárút 12.
 • 3530 Miskolc Kazinczy Ferenc utca 4.
 • 7632 Pécs Testvérvárosok tere 2/1
 • 7200 Dombóvár Pannónia utca 41. fsz.1.
 • 8800 Nagykanizsa Király utca 29.
 • 5700 Gyula Kossuth Lajos tér 15/1.
 • 4100 Berettyóújfalu Kádár vezér utca 14.
 • 9730 Kőszeg Várkör 26.
 • 4025 Debrecen Erzsébet u. 48. 5 üzlet
 • 4300 Nyírbátor Kenyérmező utca 5.
 • 1041 Budapest, Újpest Templom u. 2-4. fsz. 2.
 • 8000 Székesfehérvár Budai út 180
 • 8500 Pápa Korona utca 40.
 • 8630 Balatonboglár Botond köz 1.
 • 8000 Székesfehérvár Budai út 180
 • 8500 Pápa Korona utca 40.
 • 8630 Balatonboglár Botond köz 1.

Поточні внески на прикордонне страхування такі (за 30-денний період страхування):

Легковий автомобіль                                                                 90 000 форинтів

Легковий автомобіль з українськими номерами       1 000 форинтів

мотоцикл                                                                                         35 000 форинтів

Автобус                                                                                             150 000 форинтів

Вантажівка                                                                                       170 000 форинтів

Причіп для легкового автомобіля, караван                     2 000 форинтів

Що робити у разі пошкодження?

Після ДТП, якщо іноземний автомобіліст підтвердить наявність страхування автоцивільної відповідальності полісом прикордонного страхування або грін-картою, доданий до нього бланк протоколу ДТП має бути точно заповнений та підписаний обома сторонами; і про претензію необхідно повідомити страховика потерпілої сторони разом із формою протоколу ДТП та копією полісу або зеленої карти. Експерт страховика оглядає пошкоджений транспортний засіб чи інше майно, складає акт претензії, розраховує збитки та направляє претензії до Національного бюро МАБІСЗ для врегулювання претензій.

Vehicles with Ukrainian registration plates arriving to Hungary should have a green card issued by their insurer certifying the existence of motor third party liability cover. In the absence of this, those arriving to Hungary must take border insurance. The normal tariff for it would be HUF 90,000 for one month in case of passenger cars.
Regarding the chaotic situation following the war and the difficulties of those forced to leave Ukraine, the Hungarian insurance companies, taking over the majority of the fee, will provide the border insurance cover to those arriving by passenger car at a monthly premium of HUF 1,000 until the current state of emergency exists.

Preliminary coverage certificate

In the absence of a green card, a so-called preliminary coverage certificate (or pre-coverage certificate) may be required to cross the border, which covers the vehicle for 3 days! In possession of this, border insurance can be taken at the nearest Allianz office. Border insurance of course can be taken even if the 3-day preliminary coverage certificate was not required when crossing the border.

How to apply for a pre-coverage certificate for a vehicle?

Preliminary coverage can be requested on the website www.allianz.hu   by entering the registration number of the vehicle and the name of the person driving the vehicle, as well as with an existing, valid e-mail address. Within a few seconds, Allianz will send a pre-coverage certificate to the e-mail address provided, which will cover the vehicle until the conclusion of the border insurance contract.

 Countine to the form

Where can I get a border insurance?

Border insurance contract can be taken out in the assigned branches of Allianz Hungária Zrt. The border insurance concluded this way is valid throughout the European Economic Area and Switzerland. The insurance can be taken out for 30 days at a time, which can be extended.
The tasks related to the conclusion of contracts and registration are performed by the Allianz Hungária Zrt., while the settlement of claims is performed by the National Bureau operated by the Association of Hungarian Insurers (MABISZ).

You can request detailed information from Allianz Colleagues who also speak Ukrainian:

 • 4600 Kisvárda, Szent László u. 32.4600 Kisvárda, Csillag utca 35.
 • 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 6.
 • 4900 Fehérgyarmat, Petőfi u. 2-4.
 • 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 12.
 • 3200 Gyöngyös, Petőfi S. út 5.
 • 2837 Vértesszőlős, Határ út 1-3.
 • 1133 Budapest, Kárpát u. 40. , Telefon: +36 20 926 4349
 • 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. Telefon: + 36 30 407 0492
 • 6721 Szeged Csongrádi sugárút 12.
 • 3530 Miskolc Kazinczy Ferenc utca 4.
 • 7632 Pécs Testvérvárosok tere 2/1
 • 7200 Dombóvár Pannónia utca 41. fsz.1.
 • 8800 Nagykanizsa Király utca 29.
 • 5700 Gyula Kossuth Lajos tér 15/1.
 • 4100 Berettyóújfalu Kádár vezér utca 14.
 • 9730 Kőszeg Várkör 26.
 • 4025 Debrecen Erzsébet u. 48. 5 üzlet
 • 4300 Nyírbátor Kenyérmező utca 5.
 • 1041 Budapest, Újpest Templom u. 2-4. fsz. 2.
 • 8000 Székesfehérvár Budai út 180
 • 8500 Pápa Korona utca 40.
 • 8630 Balatonboglár Botond köz 1.
 • 8000 Székesfehérvár Budai út 180
 • 8500 Pápa Korona utca 40.
 • 8630 Balatonboglár Botond köz 1.

The current premiums for border insurance are the folloing (for a 30-day insurance period):

Vehicle type

Monthly premium

Passenger car

90 000 Ft

Passenger car with Ukranian registration plate

1 000 Ft

Motorcycle

35 000 Ft

Bus

150 000 Ft

Truck

170 000 Ft

Tractor

170 000 Ft

Agricultural tractor

50 000 Ft

Trailer

50 000 Ft

Scooter

3 500 Ft

Passenger car trailer, caravan

2 000 Ft

Motorcycle trailer

2 000 Ft

What to do in case of damage?

Following an accident, if the foreign motorist proves the existence of  the motor third party liability insurance with a border insurance policy or a green card, the accident report form attached to it must be filled in accurately and signed by both parties; and the claim must be reported to the insurer of the injured party with the accident report form and the copy of the policy or green card. The insurer's expert inspects the damaged vehicle or other property, prepares a claim report, calculates the damage, and forwards the claims to the National Bureau operated by MABISZ for claim settlement.

Claims can also be reported at the website of Allianz Hungária Zrt.:

Az Allianz Hungária honlapján online is bejelenthető a kár:

Kárbejelentés és ügyintézés | Allianz Hungária

You can also report a claim by phone:
+36-1-421-1-421

A Magyarországra érkező ukrán rendszámú gépjárműveknek rendelkezniük kellene a biztosítójuk által kibocsátott, s a kötelező gépjármű biztosítási fedezet meglétét igazoló zöldkártyával. Ennek hiányában a Magyarországra érkezőknek határbiztosítást kell kötniük, amelynek normál tarifája személygépkocsik esetében egy hónapra 90 000 Ft lenne.

Tekintettel a háború nyomán kialakult kaotikus helyzetre és az Ukrajnából távozásra kényszerültek nehézségeire, a magyar biztosítók, átvállalva a díj túlnyomó részét, a személygépkocsival érkezőknek a határbiztosítási fedezetet 1 000 Ft havidíjon nyújtják a jelenlegi rendkívüli állapotok fennmaradásáig.

Előzetes fedezetigazolás

Zöldkártya hiányában a határon való átkeléshez szükség lehet egy úgynevezett előzetes fedezetigazolásra, mely 3 napig nyújt fedezetet a járműre! Ennek birtokában a határbiztosítás megköthető a legközelebbi Allianz irodában. Ha a határon való átkelés során nem volt szükséges a 3 napos előzetes fedezetigazolás, természetesen ennek hiányában is megköthető a határbiztosítás.

Hogyan igényelhető előzetes fedezetigazolás a járműre?

Előzetes fedezet igénylése a www.allianz.hu oldalon, annak kezdő lapján indítható a jármű rendszámának és a járművet vezető személy nevének, valamint egy élő, valós e-mail cím megadásával. A megadott e-mail címre az Allianz pár másodpercen belül megküldi az előzetes fedezetigazolást, mely a határbiztosítási szerződés megkötéséig fedezetet nyújt a járműre.

 Tovább az űrlapra

Hol köthető határbiztosítás?

A határbiztosítási szerződés megkötésére az Allianz Hungária Zrt. kijelölt fiókjaiban van lehetőség. Az így kötött határbiztosítás az Európai Gazdasági Térség és Svájc egész területére érvényes. A biztosítás egy alkalommal 30 napra köthető, mely meghosszabbítható.

A szerződéskötéssel és nyilvántartással kapcsolatos feladatokat az Allianz Hungária Zrt., míg a kárrendezést az ESZE (2013. december 31-ig MABISZ GKI) végzi.

Részletes felvilágosítást kérhet az ukránul is beszélő Allianz Kollégáktól:

 • Izsák Anzselika , Telefon: +36 70 703 2067 
 • Sass Szilvia , Telefon:  +36 70 367 5901 
 • Simonné Homoki Csilla , Telefon:  +36 30 912 5192 

A kedvezményes díjú határbiztosítási fedezet jelenleg az Allianz Hungária Zrt. alábbi irodáiban vásárolható meg:

 • 4600 Kisvárda, Szent László u. 32.
 •  4600 Kisvárda, Csillag utca 35.
 • 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 6.
 • 4900 Fehérgyarmat, Petőfi u. 2-4.
 •  4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 12.
 • 3200 Gyöngyös, Petőfi S. út 5.
 • 2837 Vértesszőlős, Határ út 1-3.
 • 1133 Budapest, Kárpát u. 40. , Telefon: +36 20 926 4349
 • 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. Telefon: + 36 30 407 0492
 • 6721 Szeged Csongrádi sugárút 12.
 • 3530 Miskolc Kazinczy Ferenc utca 4.
 • 7632 Pécs Testvérvárosok tere 2/1
 • 7200 Dombóvár Pannónia utca 41. fsz.1.
 • 8800 Nagykanizsa Király utca 29.
 • 5700 Gyula Kossuth Lajos tér 15/1.
 • 4100 Berettyóújfalu Kádár vezér utca 14.
 • 9730 Kőszeg Várkör 26.
 • 4025 Debrecen Erzsébet u. 48. 5 üzlet
 • 4300 Nyírbátor Kenyérmező utca 5.
 • 1041 Budapest, Újpest Templom u. 2-4. fsz. 2.
 • 8000 Székesfehérvár Budai út 180
 • 8500 Pápa Korona utca 40.
 • 8630 Balatonboglár Botond köz 1.
 • 8000 Székesfehérvár Budai út 180
 • 8500 Pápa Korona utca 40.
 • 8630 Balatonboglár Botond köz 1.

A határbiztosítás aktuális díjai a következők (30 napos biztosítási időszakra):

Járműkategória

Havidíj

Személygépkocsi

90 000 Ft

Ukrajnai rendszámmal rendelkező személygépkocsi

1 000 Ft

Motorkerékpár

35 000 Ft

Autóbusz

150 000 Ft

Tehergépkocsi

170 000 Ft

Vontató

170 000 Ft

Mezőgazdasági vontató

50 000 Ft

Pótkocsi

50 000 Ft

Segédmotor-kerékpár

3 500 Ft

Személygépkocsi utánfutó, lakókocsi

2 000 Ft

Motorkerékpár utánfutó

2 000 Ft

Mi a teendő kár esetén?

Ha egy káreseményt követően a külföldi autós a gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét határbiztosítási kötvénnyel vagy zöldkártyával igazolja, pontosan ki kell tölteni az ehhez csatolt baleseti bejelentő nyomtatványt és mindkét fél általi aláírása után ennek eredeti és a kötvény vagy zöldkártya másolati példánya átadásával kell kárbejelentést tenni a károsult saját felelősségbiztosítójánál. A biztosító szakértője a sérült gépjárművet vagy egyéb vagyontárgyat megszemlézi, kárfelvételi jegyzőkönyvet és kárszámítást készít, majd a káriratokat a MABISZ által működtetett Nemzeti Irodájához továbbítja kárrendezés céljából.

Az Allianz Hungária honlapján online is bejelenthető a kár:

Kárbejelentés és ügyintézés | Allianz Hungária

Valamint lehetőség van a telefonos kárbejelentésre is:

+36-1-421-1-421