E-iratpótlás vállalati kárbejelentés esetén

A már bejelentett kárügye rendezéséhez szükséges, még be nem nyújtott iratokat az alábbi adatok megadásával és a dokumentumok csatolásával elektronikus úton tudja elküldeni részünkre. Kérjük, ügyeljen a kárszám pontos megadására.