Jogi nyilatkozat

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban

A Tudásközpont közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség jelenlegi elképzelésein és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket, amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog", „kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i) általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke, (vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen.

Nincs frissítési kötelezettség

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére.