Felhasználási feltételek

Általános

Az Allianz Tudásközpont weboldal és a hírlevelek az Allianz Hungária Zrt. által nyújtott információs szolgáltatások, amelyek használatára a következő felhasználási feltételek vonatkoznak.
Az Allianz Tudásközpont weboldalhoz való hozzáféréssel és az ott található tartalmak felhasználásával Ön elismeri és egyetért abban, hogy elolvasta és megértette az alábbi felhasználási feltételeket és elfogadja azokat. Kérjük, ne használja az Allianz Tudásközpont weboldalt, amennyiben nem ért egyet ezen felhasználási feltételekkel. A következőkben használt “mi”, “minket”, “miénk” kifejezések az Allianz Hungária Zrt.-re vonatkoznak.

Vélemények, nézetek

Allianz Tudásközpont weboldalon közzétett cikkek nem feltétlenül és nem minden esetben tükrözik az Allianz Hungária Zrt. véleményét.

Tartalmak felhasználása

Az Allianz Tudásközpont weboldal kizárólag információs célokra szolgál. Az itt közzétett tartalmak és az Allianz Tudásközpont weboldalhoz való hozzáférés, nem tükrözi – akár explicit vagy implicit módon – szolgáltatásainkat, vagy termékeinket. A pénzügyi termékekre vagy szolgáltatásokra (ideértve a biztosítási, vagyonkezelési és banki szolgáltatásokat) vonatkozó információk kizárólag az Allianz Csoport illetékes vállalatánál érhetőek el.

Nem ajánlattétel

Az Allianz információs szolgáltatásai nem minősülnek ajánlattételnek vagy ajánlat kérelemnek, sem befektetéssel, joggal, adóval vagy más témával kapcsolatos tanácsnak. Amennyiben erre tart igényt, kérjük, konzultáljon egy szakértőnkkel.

Nincs frissítési kötelezettség

Törekszünk arra, hogy az Allianz információs szolgáltatása révén közétett minden tartalom friss legyen. Garantálni azonban nem tudjuk, hogy az itt közölt információk frissek, pontosak és teljesek.

Szerzői jog

Az Allianz Tudásközpont weboldal minden tartalmát szerzői jog védi. Az oldalakhoz, oldal tartalomhoz és az elrendezéshez kapcsolódó összes jog az Allianz Hungária Zrt.-t illeti. A letölthető tartalmak felhasználása kizárólag nem kereskedelmi célból megengedett. Az Allianz Hungária Zrt.-t fel kell tüntetni forrásként.

Védjegyek, Szolgáltatási védjegyek és logók („védjegyek”)

Az Allianz Tudásközpont weboldalon megjelenő védjegyek az Allianz Hungária Zrt. vagy egy harmadik fél tulajdonát képezik.

Nincs garancia

Az Allianz információs szolgáltatások minden tartalma, beleértve – de nem kizárólagosan – a grafikákat, szöveget és hiperhivatkozásokat vagy más oldalakra való hivatkozást, minden előzetes tájékoztatás nélkül változhat, mindenkori aktuális állapotában, bárminemű garancia nélkül érhető el, kinyilatkoztatva vagy ráutalással, beleértve – de nem kizárólagosan – az értékesíthetőség garanciáját, bizonyos célnak való megfelelést, nemleges megállapítást és a számítógépes vírusokat vagy egyéb káros alkotóelemeket.
Nem tudjuk garantálni az Allianz Tudásközpont weboldalon szereplő bármilyen információ megbízhatóságát, pontosságát, hitelességét és teljességét, és kifejezetten elhárítjuk az azon szereplő hibákra vagy mulasztásra vonatkozó felelősséget.

Nem tudjuk garantálni, hogy az Allianz Tudásközpont weboldal funkciói megszakítás nélkül és/vagy hibamentesen elérhetőek, ezek a hiányosságok javításra kerülnek, illetve, hogy az Allianz Tudásközpont weboldal, vagy az azt elérhetővé tévő szerverek számítógépes vírusoktól vagy egyéb káros alkotóelemtől mentesek.

Visszautasítás

Kifejezetten visszautasítunk bárminemű felelősséget, akár szerződéssel, szerződésen kívüli károkozással, szigorú felelősséggel vagy mással kapcsolatban, bármilyen direkt, indirekt, véletlen, kapcsolódó, büntető vagy speciális károkra vonatkozóan, melyek az Allianz Tudásközpont weboldalhoz történő hozzáférés, használat, hozzáféréshez való képtelenség vagy használat során, vagy a tartalomtól való függésből ered, vagy bármilyen, a teljesítményre, megszakításra, hibára, az átvitelben történt késedelemre, számítógépes vírusokra vagy egyéb káros alkotóelemekre vonatkoznak, vagy az Allianz Tudásközpont weboldallal összefüggő vonal vagy rendszerhibával kapcsolatosak, tekintet nélkül arra, hogy azokról tudomásunk volt-e.

Átlinkelés és hivatkozott weboldalak

A minél kényelmesebb felhasználás érdekében az Allianz Tudásközpont
weboldalról bizonyos hiperhivatkozások és hivatkozott weboldalak harmadik fél weboldalaira irányíthatnak, melyeket általában a fő domain nevükről lehet felismerni. Ezeket tartalom szempontjából nem vizsgáltuk vagy elemeztük, és nem vállalunk garanciát megfelelő voltukra, pontosságukra, hitelességükre vagy teljességükre vonatkozóan az átlinkelt vagy hivatkozott weboldalakat tekintve, és kifejezetten visszautasítunk a tartalomra vonatkozó mindennemű felelősséget.
Az Allianz Tudásközpont weboldalhoz való hozzáféréssel beleegyezését adja, hogy az Allianz Tudásközpont weboldalon keresztül elért vagy belinkelt weboldalak tulajdonában lévő, vonatkozó irányelveket elfogadja.

Helyi jogi korlátozások

Olyan joghatóság területén, ahol (a személy nemzetisége, lakhelye vagy más okok miatt) az Allianz Tudásközpont weboldal közzététele vagy elérhetősége nem megengedett, személyes felhasználói használatra nem elérhető a weboldal. Olyan személyeknek, akik számára hasonló tiltások érvényesek, nem férhetnek hozzá az Allianz Tudásközpont weboldalhoz.

Jogok fenntartása

Fenntartjuk a jogot jelen felhasználási feltételek bármikor esedékes megváltoztatására, módosítására, kiegészítés hozzáadására, bizonyos részek eltávolítására.

Hatáskör, elválaszthatóság

Bárminemű tevékenység, mely jelen felhasználási feltételekhez vagy a weboldalhoz kapcsolódnak, csak a Magyarországon, Budapesten székelő bíróságok előtt perelhető, és ezzel Ön beleegyezését adja e bíróságok kizárólagos hatáskörének elfogadásához, továbbá elismeri, hogy ezek a bíróságok megfelelő fórumot jelentenek az Ön számára.
Abban az esetben, ha jelen feltételek bármely rendelkezései nem érvényesíthetőek, a fennmaradó rendelkezések sem kerülnek érvényre, az érvénytelen rendelkezést érvényesíthető rendelkezés pótolja, melynek funkciója az érvénytelen rendelkezéshez közel áll.