Mely országokban a legjobb nőnek lenni?

A következő fotósorozatban végignézhetjük, hogy a világ mely részein csökkennek, illetve nőnek a nemek közötti különbségek az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a politikában.

A Világgazdasági Fórum 2013. évi Gender Gap Reportja (nemek közötti szakadékról szóló jelentése) 136 országot rangsorol a férfiak és a nők helyzete között négy területen (egészségügy, oktatás, gazdasági részvétel, politikai hatalomból való részesedés) megjelenő eltérések szempontjából, 14 különböző mutató (pl. nemek szerinti arány, iskolába járás, béregyenlőtlenség, miniszteri felelősség) alapján.

Allianz - Gyors nők

Gyors nők

Mindig voltak közöttünk olyan nők, akik tehetségükkel, tudásukkal, vagy megszállottságukkal kitűntek a tömegből. Most lássuk azokat a nőket, akik lekörözték a többieket.