Átalakuló medicina – átalakuló orvoslás

A 21. században az orvoslás külső és belső körülményei markánsan megváltoztak.

2016. január 19.

A 21. században az orvoslás külső és belső körülményei markánsan megváltoztak. E változás egy közel 50 éves folyamat eredménye, melynek során az orvosi hivatásban egyre erőteljesebbé vált az ún. deprofesszionalizáció folyamata: az orvosi hivatás autonómiájának és presztízsének csökkenése.

E folyamatban kulcsszerepű a technicizálódás: a diagnosztika, a műtéti technika és a terápia jellege megváltozott, óriási szerepet kaptak a korszerű gépek, a „klinikai nagyüzem”. A technicizálódás mellett a deprofesszionalizációhoz nagymértékben hozzájárul az internet és a közösségi média orvosi célú felhasználása is.Megjelentek az internetet egészségügyi célra tudatosan használó e-páciensek, akik egyre inkább szakértőivé válnak saját betegségüknek, és aktív résztvevői a diagnózis és terápia folyamatának. Az ismeretek szélesebb körben hozzáférhetővé válnak, a betegek előtt több alternatíva és vélemény rajzolódik ki a betegség megfelelő kezelésére. Mindez előrevetíti azt, hogy a gyógyítás folyamatának középpontja és irányítója maga a beteg lesz, aki az otthonában is ellenőrzi vércukorszintjét, elkészítheti saját EKG-ját vagy akár génszekvenálást is végezhet.

A virtuális tartalmak intenzív használata mellett rendkívül fontos, új jelenség tehát, hogy a digitális eszközök belépnek a betegek mindennapi életébe: már nemcsak orvost és egészségügyi intézményt kereshetnek a neten, hanem alapvető egészségi paramétereiket monitorozzák otthonukban. Információt kapnak és tárolnak testük változásairól, így jobban követhető és menedzselhető egészségük változása és esetleges krónikus betegségük. E folyamatban a leglényegesebb, hogy a beteg olyan eszközt kap a kezébe, amivel előre, otthon, folyamatosan fel tud készülni arra a pár percre, amikor a kezelőorvosával találkozik.

Az internetes egészségügyi tartalmak használata mellett egyre fontosabbá válik – mind orvosi, mind pedig laikus körökben – az úgynevezett „crowdsourcing” jelensége: amikor egy adott kérdéssel nemcsak „vakon fordulunk” az internet felé, hanem egy közösséget, „kapcsolati hálót” hívhatunk segítségül. Az online betegközösségek önsegítő csoportként tapasztalatot, információt osztanak meg egymással, amelyek ugyancsak kulcsszerepűek lehetnek a gyógyulás folyamatában.

A (közel)jövő páciense tehát az informált beteg, aki aktívan vesz részt betegsége kezelésében és a döntéshozatalban. Az orvos–beteg viszony teljesen partnerivé válik, hiszen a tudás – és lassan az eszköztár is – „demokratizálódik”.

A fentiekben felvázoltak minden bizonnyal csak a „jéghegy csúcsát” jelentik az átalakuló egészségügy területén. Az azonban bizonyos, hogy mind a beteg, mind pedig a gyógyító oldaláról nagyon sok új információt, készséget, technikát kell megtanulni, hogy valóban a lehető leghatékonyabban ki tudjuk használni a folyamatosan megújuló és szélesedő lehetőségeket.

Dr. Győrffy Zsuzsa