2019.05.17.

Erős eredménnyel zárta az Allianz Csoport az első negyedévet

 • A negyedéves eredmény 7,5 százalékkal 3 milliárd euróra nőtt
 • A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény elérte a 2 milliárd eurót
 • Megnyugtató szintű, 218 százalékos Szolvencia II irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató
 • A várható működési eredmény 2019-ben a megerősített adatok alapján 11,5 milliárd euró (plusz-mínusz 500 millió euró)

Jól indult a 2019-es év

Az Allianz Csoport 2019-ben erős első negyedéves teljesítménnyel folytatta 2018. évi sikereit. Az eredmények igazolják az üzletág rugalmasságát és előrehaladását a vállalat Megújulási Programjának mentén. A belső bevételnövekedés árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 7,5 százalék volt. A teljes díjbevétel a 2018. évi 36,9 milliárdról 9,1 százalékos bővüléssel 40,3 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény 7,5 százalékkal, 2,8 milliárd euróról 3,0 milliárd euróra nőtt, elsősorban azért, mert a Csoport a vagyon- és felelősségbiztosítás üzletágában erőteljesen növekedtek a díjak, csökkentek a természeti katasztrófákból eredő kárigények, és javult a költséghányad.

Az élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye kismértékben nőtt, miután a magasabb költségfedezeti összegek és díjak, valamint a kedvező kiigazítások bőven ellentételezték az alacsonyabb befektetési nyereséget. A vagyonkezelési üzletág működési eredménye kismértékben csökkent az üzleti növekedési befektetések miatti magasabb kiadások következtében.

A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 1,6 százalékkal, az előző évi 1,9 milliárdról 2 milliárd euróra bővült. A magasabb működési eredményt nagyrészt ellentételezte a nem működési befektetésekből származó bevételek alacsonyabb szintje, illetve kis mértékben a magasabb adóteher is.

Az egy részvényre jutó nyereség alapértéke (EPS) 4,46 euróról 4,65 euróra emelkedett, azaz 4,5 százalékkal nőtt. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (ROE) 13,7 százalék volt (2018 teljes év: 13,2 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató, amely 2018. év végén 229 százalékot tett ki, 2019 első negyedévének végén megnyugtató, 218 százalékos szinten állt, elsősorban a jelenlegi részvény-visszavásárlási program hatásai (mínusz 4 százalékpont) és a korábban bejelentett szabályozói és modellváltozások miatt (mínusz 4 százalékpont).

Az Allianz 2019. február 14-én új, akár 1,5 milliárd euró összegű részvény-visszavásárlási programot jelentett be. 2019. március 31-ig 2,8 millió részvény vásárlására került sor, ami a kinnlevő tőke 0,7 százalékának felel meg.

„Az Allianz erős eredményeket ért el az első negyedévben, a Csoport ezért jó úton halad afelé, hogy teljesítse a 2019 egészére szóló céljait” – mondta el Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. „Ügyfeleink számára továbbra is a minőség és a kiszolgálás a legfontosabb, mi pedig mindkettőre következetesen odafigyelünk. A gazdasági és politikai bizonytalanságok ellenére is igen jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy tevékenységünket tovább fejlesszük.”

Vagyon- és felelősségbiztosítás: folytatódik a bevételek erőteljes növekedése és a termelékenység javulása

 • A teljes díjbevétel 6,3 százalékkal, 19,5 milliárd euróra nőtt 2019 első negyedévében. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés összesen 4,6 százalék volt, ezen belül a mennyiségi hatások 2,8 százalékot, az árhatások pedig 1,8 százalékot tettek ki. Belső növekedés volt megfigyelhető számos országban, leginkább az AGCS, Németország és az Allianz Partners volt fejlődés motorja.
 • A működési eredmény 14,2 százalékkal nőtt 2018 első negyedévéhez képest, és 1,455 milliárd eurót tett ki. Ez a növekedés elsősorban a magasabb jegyzési eredménynek volt köszönhető, amit az erőteljes díjnövekedés, valamint a természeti katasztrófák okozta károk alacsonyabb szintje és költséghányadunk javulása alapozott meg.

Pozitív hatása volt a működési befektetési eredménynek is.

 • A kombinált hányad 1,1százalékponttal 93,7 százalékra javult.

Allianz - Erős eredménnyel zárta az Allianz Csoport az első negyedévet

Élet- és egészségbiztosítás: 25 százalékkal nőtt az új értékesítés értéke

 • Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP)[1] 2019 első negyedévében 15 milliárd euróról 17,6 milliárd euróra nőtt, elsősorban a németországi és az USA-beli életbiztosítási értékesítések növekedése nyomán. Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 3,5 százalékra nőtt (3,3 százalékról), míg az új értékesítés értéke (VNB) 25 százalékkal, 609 (489) millió euróra emelkedett.
 • A működési eredmény kismértékben, 1,096 millió euróra nőtt (1,069 millió euróról), miután a magasabb költségfedezeti összegek és díjak, valamint a kedvező kiigazítások bőven ellentételezték az alacsonyabb befektetési nyereséget.

Vagyonkezelés: 18 milliárd euró harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlás

 • A vagyonkezelés alatt álló, harmadik felektől származó eszközök állománya (AuM) a 2018. december 31-i állapothoz képest 112 milliárd euróval, 1.548 milliárd euróra nőtt 2019 első negyedévében, ezzel minden idők legmagasabb szintjét érte el. Ennek mozgatórugói a kedvező, 60,9 millió euró értékű piaci hatások és a 17,8 milliárd euró összegű nettó tőkebeáramlások voltak. Az előnyös devizaváltási hatások és a Gurtin Municipal Bond Management akvizíció lezárása szintén hozzájárultak a növekedéshez. A teljes kezelt vagyon állománya 2.101 milliárd euróra nőtt, ami szintén minden idők legmagasabb értéke.
 • A költség-bevétel arány (CIR) 1,8 százalékponttal, 63,7 százalékra nőtt az üzleti növekedési befektetéseknek köszönhetően, miáltal a működési eredmény 3,7 százalékkal, 573 millió euróra csökkent (595 millió euróról) 2019 első negyedévében.

Allianz Csoport - 2019. I. negyedéves főbb adatok

 

 

 

 

 1. I. né.

 

 1. I. né.

 

Változás

Teljes díjbevétel1

 

Mrd EUR

 

40,3

 

36,9

 

9,1%

 • Vagyon- és felelősségbiztosítás1

 

Mrd EUR

 

19,5

 

18,3

 

6,3%

 • Élet- és egészségbiztosítás

 

Mrd EUR

 

19,3

 

17,1

 

12,9%

 • Vagyonkezelés

 

Mrd EUR

 

1,6

 

1,6

 

1,0%

 • Vállalati és egyéb

 

Mrd EUR

 

0,1

 

0,1

 

–31,9%

 • Konszolidáció

 

Mrd EUR

 

–0,1

 

–0,2

 

–14,0%

Működési eredmény

 

M EUR

 

2 962

 

2 756

 

7,5%

 • Vagyon- és felelősségbiztosítás

 

M EUR

 

1 455

 

1 274

 

14,2%

 • Élet- és egészségbiztosítás

 

M EUR

 

1 096

 

1 069

 

2,5%

 • Vagyonkezelés

 

M EUR

 

573

 

595

 

–3,7%

 • Vállalati és egyéb

 

M EUR

 

–164

 

–182

 

–9,7%

 • Konszolidáció

 

M EUR

 

4

 

1

 

304,1%

Adózott eredmény

 

M EUR

 

2 051

 

2 030

 

1,0%

 • nem ellenőrző részesedésekre felosztható

 

M EUR

 

82

 

91

 

–10,5%

 • részvényesek számára megtermelt

 

M EUR

 

1 969

 

1 939

 

1,6%

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke

 

EUR

 

4,65

 

4,46

 

4,5%

Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke

 

EUR

 

4,65

 

4,40

 

5,5%

További KPI-k

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Csoport

Sajáttőke-arányos megtérülés2,3

 

%

 

13,7%

 

13,2%

 

0,5% -p

 • Vagyon- és felelősségbiztosítás

Kombinált hányad

 

%

 

93,7%

 

94,8%

 

-1,1% -p

 • Élet- és egészségbiztosítás

Új értékesítés eredményhányada

 

%

 

3,5%

 

3,3%

 

0,2% -p

 • Élet- és egészségbiztosítás

Új értékesítés értéke

 

M EUR

 

609

 

489

 

24,5%

 • Vagyonkezelés

Költség-bevétel arány

 

%

 

63,7%

 

61,9%

 

1,8% -p

 

 

 

 

 1. 03. 31.

 

 1. 12. 31.

 

Változás

Saját tőke2

 

Mrd EUR

 

67,2

 

61,2

 

9,7%

Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató

 

%

 

218%

 

229%

 

-11% -p

Harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon

 

Mrd EUR

 

1 548

 

1 436

 

7,8%

 

Megjegyzés: Ellenkező értelmű tájékoztatás hiányában az adatokat millió euróban tüntettük fel. A kerekítések miatt az itt szereplő számok, illetve a százalékos értékek összege nem feltétlenül egyezik meg az összesítésnél szereplő abszolút számadatokkal.

 1.   Az összbevétel tartalmazza a vagyon- és felelősségbiztosítási bruttó díjbevételt és a díj- és jutalékbevételeket. Az előző évek adatait ennek alapján módosítottuk.
 2.   Nem ellenőrző részesedések nélkül.
 3.   A kötvényeken nem realizált árfolyam-különbözet figyelmen kívül hagyásával, árnyékelszámolás nélkül. A 2019 I. negyedévére vonatkozó ROE értéke évesített. 2018 I.negyedévére vonatkozóan a teljes 2018-as évre vetített tőkemegtérülést tüntettük fel. Az évesített adatok nem tekintendők a teljes évi számokra vonatkozó előrejelzésnek.

 

München, 2019. május 14.

 

További információ, elérhetőségek:

Christian Kroos                         Tel.: +49 89 3800 5043

Holger Klotz                             Tel.: +49 89 3800 90921

Daniela Markovic                      Tel.: +49 89 3800 2063

[1] Eltérő jelzés hiányában a közleményben az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni értéken szerepel.