Hasznos információk

Kérdése van? 

Hívja pénztárainkat!

06-1-429-1-429

Bankszámlaszámok

Nyugdíjpénztári számla: 10918001-00000416-21970437

Egészség- és önsegélyező pénztári számla: 18100002-00054029-21010015

 • Telefonszám
 • Számlaszámaink
 • Szolgáltatásaink

Tájékoztató a kötelező ügyfél azonosításról

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy "a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról" szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az önkéntes pénztárak  felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank iránymutatásai alapján a Pénztár ügyfeleit - így pénztártagjait is - a pénztári szolgáltatások és kifizetések nyújtásának feltételeként azonosítani köteles.

  Az ügyfél azonosítás elmulasztásának jogkövetkezményei

Az Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjainak ügyfél azonosítási eljáráson kell részt venniük, amennyiben a jövőben egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatást és egyéb kifizetést igényelnek pénztárunktól, illetve egészségkártyát kívánnak használni. Azonosítás hiányában az Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak a kifizetést meg kell tagadnia.

A Nyugdíjpénztár esetében változatlan az eljárás, legkésőbb a nyugdíjpénztári szolgáltatás igénybevételekor kell az azonosítást elvégezni. Nyugdíjpénztári kifizetés, szolgáltatás igénylésekor, abban az esetben is személyes ügyfél-azonosításra kerül sor, ha már korábban részt vett a pénztártag azonosítási eljáráson.

Természetesen az elmulasztott ügyfél-azonosítási eljárás bármikor pótolható az alábbiak figyelembe vételével.

  Információk és visszaigazolás az ügyfél-azonosítás teljesítéséről

Amennyiben a pénztártag tagsági jogviszonyához kapcsolódóan korábban már megtörtént a személyes ügyfél-azonosítási eljárás, akkor annak visszaigazolásáról a megújult számlainformációs felületünkön található információ. Mielőtt tagjaink személyes ügyfél-azonosítási eljárást kezdeményeznének javasoljuk, hogy mindenképpen ellenőrizzék, hogy azonosított tagjai-e az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárnak és / vagy az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak!

Tájékoztatjuk pénztártagjainkat, hogy az azonosítási adatlapokat a Pénztár folyamatosan dolgozza fel, rögzíti rendszereiben, majd ezt követően aktualizálja a számlainformációs felületen.

Az ügyfél-azonosításról szóló információk a kiválasztott pénztártagsághoz tartozó egyéni számlainformációs felület "Nyitóoldal"-án, az "Ügyfél-azonosítás státusza" sorban találhatók.

Egyéni számlák Számlainformáció

Tekintse meg egyéni számláinak alakulását, adóvisszatérítésre jogosító befizetéseit, valamint ügyfél-azonosítása állapotát! Aktualizálja személyes adatait!

  Miként történik a tag beazonosítása

A beazonosítás Allianz ügyfélkapcsolati pontokon:

A beazonosítás legáltalánosabb módja ha a pénztártag felkeresi a Pénztár valamelyik ügyfélkapcsolati pontját, ahol ügyfél azonosítási eljárást kell kezdeményeznie az illetékes ügyintézőnél. A beazonosítás alkalmával a tag bemutatja személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját, pénztári tagsági azonosító számát (számait) és/vagy adóazonosító jelét (adókártyáját) az ügyintézőnek, aki egy azonosítási adatlapot tölt ki ezt követően, amelyet mind az ügyintéző, mind a pénztártag aláírásával hitelesít. Az Allianz Pénztár az alábbi ügyfélkapcsolati pontokon érhető el:

 • a Központi Ügyfélszolgálaton (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)
 • valamelyik Takarék Kereskedelmi Bank (volt FHB) fiókban
 • az Allianz Hungária Zrt. ügyfélkapcsolati pontjain

Figyelem! Az alábbi Fióklistában megtalálható helyek közül az Allianz Pénztár ügyfélkapcsolati pontjának azon irodák tekinthetők, ahol feltüntetésre került a napi nyitva tartás.

Ügyfélkapcsolati pontok / Fióklista megtekinthető itt

  Mit kell magával hoznia a beazonosításhoz a tagnak

A pénztártagnak a beazonosítás alkalmával be kell mutatnia:

 • személyazosító okmányát
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját)
 • pénztári tagsági azonosítószámát (számait)
 • és/vagy adóazonosító jelét (adókártyáját)

A személyazonosító okmány lehet érvényes:

 • személyazonosító igazolvány
 • személyi igazolvány
 • útlevél vagy
 • kártyaformátumú vezetői engedély

  Az azonosítás egyéb eljárások keretei között
(korlátozott tagsági kört érintő ügyfél-azonosítás)

Tartósan külföldön tartózkodó, magyar állampolgársággal rendelkező pénztártag személyes azonosítását, illetve az okmánymásolatok hitelesítését - jogszabályi felhatalmazás alapján -az adott országban működő magyar konzulátuson lehet elvégeztetni. A konzulátuson hitelesített okmánymásolatokat kell a Pénztárhoz megküldeni.