Hasznos információk

Kérdése van? 

Hívja pénztárainkat!

06-1-429-1-429

Bankszámlaszámok

Nyugdíjpénztári számla: 10918001-00000416-21970437

Egészség- és önsegélyező pénztári számla: 18100002-00054029-21010015

  • Telefonszám
  • Számlaszámaink
  • Szolgáltatásaink

Pénztári hozamok

  Nyugdíjpénztári hozamok

Információk a 2018. évi önkéntes nyugdíjpénztári hozamráta adatokról:

Portfólió

Nettó

hozamráta

2018

Átlagos

nettó

hozamráta

Reálhozam

2018

Reálhozam

Az adott portfólió

záró piaci értéke

2018.12.31-én

Klasszikus

-0,79%

10 éves: 4,06%

15 éves: 4,77%

-3,40%

10 éves: 1,41%

15 éves: 1,24%

7 246 186 eFt

(3,71%)

Kiegyensúlyozott -1,42%

10 éves: 7,37%

15 éves: 6,97%

-4,01%

10 éves: 4,63%

15 éves: 3,37%

164 569 570 eFt

(84,20%)

Növekedési -1,24%

10 éves: 7,93%

15 éves: 7,35%

-3,84%

10 éves: 5,18%

15 éves: 3,73%

18 669 627 eFt

(9,55%)

Kockázatvállaló -0,66%

10 éves: 8,15%

15 éves: 7,49%

-3,28%

10 éves: 5,39%

15 éves: 3,87%

4 954 540 eFt

(2,54%)

Infláció (dec./dec.)  2,70%

10 éves: 2,62%

15 éves: 3,48%

Tájékoztató a 2018. évi vagyonkezelésről 

 

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai 2019. március közepétől megtalálhatók lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

  Egészség- és önsegélyező pénztári hozamok

Éves nettó hozamráták alakulása a Pénztár megalakulása óta
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6,20% 7,71% 8,40% 9,19% 5,27% 5,47% 8,15% 4,73% 2,22% 1,19% 1,28% 1,03% 1,03%

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár befektetési politikája - az egészségpénztári jogszabályok és az egészségpénztári üzletmenet sajátosságaiból kiindulva - kerüli a kockázatos befektetési formákat.

Az egészségpénztárak nem alkalmazhatnak sem választható portfoliós rendszert, sem elszámolóegységes nyilvántartást.

Az egészségpénztári vagyonkezelés célja minimális kockázatok mellett, inflációt meghaladó hozam biztosítása a tagság számára.

Ennek a befektetési stratégiának alapja, hogy az egészségpénztárba befizetett tagdíjak sokkal hamarabb és nagyobb gyakorísággal kerülnek felhasználásra, vagyis nem egy hosszú távú megtakarításról beszélhetünk, mint amilyen az önkéntes nyugdíjpénztári öngondoskodás.

A fentiekből következik, hogy a pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank az egészségpénztárak vonatkozásában nem tesz közzé összehasonlításra alkalmas hozamráta adatokat internetes honlapján.