Hasznos információk

Kérdése van? 

Hívja pénztárainkat!

06-1-429-1-429

Bankszámlaszámok

Nyugdíjpénztári számla: 10918001-00000416-21970437

Egészség- és önsegélyező pénztári számla: 18100002-00054029-21010015

  • Telefonszám
  • Számlaszámaink
  • Szolgáltatásaink

Pénztári hozamok

  Nyugdíjpénztári hozamok

Információk a 2017. évi önkéntes nyugdíjpénztári hozamráta adatokról:

Portfólió

Nettó

hozamráta

2017

Átlagos

nettó

hozamráta

Reálhozam

2017

Reálhozam

Az adott portfólió

záró piaci értéke

2017.12.31-én

Klasszikus

0,80 %

10 éves: 3,22%

15 éves: 5,06%

-1,27%

10 éves: 0,50%

15 éves: 1,33%

7 882 747 eFt

(4,21%)

Kiegyensúlyozott 6,66 %

10 éves: 6,66%

15 éves: 7,38%

4,46%

10 éves: 3,85%

15 éves: 3,57%

158 768 373 eFt

(84,82%)

Növekedési 8,91 %

10 éves: 7,10%

15 éves: 7,68%

6,67%

10 éves: 4,29%

15 éves: 3,86%

16 510 087 eFt

(8,82%)

Kockázatvállaló 15,45 %

10 éves: 7,25%

15 éves: 7,78%

13,07%

10 éves: 4,44%

15 éves: 3,96%

4 019 538 eFt

(2,15%)

Infláció (dec./dec.)  2,10 %

10 éves: 2,70%

15 éves: 3,68%

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai megtalálhatók a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

  Egészség- és önsegélyező pénztári hozamok

Év 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettó hozamráta 6,20% 7,71% 8,40% 9,19% 5,27% 5,47% 8,15% 4,73% 2,22% 1,19% 1,28% 1,03%

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár befektetési politikája - az egészségpénztári jogszabályok és az egészségpénztári üzletmenet sajátosságaiból kiindulva - kerüli a kockázatos befektetési formákat.

Az egészségpénztárak nem alkalmazhatnak sem választható portfoliós rendszert, sem elszámolóegységes nyilvántartást.

Az egészségpénztári vagyonkezelés célja minimális kockázatok mellett, inflációt meghaladó hozam biztosítása a tagság számára.

Ennek a befektetési stratégiának alapja, hogy az egészségpénztárba befizetett tagdíjak sokkal hamarabb és nagyobb gyakorísággal kerülnek felhasználásra, vagyis nem egy hosszú távú megtakarításról beszélhetünk, mint amilyen az önkéntes nyugdíjpénztári öngondoskodás.

A fentiekből következik, hogy a pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank az egészségpénztárak vonatkozásában nem tesz közzé összehasonlításra alkalmas hozamráta adatokat internetes honlapján.