Hasznos információk

Kérdése van? 

Hívja pénztárainkat!

06-1-429-1-429

Bankszámlaszámok

Nyugdíjpénztári számla: 10918001-00000416-21970437

Egészség- és önsegélyező pénztári számla: 18100002-00054029-21010015

 • Telefonszám
 • Számlaszámaink
 • Szolgáltatásaink

Allianz prémium biztosítás akció pénztártagjainknak

Növelje tagdíjbefizetését, és Pénztáraink prémium biztosítási csomagot biztosítanak Önnek

Amennyiben Ön vállalja, hogy nyugdíjpénztári és/vagy egészség- és önsegélyező pénztári tagdíjbefizetéseinek átlagos havi mértékét – az előző zárt naptári évi bázisösszeghez képest - legalább 1.000 forinttal megemeli, akkor a lenti táblázatban részletezett biztosítási csomagot biztosítjuk az Ön számára. Új belépő tagjainknak legalább az adott pénztár "Alapszabályában" rögzített egységes tagdíj összegének megfelelő havi rendszeres tagdíjfizetés vállalása szükséges.

Ahány ezer forinttal emeli meg tagdíjbefizetését, annyi szorosára növeljük a biztosítási összegeket, vagy annyi évig nyújtjuk a biztosítást.

Az akcióban tehát új belépő és már meglévő pénztártagjaink egyaránt részt vehetnek. Az akció pénztáranként külön-külön is érvényes, így az Ön részére nem szükséges feltétel, hogy mindkét pénztárban tagsággal rendelkezzen.

Az a pénztártag, aki az akciós lehetőséggel élni kíván a"Részvételi lap"-ot - kitöltve és aláírva - küldje meg az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárhoz és/vagy az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz.

Az akció érvényes a 2016.06.01-jét követően beérkező részvételi lapok alapján az Allianz Nyugdíjpénztárban és/vagy az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztárban már tagsági jogviszonnyal rendelkező vagy újonnan belépő pénztártagokra, akik:

 • vállalják átlagos* havi tagdíjbefizetésük legalább 1.000 Ft összeggel való növelését és annak megfizetését,
 • emelt összegű tagdíjbefizetésük rendszeresen beérkezik az Allianz Pénztárakba,
 • jelen részvételi lapot egyértelműen és hiánytalanul kitöltik és aláírva az Allianz Pénztárak részére megküldik.

* További tájékoztatásokat a "Részvételi szabályzat" tartalmazza.

Biztosított csak az akcióban résztvevő pénztártag lehet, a jogosultság más személyre nem átruházható.

Új belépő pénztártagjaink esetében minden 1.000 Ft tagdíjvállalás és megfizetés egy egységnyi fedezetnek minősül.

Az Allianz Prémium biztosítás csomagra való jogosultság lejárata a vállalt biztosítási időtartam utolsó napja, vagy az utolsó tagdíjfizetéssel rendezett negyedév vége, vagy a 66. életév betöltését követő negyedév vége.

 Az akció visszavonásig érvényes (2016. június 1-től folyamatosan).

Allianz -

Prémium biztosítás szolgáltatásai

Biztosítási összeg egy egységnyi fedezet esetén*

életbiztosítás haláleseti szolgáltatás

200.000 Ft
baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás

600.000 Ft

baleset-biztosítás baleseti rokkantság

400.000 Ft

baleset-biztosítás kórházi térítés 4. naptól, naponta

500 Ft

baleset-biztosítás csonttörés, csontrepedés

3.000 Ft

baleset-biztosítás műtéti szolgáltatás

40.000 Ft

*Egy egységnyi fedezet 1.000 Ft tagdíjemelésre és 1 év időtartamra értendő.

Önkéntes pénztári tagdíjfizetéssel elérhető további kedvezmények az akción felül

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • Egészség- és önsegélyező pénztári tagság esetén további 10+10 százalékos adó-visszatérítési lehetőség, ha:
 •    egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,
 •    prevenciós szolgáltatást vesz igénybe
 •  Ingyenes egészségkártyahasználat az első 3 évben