Önsegélyező ellátások

A jogszabályi változások kedvező fordulatot hoztak egészségpénztári tagjaink számára azzal, hogy egyéni egészségpénztári számlájuk terhére immár önsegélyező szolgáltatásokat is igénybe vehetnek és elszámolhatnak.

Egészségpénztárunk is élt a szolgáltatásbővítés lehetőségével, és 2016. január 1-től Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárrá alakult át.

Önsegélyező pénztári ellátások

Tagjaink az egészségpénztári lehetőségeken felül az alábbi önsegélyező szolgáltatásokat vehetik igénybe, egészségpénztári megtakarításuk terhére:

Gyermek születésével kapcsolatos támogatások

  • gyermekszületés támogatása
  • gyermek örökbefogadásának támogatása
  • csecsemőgondozási támogatások
  • gyermekgondozási támogatások
Allianz - baby_900px_500px 

Beiskolázási támogatás

Allianz - iskolakezdes_900px_450px 

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása

Allianz - lakaskolcson_900px_450px 

Munkanélküliek támogatása

Allianz - munkanelkuli_650px_360px 

Önsegélyező szolgáltatások pénztári szabályozása

Az önsegélyező szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját, folyósításának szabályait és a szolgáltatók körét részletesen az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely az Alapszabály rendelkezéseit egészíti ki.

Az igényelt szolgáltatásokat a pénztártag a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatványon, valamint az adott ellátáshoz  előírt dokumentumok mellékelt megküldésével kezdeményezheti.

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani, ugyanakkor a Pénztár nem fizetheti ki a 120 napnál korábban kiállított számlákat.

FIGYELEM! 180 napos szabály

A pénztártag a Pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel. Egyebekben a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve.

A fentiek értelmében az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

Tervezze meg tagdíjcélú befizetéseit, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésére!

Egyéb kapcsolódó tájékoztatók