Munkanélküliek támogatása
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Allianz - munkanelkuli_650px_360px

Munkanilküliek támogatására jogosultak köre

A munkanélküliek támogatását a Pénztár azon személyek részére nyújtja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.

 

A támogatás összege

A munkanélküliek ellátása az álláskeresési segély vagy járadék kiegészítése az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig

A támogatás összege a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításának alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete.

 

A támogatás jellege

A támogatás jellege eseti és folyamatos is lehet.

A támogatás folyósítása minden hónap 5. munkanapján történik.

 

Támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  • a területileg illetékes Kormányhivatal által kiállított Álláskeresési járadékot vagy Álláskeresési segélyt megállapító határozat másolata és
  • az utalás tényét igazoló bankszámlakivonat vagy postai átvételi szelvény másolata

Önsegélyező szolgáltatások igénylése

Az önsegélyező szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját, folyósításának szabályait és a szolgáltatók körét részletesen az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely az Alapszabály rendelkezéseit egészíti ki.

Az igényelt szolgáltatásokat a pénztártag a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatványon, valamint az adott ellátáshoz  előírt dokumentumok mellékelt megküldésével kezdeményezheti.

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani.

FIGYELEM! 180 napos szabály

A pénztártag a Pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel. Egyebekben a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve.

A fentiek értelmében az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

Tervezze meg tagdíjcélú befizetéseit, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésére!