Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat, hogy Pénztárunk az önsegélyő ellátásként igényelt lakáscélú jelzáloghitel támogatás összegét legközelebb 2020. január 3-án folyósítja az érintett tagok részére.

Allianz - lakaskolcson_900px_450px

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatására jogosultak köre

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását kizárólag a tag veheti igénybe.

 

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásának folyósítása

  • a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását a Pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet vagy
  • a pénztártag által teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum alapján a pénztártag részére fizeti meg.

 

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásának mértéke

A támogatás havi mértéke legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet, ami 2019-ben havi 22.350 Ft.

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásaként igényelt havi összeg nem lehet magasabb pénztártagonként (adós) a jogszabályban meghatározott maximum összeghatárnál és havi törlesztő részletnél, illetve a több pénztártag (adós) által ugyanarra a hitelszerződésre igényelt támogatások együttes összege sem haladhatja meg a havi törlesztő részlet összegét.

 

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás jellege

A támogatás jellege folyamatos szolgáltatás.

A támogatás folyósítása az igény benyújtását követően – a feltételek fennállása esetén – a hitelszerződés lejáratának időpontjáig folyamatos.

 

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása a hónap első munkanapján történik.

Az utalás abban az esetben történik meg, amennyiben az igényelt havi összeg teljes egészében rendelkezésre áll a pénztártag számláján. Részkifizetés nem lehetséges.

 

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges

  • lakáscélú jelzáloghitel szerződés eredeti példánya teljes terjedelemben vagy annak hiteles másolata és
  • a hitelintézet 30 napnál nem régebben kiállított igazolása az utolsó háromhavi törlesztő részlet összegéről és utalásának helyéről vagy ezen igazolás hiteles másolatát.

*Hiteles másolatnak minősül a közjegyző által készített hiteles másolat vagy a pénztár ügyfélszolgálatán az eredeti példányról készített másolat.

 

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás különös szabályai

Közvetlenül a pénztártag részére történő támogatás első, a benyújtást követő folyósításakor amennyiben a hitelintézeti igazolás tartalmazza az utolsó háromhavi törlesztőrészlet mértéke mellett azok teljesítésének időpontját is, úgy a Pénztár kifizetési igényként rögzíti az igazolt hónapokra jutó támogatást is. A további támogatás havonta történő folyósításához szükséges a pénztártag által teljesített törlesztőrészlet megfizetését igazoló dokumentum, mely lehet az eredeti bankszámlakivonat, vagy annak másolata, vagy a teljesített pénzügyi tranzakcióról kiállított banki igazolás.

Közvetlenül a hitelintézet részére történő utalás esetében az első havi támogatás az igény rögzítésének hónapjától folyamatos a hitelszerződés lejáratának időpontjáig. A Pénztár a támogatás összegét a hitelintézet által kiállított igazolás alapján folyósítja az abban megjelölt hitelintézeti törlesztőszámlára.

Önsegélyező szolgáltatások igénylése

Az önsegélyező szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját, folyósításának szabályait és a szolgáltatók körét részletesen az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely az Alapszabály rendelkezéseit egészíti ki.

Az igényelt szolgáltatásokat a pénztártag a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatványon, valamint az adott ellátáshoz  előírt dokumentumok mellékelt megküldésével kezdeményezheti.

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani.

FIGYELEM! 180 napos szabály

A pénztártag a Pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel. Egyebekben a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve.

A fentiek értelmében az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

Tervezze meg tagdíjcélú befizetéseit, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésére!