Gyermekszületés, örökbefogadás és gyermekgondozás támogatása

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Allianz - baby_900px_500px

Gyermekszületés és örökbefogadás támogatása

Általános szabályok

A gyermek megszületése,illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás, melyet a Pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő részére biztosíthat.

Maximális összege gyermekenként 1.000.000 Ft.

Támogatás igénybevételének különös szabályai

A szolgáltatás jogcímén igényelt összeg fedezetének rendelkezésre kell állnia a folyósítás időpontjában a pénztártag önsegélyező szolgáltatásokra fordítható egyenlegében.

Amennyiben az igényelt összeg nem áll rendelkezésre az egyéni számlán, úgy a 180 napos fedezet erejéig egyszer történik a (rész)kifizetés.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  • a gyermek születése esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata,
  • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló határozat másolata.

Gyermekgondozási támogatások

Gyermekgondozási támogatások fajtái

  • csecsemőgondozási támogatás
  • gyermekgondozási támogatás

Általános szabályok

A támogatások megállapításának alapja az ellátások és az ellátások alapjául szolgáló összeg különbözete.

A támogatások igénybevételére a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám jogosult.

A támogatás jellege lehet eseti és folyamatos. A jogosultság fennállása alatt igénybe vehető rendszeres szolgáltatás.

A támogatások folyósítása a hónap 5. munkanapján történik. Részkifizetés lehetséges.

Csecsemőgondozási támogatás

A csecsemőgondozási támogatást a Pénztár a csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) (ellátások) kiegészítéseként nyújtja a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb ezen ellátások alapjául szolgáló összeg (nettó jövedelem) mértékéig.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  • a kapott ellátás megállapításáról szóló határozat másolata, vagy
  • az átutalást igazoló bankszámlakivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata.

Gyermekgondozási támogatás

A Gyermekgondozási támogatás a gyermekgondozást segítő ellátás (GYESE) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

    • a gyermekgondozást segítő illetve a gyermek-nevelési támogatás megállapításáról szóló határozat másolata és
    • az átutalást igazoló bankszámlakivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata.

Önsegélyező szolgáltatások igénylése

Az önsegélyező szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját, folyósításának szabályait és a szolgáltatók körét részletesen az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely az Alapszabály rendelkezéseit egészíti ki.

Az igényelt szolgáltatásokat a pénztártag a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatványon, valamint az adott ellátáshoz  előírt dokumentumok mellékelt megküldésével kezdeményezheti.

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani.

FIGYELEM! 180 napos szabály

A pénztártag a Pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel. Egyebekben a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve.

A fentiek értelmében az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

Tervezze meg tagdíjcélú befizetéseit, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésére!