Beiskolázási támogatás
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Allianz - iskolakezdes_900px_450px 

Őszi iskolakezdés 20%-kal olcsóbban

Akár 20%-kal olcsóbban finanszírozhatja gyermekei iskolakezdését az egészség- és önsegélyező pénztári befizetések után járó adó-visszatérítésnek köszönhetően.

A tanszer vásárlásokon felül elszámoltathatja - gyermeke iskoláztatásához kapcsolódóan a tanév során felmerülő - cipő és sportcipő vásárlások költségeit, sportruházat, valamint egyéb felsőruházat beszerzéseiről szóló számláit.

Mindezek mellett felhasználhatja megtakarítását tankönyv, tandíj, kollégiumi díj és albérleti díj támogatásra is.


Beiskolázási támogatásra jogosultak köre

 • a beiskolázási támogatás egy nevelési év-kezdési, tanévkezdési támogatás, amelyet a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy vehet igénybe:
  • óvodás  gyermeke után
  • általános iskolás gyermeke után
  • középiskolás gyermeke után
 • valamint jogosult a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött természetes személy


A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • az iskola/óvoda látogatási igazolás vagy annak másolata,
 • Hatósági bizonyitvány másolata a családi pótlék folyósításáról,
 • a termékek, szolgáltatás megvásárlását igazoló teljesített számlák, egyszerűsített számlák, bizonylatok eredeti példányai,
 • a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatvány


A beiskolázási támogatás összege

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy (pénztártag) részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbérrel megegyező összeg lehet, ami 2018-ban 138.000 Ft/gyermek.

Így például két gyermek esetén akár 55.200 Ft adó-visszatérítés érvényesíthető.


A számla jogosultja

Az önsegélyező támogatás alapjául szolgáló számlákat a családi pótlékra jogosult pénztártag/társigénylő nevére és címére kell kiállíttatni, valamint fel kell rajta tüntetni a gyermek nevét is.


A beiskolázási támogatás igénylésének különös szabályai

A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 nap és a tanév utolsó napját követő 15 nap között kiállított és teljesített számla alapján történik.

FIGYELEM! A Pénztár nem fizetheti ki a 120 napnál korábban kiállított számlákat.

Önsegélyező szolgáltatások igénylése

Az önsegélyező szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját, folyósításának szabályait és a szolgáltatók körét részletesen az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely az Alapszabály rendelkezéseit egészíti ki.

Az igényelt szolgáltatásokat a pénztártag a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatványon, valamint az adott ellátáshoz  előírt dokumentumok mellékelt megküldésével kezdeményezheti.

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani.

FIGYELEM! 180 napos szabály

A pénztártag a Pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel. Egyebekben a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve.

A fentiek értelmében az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

Tervezze meg tagdíjcélú befizetéseit, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésére!