Beiskolázási támogatás
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Allianz - iskolakezdes_900px_450px 

Őszi iskolakezdés 20%-kal olcsóbban, óvodától az egyetemig

Közel 20%-kal olcsóbban finanszírozhatja gyermekei iskolakezdését az egészség- és önsegélyező pénztári befizetések után járó adó-visszatérítésnek köszönhetően.

A tanszer vásárlásokon felül elszámoltathatja - gyermeke iskoláztatásához kapcsolódóan a tanév során felmerülő - cipő és sportcipő vásárlások költségeit, sportruházat, valamint egyéb felsőruházat beszerzéseiről szóló számláit.

Mindezek mellett felhasználhatja megtakarítását tankönyv, felsőoktatási tandíj, kollégiumi díj és albérleti díj támogatásra is.


Beiskolázási támogatásra jogosultak köre

A beiskolázási támogatás egy nevelési év-kezdési, tanévkezdési támogatás, amelyet a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy vehet igénybe:

  • óvodás  gyermeke után
  • általános iskolás gyermeke után
  • középiskolás gyermeke után

Mindezenfelül jogosult a támogatásra a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött természetes személy.

Nem támogatható önsegélyező szolgáltatás keretében:

  • a magánóvoda díja
  • a magán üzemeltetésű alap- és középfokú iskola tandíja


A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  • iskolalátogatási igazolás vagy annak másolata 16 éves kor felett,
  • Hatósági bizonyitvány másolata a családi pótlék folyósításáról,
  • a termékek, szolgáltatások megvásárlását igazoló teljesített számlák, egyszerűsített számlák, bizonylatok eredeti példányai,
  • a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatvány


A beiskolázási támogatás összege

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy (pénztártag) részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbérrel megegyező összeg lehet, ami 2019-ben 149.000 Ft/gyermek.

Így például két gyermek esetén akár 59.600 Ft adó-visszatérítés érvényesíthető.


A számla jogosultja, kinek a nevére szóljon a számla

Az önsegélyező támogatás alapjául szolgáló számlákat a családi pótlékra jogosult pénztártag/társigénylő nevére és címére kell kiállíttatni, valamint fel kell rajta tüntetni a gyermek nevét, valamint a tag tagsági azonosító számát, amelyet megtalálhat egészségkártyáján.


A beiskolázási támogatás igénylésének különös szabályai

A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15. nap és a tanév utolsó napját követő 15. nap között, azaz 2018. augusztus 15. és 2019. június 30. közötti időszakban kiállított és teljesített számla alapján történik.

FIGYELEM! A számlákat, azok kiállításától számított 120 napon belül el kell juttatni a Pénztárhoz.

FIGYELEM! 180 napos szabály

A pénztártag a Pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel. Egyebekben a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve.

A fentiek értelmében az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

Tervezze meg tagdíjcélú befizetéseit, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésére!

Egyéni számla a honlapon

Figyelmébe ajánljuk honlapunkon elérhető Számlainformációs Rendszerünket, ahol egyszerűsített regisztrációt követően tájékozódhat befizetései beérkezéséről, önsegélyező pénztári támogatások esetében felhasználható 180 napos egyenlegéről, megtekintheti hozamait, könnyen és áttekinthető módon nyomon követheti az egyéni számláján történt változásokat, továbbá információt kaphat az eddigi adó-visszatérítésre jogosító befizetéseinek összegéről, mely alapján kiszámolhatja a maximális adó-visszatérítés igénybevételéhez szükséges befizetés mértékét is.

Önsegélyező szolgáltatások igénylésének pénztári szabályozása

Az önsegélyező szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját, folyósításának szabályait és a szolgáltatók körét részletesen az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely az Alapszabály rendelkezéseit egészíti ki.

Az igényelt szolgáltatásokat a pénztártag a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatványon, valamint az adott ellátáshoz  előírt dokumentumok mellékelt megküldésével kezdeményezheti.