Hasznos információk

Kérdése van? 

Hívja pénztárainkat!

06-1-429-1-429

Bankszámlaszámok

Nyugdíjpénztári számla: 10918001-00000416-21970437

Egészség- és önsegélyező pénztári számla: 18100002-00054029-21010015

  • Telefonszám
  • Számlaszámaink
  • Szolgáltatásaink

Nyugdíjpénztári tagdíjfizetés

A tagdíj és annak mértéke

A tag egyéni számlájára tagdíjcélú befizetés több jogcímen teljesíthető:

  • rendszeresen megfizetett egyéni tagdíjként, amelynek minimális összege 5.000 forint/hó
  • rendszeres munkáltatói hozzájárulásként
  • a tag által eseti jelleggel történt befizetésként tetszőleges összegben

A Belépés nyilatkozat aláírásával a pénztártag a rendszeres tagdíj megfizetésére kötelezi magát, amelyet a munkáltató részben vagy egészben átvállalhat.

 
Tagdíjfizetés

A tagdíjat havi rendszerességgel kell megfizetni.

Eseti befizetés - az adott évben akár több alkalommal is - szabadon teljesíthető, így annak összege, a befizetés időpontja (napja), valamint gyakorisága a tag döntésétől függ.

A pénztártag saját tagdíjfizetés teljesítésével lehetőséget teremt arra, hogy a 20%-os mértékű adó-visszatérítés révén nyugdíjcélú megtakarítása még inkább növekedhessen.

Kérjük gondoskodjon a tagdíj havonta történő rendszeres megfizetéséről!


Hogyan teljesíthet a pénztártag tagdíjbefizetéseket?

Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437

  • Csoportos beszedési megbízással: Csoportos beszedési megbízás esetén tagdíját bankszámlájáról havonta lehívja a Pénztár. Ennek kezdeményezéséhez tájékoztatnia kell Pénztárunkat a díjlehívásra történő módosítási szándékáról, továbbá saját számlavezető bankjánál személyesen vagy annak netbank rendszerén keresztül online felhatalmaznia az Allianz Nyugdíjpénztárt a vállalt tagdíjának havonta történő lehívására. A felhatalmazáson kérjük szíveskedjen feltüntetni a szolgáltató azonosító rovatban Pénztárunk azonosítószámát: A18080966, illetve az ügyfél azonosító rovatban az Ön pénztári tagsági azonosítószámát. A csoportos beszedési megbízás kezdeményezéséről a következő nyomtatvány megküldésével értesítheti a Nyugdíjpénztárt: Adatmódosító nyilatkozat (pénztártagoknak)
  • Bankkártyás online tagdíjfizetéssel: Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen, tranzakciós díj megfizetése alól mentesülve teljesítheti tagdíjfizetési kötelezettségét. Írja be a bankkártyás tagdíjfizetés alkalmával tagsági azonosító számát vagy adószámát, valamint a befizetni kívánt tagdíj összegét, és adja meg a bekért kártyainformációkat! Tagdíja a bankkártyás tagdíjfizetést követő munkanapon már beérkezik Pénztárunkhoz, amely annak lekönyvelését követően lesz látható Számlainformációs rendszerünkben (Egyéni számlák).

Bankkártyás tagdíjfizetés

Fizesse be tagdíját bankkártyával online

Egyéni számlák

Számlainformációk

Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limit beállítását, mert gyakran okoz problémát, hogy nagyobb összegű tagdíjbefizetéseknél az alacsonyabb bankkártya limitösszeg miatt nem sikerül a tranzakció!

Figyelem! Bankkártyás és egyéb módon történő tagdíjfizetésnél legyen tekintettel arra, hogy a befizetett összeg az Ön egyéni nyugdíjszámlájára - a Pénztár bankszámlájára történő beérkezést követően - általában 7-8 munkanapon belül kerül jóváírásra.

Egyéb tagdíjfizetési lehetőségek

  • Átutalással: Rendszeres tagdíjának befizetésére – a kilenc számjegyből álló tagsági azonosító számának a közlemény rovatban történő feltüntetése mellett – számlavezető bankjában megbízást adhat. Számlaszámunk: UniCredit Bank 10918001-00000416-21970437
  • Névre szóló postai számlabefizetési megbízással (fehér csekkel), amelyet a Pénztártól igényelhet.

Adó-visszatérítés részletes szabályai

Allianz Prémium Biztosítás Akció tagjainknak és új belépőknekÚj pénztártagokat beléptető tagjainknak vásárlási utalványt adunk akciónk keretébenA tagdíjfizetés elmulasztása és annak következményei

Amennyiben a pénztártag a belépési nyilazkozat aláírása alkalmával vállalt egységes (minimum) tagdíj időarányos megfizetését az adott negyedéven belül nem vagy csak részben teljesíti, akkor a tag egyéni számlájából levonásra kerül a meg nem fizetett tagdíjak működési és likviditási tartalékra eső része. A költséglevonás fedezete a nyugdíjpénztári vagyonkezelés során megtermelt hozam.

A tagdíjfizetés elmulasztásával a pénztártag nem tudja megvalósítani taggá válásának alapvető célját, nem tudja megteremteni nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát.