Hasznos információk

Kérdése van? 

Hívja pénztárainkat!

06-1-429-1-429

Bankszámlaszámok

Nyugdíjpénztári számla: 10918001-00000416-21970437

Egészség- és önsegélyező pénztári számla: 18100002-00054029-21010015

 • Telefonszám
 • Számlaszámaink
 • Szolgáltatásaink

Nyugdíjpénztári tagdíjfizetés

Év végi tagdíjfizetési akció 2017
2017.11.01-2017.12.31.Allianz - penztarak-ikon 

A tagdíj és annak mértéke

A tag egyéni számlájára tagdíjcélú befizetés több jogcímen teljesíthető:

 • rendszeresen megfizetett egyéni tagdíjként, amelynek minimális összege 4.000 forint/hó
 • rendszeres munkáltatói hozzájárulásként
 • a tag által eseti jelleggel történt befizetésként tetszőleges összegben

A Belépés nyilatkozat aláírásával a pénztártag a rendszeres tagdíj megfizetésére kötelezi magát, amelyet a munkáltató részben vagy egészben átvállalhat.

 

Tagdíjfizetés

A tagdíjat havi rendszerességgel kell megfizetni.

Eseti befizetés - az adott évben akár több alkalommal is - szabadon teljesíthető, így annak összege, a befizetés időpontja (napja), valamint gyakorisága a tag döntésétől függ.

A pénztártag saját tagdíjfizetés teljesítésével lehetőséget teremt arra, hogy a 20%-os mértékű adó-visszatérítés révén nyugdíjcélú megtakarítása még inkább növekedhessen.

Kérjük gondoskodjon a a tagdíj havonta történő rendszeres megfizetéséről!

  

Hogyan teljesíthet a pénztártag rendszeres tagdíjbefizetéseket?

 • Csoportos beszedési megbízással: Csoportos beszedési megbízás esetén tagdíját bankszámlájáról havonta lehívja a Pénztár. Ennek kezdeményezéséhez tájékoztatnia kell Pénztárunkat a díjlehívásra történő módosítási szándékáról, továbbá saját számlavezető bankjánál személyesen vagy annak netbank rendszerén keresztül online felhatalmaznia az Allianz Nyugdíjpénztárt a vállalt tagdíjának havonta történő lehívására. A felhatalmazáson kérjük szíveskedjen feltüntetni a szolgáltató azonosító rovatban Pénztárunk azonosítószámát: A18080966, illetve az ügyfél azonosító rovatban az Ön pénztári tagsági azonosítószámát. A csoportos beszedési megbízás kezdeményezéséről a következő nyomtatvány megküldésével értesítheti a Nyugdíjpénztárt: Adatmódosító nyilatkozat (pénztártagoknak)
 • Bankkártyás online tagdíjfizetéssel a honlapról indulva (2017. december 1-jétől)
 • Átutalással: Rendszeres tagdíjának befizetésére – a kilenc számjegyből álló tagsági azonosító számának a közlemény rovatban történő feltüntetése mellett – számlavezető bankjában megbízást adhat. Számlaszámunk: UniCredit Bank 10918001-00000416-21970437
 • Munkáltatói utalással: Ebben az esetben munkáltatója vállalja, hogy a tagdíjat munkabéréből havi rendszerességgel levonja, és tagsági azonosító száma vagy adóazonosító jele megjelölésével a Pénztárnak átutalja. Fontos, hogy ezt a munkáltatónál kell kezdeményezni az itt letölthető nyomtatvány felhasználásával: Pénztártag munkáltatónak adott megbízása nyugdíjpénztári egyéni tagdíj utalására
 • Névre szóló postai számlabefizetési megbízással (fehér csekkel), amelyet a Pénztártól igényelhet.

Allianz Prémium Biztosítás Akció

Allianz Prémium Biztosítás Akció tagjainknak és új belépőknekA már tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagjainak Pénztárunk ingyenes, prémium biztosítási csomagot nyújt az akcióban történő részvétel feltételeinek teljesülése esetén! Az akció keretében azon tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagjaink, akik tagdíjbefizetéseik átlagos havi mértékét – az előző zárt naptári évi bázisösszegéhez képest - megnövelik, minden ezer forinttal növelt havi tagdíjbefizetés teljesítésekor, annyi szorosára növeljük a biztosítási összegeket, vagy annyi évig nyújtjuk a biztosítást, amennyivel megemelte a tagdíj összegét.

Új belépő tag esetében – induló tagdíjbefizetése alapján – az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár ingyenes, prémium biztosítási csomagot nyújt Önnek! Ahány ezer forint havi tagdíjbefizetést teljesít, annyi szorosára növeljük a biztosítási összegeket, vagy annyi évig nyújtjuk a biztosítást.

Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma:10918001-00000416-21970437

Egyéni számlák Számlainformáció

Tekintse meg egyéni számláit, eddigi adóvisszatérítésre jogosító befizetéseit, az ügyfél-azonosítás visszaigazolását. Aktualizálja személyes adatait!

Pénztári hírlevél 2017/1

Adókedvezmény

A tagdíjfizetés elmulasztása és annak következményei

Amennyiben a pénztártag a belépési nyilazkozat aláírása alkalmával vállalt egységes (minimum) tagdíj időarányos megfizetését az adott negyedéven belül nem vagy csak részben teljesíti, akkor a tag egyéni számlájából levonásra kerül a meg nem fizetett tagdíjak működési és likviditási tartalékra eső része. A költséglevonás fedezete a nyugdíjpénztári vagyonkezelés során megtermelt hozam.

A fenti eljárást Nyugdíjpénztárunk 2016 április 1-jétől alkalmazza – a Pénztár felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank iránymutatásának eleget téve – azaz már nem folytathatja azt a korábbi gyakorlatot, amely lehetővé tette a tagdíj éven belül előre megfizetését, minek következtében mentesülhetett a tag a következő negyedévek levonásától. Tehát a tagdíjnemfizetés miatti hozamlevonás számításánál kizárólag a tárgynegyedévben befizetett tagdíjakat és a tárgynegyedévben elért befektetési hozamot lehet figyelembe venni. 

A tagdíjfizetés elmulasztásával a pénztártag nem tudja megvalósítani taggá válásának alapvető célját, nem tudja megteremteni nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát.