Nyugdíjpénztári belépési akció

Vásárlási utalvány akció új pénztártagokat beléptető nyugdíjpénztári tagjainknak
(2014. december 1-től visszavonásig)

 Közreműködését 4 000 forint értékű ajándékutalvánnyal díjazzuk

Amennyiben az Ön közreműködésével egy új pénztártag létesít tagsági jogviszonyt az Allianz Nyugdíjpénztárban és a belépő pénztártag egyéni számlájára legalább 10 000 forint összegű tagdíjbefizetés érkezik, megajándékozzuk Önt egy 4 000 forint értékű vásárlási utalvánnyal. Az akcióval kapcsolatos részletekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az akció időtartama

"Kedvezményduplázó" számlanyitási akciónk 2014, december 1-jén indul és visszavonásig folyamatosan hatályban marad.

Mit kell tennie Önnek a kedvezmények elérése érdekében, a részvétel feltételei

  • A beléptetést végzőnek pénztártagsági jogviszonyban kell állnia az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárral!
  • Győzze meg munkatársait, rokonait, ismerőseit az önkéntes nyugdíjpénztári öngondoskodás előnyeiről!
  • Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár honlapján keresztül elérhető nyugdíjpénztári  "Belépési nyilatkozat"-ot töltse ki az Ön közreműködésével belépni szándékozó leendő pénztártag, különös tekintettel a"Belépési Nyilatkozat" VI. fejezetében található, alábbi adatokat tartalmazó mezőkre:
  • a személyazonosításra szolgáló okmány típusa, száma és érvényességi ideje
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és érvényességi ideje
  • Írja be a saját nyugdíjpénztári tagsági azonosító számát a "Belépési nyilatkozat" legalján, középen található "Az üzletkötõ adóazonosító jele/adószáma" elnevezésű mezőbe!
  • Írassa alá a kitöltött "Belépési nyilatkozat"-ot a leendő pénztártaggal, majd küldje meg az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár levelezési címére: 1242 Budapest, Pf. 471.
  • A "Belépési nyilatkozat" feldolgozását követően a Nyugdíjpénztár megküld a beléptetett pénztártag levelezési címére egy "Nyilvántartásbavételi lap"-ot, amelyre már felvezetésre került a tag nyugdíjpénztári tagsági azonosító száma, .
  • Amint a beléptetett pénztártag tagdíjfizetése eléri a 10 000 forintot, akkor a 4 000 forint értékű vásárlási utalványt a tagdíj beérkezésének hónapját követő hónap utolsó napjáig megküldi Önnek a Pénztár.
  • Amennyiben a beléptetett pénztártag a belépést követő 6 hónapon belül nem fizet meg legalább 10 000 forint tagdíjat a Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlája javára, akkor akciós ajánlatunk érvényét veszti.

Tekintse meg kapcsolódó hírleveleinket

Pénztári hírlevél 2015/1.

Pénztári hírlevél 2014/2.