Munkáltatói online felület - Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!

Örömmel értesítjük, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 2016. november 1-jétől lehetőséget biztosít a munkáltatói adatszolgáltatások online feltöltésére. Szolgáltatásunk célja, hogy a munkáltató által - a pénztártag-munkavállalói javára - teljesített munkáltatói tagdíj-hozzájárulások, egyéni tagdíjak, valamint adományok feldolgozása gyorsabban és az adatok hatékonyabb ellenőrzése mellett történjen meg.

Miért hasznos ingyenes szolgáltatásunk igénybevétele?

  • Teljes mértékű megfelelés az informatikai biztonsági szempontoknak (az e-mailen keresztül történt adatszolgáltatás nem biztonságos)
  • A legelterjedtebb fájl kiterjesztésekkel (xls, xlsx, txt, csv ) előállított adatszolgáltatások feltöltését teszi lehetővé
  • A feltöltött adatszolgáltatások bármikor megtekinthetők a tárgyévet megelőző év január 1-jéig visszamenőleg
  • Folyamatos visszajelzés az adatszolgáltatás feldolgozásának állapotáról
  • Automatikus tájékoztatás a munkáltató alkalmazásában álló pénztártagok kilépéséről, illetve belépéséről
  • Gyors és költségmentes adatszolgáltatás a postai megküldéshez képest
  • Pontos és gyors feldolgozás
  • Tetszőleges számú felhasználó regisztrálhat

Bejelentkezés
Regisztráció

a munkáltatói adatszolgáltatás online feltöltése

GDPR megfelelősségi tájékoztatás munkáltatóknak a nyugdíjpénztári online munkáltatói felület használatához

Amennyiben munkáltatóként élni kíván új szolgáltatásunk által biztosított lehetőségekkel, akkor kérjük, hogy az itt letölthető "regisztrációs igénybejelentő nyomtatványt" - amelyben Munkáltató Partnereink megnevezhetik az adatszolgáltató felület használatára jogosult személyeket - kitöltve és cégszerűen aláírva szíveskedjen megküldeni az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 1242 Budapest, Pf. 471 postacímére.

A későbbiekben bármikor lehetőségük lesz új jogosult személy(ek) bejelentésére, illetőleg a jogosultság visszavonására.

A regisztrációs igénybejelentő nyomtatvány beérkezését és feldolgozását követően a Pénztár a Munkáltató által megnevezett, használatra feljogosított személy(ek) e-mail címére egy regisztrációs linket küld, melyre kattintva kezdeményezheti a regisztrációt.

Reméljük új szolgáltatásunk elnyeri tetszését.

Kérjük, hogy segítse munkánkat a Munkáltatói online felülettel kapcsolatos észrevételeivel, melyet a nypenztar@allianz.hu címre küldhet.

Köszönjük együttműködését!

Letölthető nyomtatványok és táblázat minták a munkáltatói adatszolgáltatáshoz