Magánnyugdíjpénztári tagságot érintő változások

2012. április 1-jével szétvált az Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár két ágazata.

A szétválásról szóló határozatot a 2012. március 28-i küldöttközgyűlésen – a tagok részére megküldött előzetes tájékoztatásnak megfelelően - hozták meg a küldöttek.

A szétválást követően az önkéntes ágazat - mint jogutód pénztár -változatlan formában és Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár névvel működik tovább, míg a magánnyugdíjpénztári ágazat új neve Szövetség Magánnyugdíjpénztár lett.

A névváltás elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy az új névvel működő Magánynyugdíjpénztár egy - már nevében is összefogást kifejező - üzenetet közvetítsen a magánpénztári piac többi szereplőjének, támogatva egyrészt azokat az ügyfeleket, akik változatlanul a magánynyugdíjpénztárban kívánnak maradni, másrészt biztosítja a nyugdíjrendszer magánnyugdíjpénztári pillérének további hosszú távú fennmaradását.

A névváltáson túl a jogutód magánnyugdíjpénztár székhelyet is változtatott, új munkaszervezetet alakított ki, új szolgáltatói partnereket kért fel, továbbá új vezető tisztségviselők megválasztására is sor került, mely döntések alapján valóban minden vonatkozásban megújult Pénztárként, más magán-nyugdíjpénztárak tagjainak is megoldást kínál.

A létrejövő magánnyugdíjpénztár törekszik arra, hogy a jelenlegi változó jogszabályi környezet ellenére is fenntartsa működését, és biztos hátteret jelentsen a magán-nyugdíjpénztári rendszert választó, tagságukat továbbra is fenntartó magánpénztári tagok számára.

Az önálló Szövetség Magánnyugdíjpénztár létrehozásával megoldást találtunk arra a helyzetre, amit a jogszabályi változások generáltak. Közismert, hogy 2012. január 1-jétől a véglegesen megszűnő járulék jellegű nyugdíjpénztári befizetések miatt a magánnyugdíjpénztárak működési költségeinek fedezete nem biztosított (a tagok önkéntes befizetéseiből csak minimális összeget, 0,9 százalékot vonhatnak le a pénztárak), ami az egyes pénztárak működési tartalékainak kimerülését és rövidebb-hosszabb időn belül a pénztárak megszűnését okozhatja. Ezen folyamat már jelenleg is megfigyelhető. A magánnyugdíjpénztárak megszűnése, összeolvadása várhatóan fokozatosan fog megtörténni.

További információk a Szövetség Magánnyugdíjpénztár oldalán:

www.szovetsegnyp.hu