Hasznos információk

Kérdése van? 

Hívja pénztárainkat!

06-1-429-1-429

Bankszámlaszámok

Nyugdíjpénztári számla: 10918001-00000416-21970437

Egészség- és önsegélyező pénztári számla: 18100002-00054029-21010015

  • Telefonszám
  • Számlaszámaink
  • Szolgáltatásaink

Adatkezelés, adatvédelem (GDPR)
Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Tájékoztató az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint adatkezelő legfontosabb adatairól és a személyes adatok kezelésével összefüggésben az érintett jogairól

  A Nyugdíjpénztár főbb adatai

Név: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Levelezési címünk: 1242 Budapest, Pf.: 471.

Tevékenységi engedély: Magyar Nemzeti Bank E/240/96

Pénztárazonosító: 0240

Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 126/1996.

A székhely állama: Magyarország

Elektronikus elérhetőség: https://www.allianz.hu/hu/penztarak/

E-mail: nypenztar@allianz.hu

Központi telefonszám:  +36-1-429-1-429

Központi faxszám:  +36-1-429-1540

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Csepregi Adrienn  adatvédelmi tisztviselő, Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. vagy 1242 Budapest, Pf.: 471

Felügyeleti szervünk: a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.)

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint adatkezelő a belépő pénztártagok tagsági jogviszonyának létrejöttével, nyilvántartásával, és azokból eredő nyugdíjpénztári szolgáltatások teljesítésével összefüggésben az ügyfelei azaz a pénztártag, kedvezményezett, vagy a pénztártag örököseként, azok helyébe lépő más személy, mint az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár adatkezelésével érintett természetes személyek (érintett) személyes adatait, azaz olyan információt, ami alapján az érintettre vonatkozóan következtetést lehet levonni a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Info. tv.) és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

  Letölthető dokumentumok