Hasznos információk

Kérdése van? 

Hívja pénztárainkat!

06-1-429-1-429

Bankszámlaszámok

Nyugdíjpénztári számla: 10918001-00000416-21970437

Egészség- és önsegélyező pénztári számla: 18100002-00054029-21010015

  • Telefonszám
  • Számlaszámaink
  • Szolgáltatásaink

Adatkezelés, adatvédelem (GDPR)
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Tájékoztató az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint adatkezelő legfontosabb adatairól és a személyes adatok kezelésével összefüggésben az érintett jogairól

  Az Egészség- és Önsegélyező Pénztár főbb adatai

Név: Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Levelezési címünk: 1242 Budapest, Pf.: 462.

Tevékenységi engedély: Magyar Nemzeti Bank E-IV/36/2005

Pénztár azonosító: 0270

Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 270/2004.

A székhely állama: Magyarország

Elektronikus elérhetőség: https://www.allianz.hu/hu/penztarak/

E-mail: epenztar@allianz.hu

Központi telefonszám:  +36-1-429-1-429

Központi faxszám:  +36-1-429-1540

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei:  Dr. Csepregi Adrienn adatvédelmi tisztviselő, Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. vagy 1242 Budapest, Pf.: 462

Felügyeleti szervünk: a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.)

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint adatkezelő a belépő pénztártagok tagsági jogviszonyának létrejöttével, nyilvántartásával, és azokból eredő egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások teljesítésével összefüggésben az ügyfelei azaz a pénztártag vagy társfelhasználó, kedvezményezett, a pénztártag örököseként, azok helyébe lépő más személy, mint az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár adatkezelésével érintett természetes személyek (érintett)  személyes adatait, azaz olyan információt, ami alapján az érintettre vonatkozóan következtetést lehet levonni a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Info. tv.) és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

  Letölthető dokumentumok