Magyar Állam által finanszírozott gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás

Az általános gyermek- és ifjúsági biztosítás a nap 24 órájában érvényes és nem függ a baleset helyszínétől.  Történjen a baleset otthon, az utcán, az óvodában, az iskolában, nyaraláskor, kirándulás alatt, belföldön vagy külföldön a Biztosító a 119/2003. (VIII.14.) számú Kormányrendeletben meghatározott baleset esetére járó szolgáltatási összeget fizeti meg.

Kik vehetik igénybe?

Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező minden magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig baleset-biztosításban részesül, melynek díját a Magyar Állam fizeti meg a Biztosítónak.

Részletek

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy évre, 2016. január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időtartamra az Allianz Hungária Zrt.-vel. kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott baleset-biztosítási védelemben részesüljenek.

A biztosító szolgáltatása

Biztosítási kockázat megnevezéseSzolgáltatás mértéke
Baleseti halál200 000 Ft biztosítási összeg
Csonttörés3 000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)
– amennyiben a rokkantság foka 1–9%3 000 Ft
– amennyiben a rokkantság foka 10–29%50 000 Ft
– amennyiben a rokkantság foka 30–100%300 000 Ft biztosítási összegnek a
rokkantság fokával megegyező százaléka

Szolgáltatói igény bejelentése

A biztosítási esemény (a kitöltött szolgáltatás igénybejelentővel és a mellékelt orvosi dokumentumokkal) az alábbi módon jelenthető be:

  • személyesen központi ügyfélszolgálatunkon, vagy ügyfélkapcsolati pontjainkon
  • faxon, a 06-1-488-1006 számon,
  • postai levélben, az alábbi címen:

Allianz Hungária Zrt.

Életbiztosítási szakkezelési osztály

1387 Budapest, Pf. 11

Bővebb felvilágosításért, illetve a szolgáltatási igény bejelentésével kapcsolatos segítségért kérjük, hívja az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát a +36 (1/30/70) 421-1-421, +36 (20) 554-4-421-es telefonszámon, vagy érdeklődjön e-mailben, az esz@allianz.hu címen, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!

Letölthető dokumentumok