Tájékoztató e-mailben küldhető személybiztosítási nyomtatványainkkal kapcsolatban

Annak érdekében, hogy biztosítással kapcsolatos ügyeit minél kényelmesebben és gyorsabban intézhesse, mostantól személybiztosítási nyomtatványaink jelentős részét e-mail üzenetben (aláírt, beszkennelt formában) is továbbíthatja társaságunk részére.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat, melyből megtudhatja, hogy melyek ezek a nyomtatványok, és milyen módon juttathatja el ezeket társaságunkhoz.

Feltételek:

  • E-mailhez csatolt aláírt, és beszkennelt nyomtatványok
  • a társaságunknál az ügyfélhez kapcsolt e-mail címről
  • az esz@allianz.hu e-mail címre érkezzenek

Kizárólag azok a nyomtatványok továbbíthatók ilyen formában, melyekhez csak egy személy (például szerződő vagy biztosított) aláírása szükséges. Nem továbbítható e-mailben a nyomtatvány például akkor, ha azt a szerződő mellett a biztosítottnak is alá kell írnia.

Kifizetést csak akkor teljesítünk e-mailben érkezett nyilatkozat alapján, ha a teljesítést Ön a szerződésen nyilvántartott alapértelmezett kifizetési számlaszámra kéri. A kifizetések teljesítésére a szerződési feltételekben meghatározott határidőben kerül sor.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kifizetési számlaszám eltérhet a szerződésen rögzített díjfizetési számlaszámtól. Amennyiben nem biztos benne, hogy az Ön szerződésén van-e regisztrált alapértelmezett kifizetési számlaszám, kérjük, érdeklődjön a +36 (1/30/70) 421-1-421, +36 (20) 554-4-421-es telefonszámon.

További nagyon fontos feltétel, hogy e-mailben beérkezett dokumentum alapján akkor teljesítünk kifizetést, ha ügyfelünk korábban azonosításra került. Ez azt jelenti, hogy a szerződéskötés során vagy a szerződés fennállása alatt a Tényleges tulajdonosi nyilatkozat és az Azonosítási adatlap kitöltésre került és az ezen megadott adatokban változás nem történt vagy azt már bejelentette társaságunknak.

A könnyebb azonosíthatóság érdekében, kérjük az e-mail üzenet tárgy mezőjében tüntesse fel szerződésszámát.

A gyors ügyintézés érdekében kiemelten fontos, hogy a nyomtatványokat hiánytalanul kitöltse.

E-mailben küldhető nyomtatványaink (A felsorolt nyomtatványokat fax-on is továbbíthatja)

  • Allianz Életprogramok

  • Allianz Klasszikusok

Allianz Életprogramok

Átváltásra vonatkozó rendelkező nyilatkozat (AHE-21307/7)

Átválásra vonatkozó rendelkezéssel a meglévő egységek más eszközalap(ok) egységeire válthatók át.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy átváltásról az Ügyfélportálon és telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 (1/20/30/70) 421-1-421) keresztül is rendelkezhet. 

Átirányításra vonatkozó rendelkező nyilatkozat (AHE-21306/4)

Átirányítással arra adhat rendelkezést, hogy a jövőben fizetendő díjai mely eszközalap(ok)ba vagy portfólióba kerüljenek felosztásra.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy átirányításról az Ügyfélportálon és telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 (1/20/30/70) 421-1-421) keresztül is rendelkezhet.

Befektetési stratégia meghatározására vonatkozó rendelkező nyilatkozat (AHE-21305/5)

Befektetési stratégia meghatározására vonatkozó rendelkező nyilatkozattal Ön a Hozamfigyelő szolgáltatásról vagy az Eszközalapok arányának rendszeres rögzítéséről rendelkezhet
A Hozamfigyelő szolgáltatás keretében igénye szerint sms-ben és/vagy e-mailben értesítést küldünk, ha az Ön által választott eszközalapok árfolyama változik, valamint automatikus átváltást hajtunk végre, mellyel tovább növelheti befektetése biztonságát.
Ha azt szeretné, hogy befektetései - a folyamatos árfolyamváltozások ellenére is - mindig az Ön által a fizetett díjakra meghatározott befektetési politikának megfelelően alakuljanak, akkor kérheti az Ön által megadott eszközalapok egymáshoz viszonyított arányának folyamatos felülvizsgálatát és kiigazítását.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a befektetési stratégiákról az Ügyfélportálon és telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 (1/20/30/70) 421-1-421)  keresztül is rendelkezhet.

Díjszüneteltetésre és díjfizetés újraindítására vonatkozó rendelkező nyilatkozat (AHE-21308/6)

Díjfizetés szüneteltetéséről (és a díjfizetés újraindításáról) a szerződés harmadik évfordulója után rendelkezhet, amennyiben a szerződés a 3. évfordulóig díjjal rendezett.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a díjfizetés szüneteltetéséről és a díjfizetés újraindításáról az Ügyfélportálon és telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 (1/20/30/70) 421-1-421)  keresztül is rendelkezhet.

Eseti díj eszközalapok közötti felosztására vonatkozó rendelkező nyilatkozat (AHE-21310/5)

A rendszeres díjon túl eseti befizetéseket is elhelyezhet Életprogramja segítségével. E nyilatkozatban a díjfizetéssel egyidejűleg meghatározhatja, hogy milyen összeget és milyen eszközalap(ok)ban (vagy portfólióban) szeretne elhelyezni. Ne felejtse el, az Életprogram versenyképes lehetőséget teremt a rendszertelenül képződő pénzeszközök elhelyezésére, akár már rövidebb távon is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az eseti díj felosztásáról az Ügyfélportálon és telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 (1/20/30/70) 421-1-421)  keresztül is rendelkezhet. 

Díjfizetésre vonatkozó rendelkező nyilatkozat (AHE-43312/6)

A díjfizetésre vonatkozó rendelkező nyilatkozattal megjelölheti, hogy milyen díjfizetési gyakorisággal és milyen díjfizetési móddal szeretné a jövőben esedékessé váló díjait rendezni.
A díjfizetési gyakoriságot úgy kell megjelölni, hogy a díjfizetés valamely esedékessége megegyezzen a szerződés évfordulójával. A díjfizetési gyakoriságra vonatkozó rendelkező nyilatkozata és az új díjfizetési esedékesség napja közt 30 napnál hosszabb idő nem telhet el.

A csekkes díjfizetési mód választása többletköltséggel jár, a díjlehívás és az átutalás esetén többletköltségek nem merülnek fel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a díjfizetésről az Ügyfélportálon és telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 (1/20/30/70) 421-1-421) keresztül is rendelkezhet.

Nyilatkozat az Allianz Hungária Zrt. részére biztosítási kötvény (igazolás, tagkönyv) elvesztéséről/megsemmisüléséről (AHE-43304/4)

A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha a szerződés megszüntetésekor vagy visszavásárláskor már nem rendelkezik az eredeti kötvénnyel, s így azt nem tudja visszaszolgáltatni. 

Haláleset utáni orvosi jelentés (AHE-53301/5)

A nyomtatványt orvos töltheti ki, mellékelni kell hozzá a benne hivatkozott iratok, a betegkarton és a kórházi zárójelentések másolatát is.

Allianz Klasszikusok

Nyilatkozat az Allianz Hungária Zrt. részére biztosítási kötvény (igazolás, tagkönyv) elvesztéséről/megsemmisüléséről (AHE-43304/4)

A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha a szerződés megszüntetésekor vagy visszavásárláskor már nem rendelkezik az eredeti kötvénnyel, s így azt nem tudja visszaszolgáltatni. 

Díjfizetésre vonatkozó rendelkező nyilatkozat (AHE-43312/5)

A díjfizetésre vonatkozó rendelkező nyilatkozattal megjelölheti, hogy milyen díjfizetési gyakorisággal és milyen díjfizetési móddal szeretné a jövőben esedékessé váló díjait rendezni. A díjfizetési gyakoriság és/vagy mód változtatása befolyásolhatja a fizetendő díjat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a díjfizetésről telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 (1/20/30/70) 421-1-421)  keresztül is rendelkezhet.

AHE-53301/5 Haláleset utáni orvosi jelentés (AHE-53301/5)

A nyomtatványt orvos töltheti ki, mellékelni kell hozzá a benne hivatkozott iratok, a betegkarton és a kórházi zárójelentések másolatát is.