Szolgáltatásaink

Intézze biztosítása ügyeit kényelmesen, online, sorban állás nélkül!

Ügyfélportál

Kérdése van? 

Hívjon minket!

vezetékes:         +36 (1) 421-1-421

Telenor:             +36 (20) 421-1-421

Telekom:            +36 (30) 421-1-421

Vodafone:          +36 (70) 421-1-421

  • Ügyfélportál
  • Kapcsolat
  • Hasznos

Közlemény

A Fővárosi Ítélőtábla az Ügyész felperes keresetére az Allianz Hungária Biztosító Zrt. alperes ellen indult perben a 2016. március 8-án kelt 16.Gf.40.001/2016/10. számú jogerős ítéletével megállapította, hogy az alperes ABH-12950/3. nyomtatványszámú „Allianz lakóközösség biztosítás” általános szerződési feltételeiben azon feltételek (20.11. pont és 28.11. pont), amelyek szerint

„A biztosító káridőponti avult éréken téríti meg a kár időpontjában 85 %-osnál nagyobb elhasználtságú közösségi ingóságok kárait”.,

az alperessel fogyasztói szerződést kötő valamennyi félre kiterjedő hatállyal mint tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelenek.

Az azonos megszövegezésű kikötések azért tisztességtelenek, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztók hátrányára állapítja meg azáltal, hogy az alperes a biztosítási díj tekintetében értékkövetést alkalmazva a biztosítási díjat – a kárgyakoriságtól függetlenül –rendszeresen az árszínvonal változásához igazítja (indexálja), ezzel szemben a 85 %-osnál nagyobb elhasználtságú közösségi ingóságok kárait a fogyasztó részére már nem téríti meg, azaz az alperes korlátozott teljesítéséhez nem igazodik a fogyasztó díjfizetési kötelezettsége, továbbá azáltal, hogy a fogyasztó a szerződéskötéskor nem látja, és előre sem láthatja megfelelő  tájékoztatás hiányában, hogy a közösségi ingóságok milyen ütemben és mikor érik el a 85 %-ot meghaladó avultságot.”