Szolgáltatásaink

Intézze biztosítása ügyeit kényelmesen, online, sorban állás nélkül!

Ügyfélportál

Kérdése van? 

Hívjon minket!

vezetékes:         +36 (1) 421-1-421

Telenor:             +36 (20) 421-1-421

Telekom:            +36 (30) 421-1-421

Vodafone:          +36 (70) 421-1-421

 • Ügyfélportál
 • Kapcsolat
 • Hasznos

Otthon- és Lakóközösség-biztosítás

Online kárbejelentés

Internetes felületünkön akár otthonról, sorban állás nélkül bejelentheti otthon és lakóközösség biztosítási szerződéséhez kapcsolódó kárügyeit. 

Telefonos bejelentés

Belföldről hívható telefonszám:

+36 (1 / 20 / 30 / 70) 421-1-421

Külföldről hívható telefonszám:

+36 (1) 421-1-421

Assistance Optimum vagy Komplex biztosítás:
+36 (1) 421-1-421 (0-24 óráig)

Személyes bejelentés

Otthon és lakóközösség biztosítási kárát személyesen ügyfélkapcsolati pontjainkban is bejelentheti. Keresse fel az Önhöz legközelebbi fiókot!

Fiók-kereső

Ügyfélportál bejelentkezés

Jelentse be kárát Ügyfélportálunkon keresztül.

Belépés

Mit kell tenni, ha megtörtént a baj?

Az Allianz Biztosítási Kalauz ezen részében bemutatjuk, mit kell tenni egy káresemény bekövetkezésekor.

Aktuális kárstátusz

Online Kárstátuszlap felületünkön, nyomon tudja követni folyamatban lévő gépjármű vagy lakossági vagyon kárügyének aktuális állapotát, a szükséges teendőket, valamint le tudja tölteni a kárral kapcsolatosan e-mailben vagy postai úton küldött értesítéseinket, tájékoztató leveleinket. 

A következő linkre kattintva kérjük, adja meg a káreseménnyel kapcsolatos alapadatokat a belépéshez:

Kárstátuszlap

Általános kárrendezési folyamat

Az alábbi ábrán tekintheti át a lakásbiztosításra vonatkozó kárrendezés általános folyamatát. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ez egy tájékoztató jellegű folyamatleírás. A kár típusától és összetettségétől függően a kárrendezési folyamat változhat.*

Kárrendezési útmutató

 • A kár bejelentése a biztosítónál

 • Az ügyintézésre vonatkozó fontosabb határidők

 • A kárrendezéshez általában szükséges dokumentumok

 • A biztosító által alkalmazott eljárások

 • A kártérítés kifizetésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók

 • A kárigény elévülése

 • Hasznos tippek, ha káresemény történt

A kár bejelentése a biztosítónál

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik, hogy a feltételek alapján a káresemény téríthető-e. Ha a kár rendezéséhez helyszíni szemle szükséges, akkor kárszakértőnk a szemle időpontjának egyeztetése érdekében telefonon vagy írásban felveszi Önnel a kapcsolatot.

A kárbejelentéshez a következő adatok szükségesek: • a biztosítási szerződés száma,
 • az Ön neve, címe, telefonszáma,
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése - itt még nem szükséges a tételes felsorolás),
 • a kár Ön által becsült összege,
 • a hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség)

Az ügyintézésre vonatkozó fontosabb határidők

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni.

Halál és baleseti kár esetén kérjük 8 munkanapon belül jelezze kárigényét.

A kárbejelentést követően szakértőink amint tudnak, jelentkeznek a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Kérjük, hogy a kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyja a kár helyszínét változatlanul, a károsodott vagyontárgy állapotán ne változtasson, vagy csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben tegye azt. Erre a kárbejelentés tartalmának ellenőrzése miatt van szükség.
Amennyiben az 5. munkanapon sem kezdjük meg a kárrendezést, akkor Ön intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket kérjük, hogy további 30 napig őrizze meg változatlan állapotban.

A minél gyorsabb kárrendezés érdekében a betöréseslopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a rendőrségen is. Mindez különösen azért fontos, mert a rendőrséget is érintő kárügyekben a kárrendezéshez szükségünk van a rendőrség által kiállított dokumentumokra is.

A kárrendezéshez általában szükséges dokumentumok

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak káresettől és a létrejött szerződéstől  függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

TUK záradékot tartalmazó Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz szerződés esetén

A lakóközösség döntése alapján, a külön tulajdonú épületrészben bekövetkezett kár térítését abban az esetben utalja a biztosító a tulajdonos/biztosított részére, ha rendelkezik az ingatlanára eső lakóközösségi biztosítási díj rendezettségéről szóló, a közös képviselő által kiállított igazolással. Ennek hiányában a kártérítés a lakóközösség számlájára kerül.

Tűz-, robbanás és nagyobb elemi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • az építésügyi hatóság által kiadott bontási határozat (ha bontani kell)
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók

Közvetlen villámcsapás

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák 

Villámcsapás indukciós hatása ( Ügyféltájékoztató villámcsapás károkhoz)

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • szakértői vélemény a károsodott készülékekről
 • javítási árajánlat a készülékekről, számlák

Csőtörés- és beázáskárok

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • károkozói nyilatkozat szomszédos ingatlan felől érkező víz által okozott károk esetén

Felelősségi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista (károsultként)
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák (károsultként)
 • károkozói nyilatkozat (károsultként vagy károkozóként)

Baleset

 • orvosi szakvélemény
 • halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén)
 • kórházi zárójelentés (kórházi kezelés esetén)
 • táppénzes igazolás másolata
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén)

Betöréses lopás, rablás

 • az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • rendőrségi feljelentés
 • számlák, garanciajegyek, adásvételi szerződés, fotók

A biztosító által alkalmazott eljárások

Helyszíni szemlét nem igénylő károk

 • a kisebb összegű üvegkár 
 • a zárcsere költségtérítése 
 • a bankkártya-letiltás
 • a baleseti halál 
 • a baleseti maradandó egészségkárosodás
 • a baleseti múlékony egészségkárosodás és 
 • a baleseti kórházi kezelés

Helyszíni szemlét igénylő károk

esetében munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérési lehetőség hiányában, írásban küldenek értesítést.
A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, amelyben közösen Önnel tételesen rögzíti az épületben és ingóságokban keletkezett károkat és megállapítja a kártérítési összeget, ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül.

Amennyiben Ön, mint biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, kérjük, adjon meghatalmazást az Önt helyettesítő személynek.

Meghatalmazás helyszíni szemléhez

Telefonos kárrendezés

A kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében telefonos kárrendezési lehetőség is igénybe vehető az alábbi kisebb összegű károknál (naptári évenként egy alkalommal):

 • a felhőszakadás, jégverés, vihar és villámcsapás
 • a csőtörés és beázás
 • a villámcsapás indukciós hatása miatt bekövetkező károk

Amennyiben Ön nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor helyszíni szemlére van szükség, amelynek időpontját munkatársunk egyezteti Önnel.

A kártérítés kifizetésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámla számra utaljuk, vagy postai úton küldjük ki a megadott címre.

Szolgáltatásunk az igénybejelentést követő 15 napon belül esedékes.Ha Ön a kártérítési összeg kifizetéséhez valamilyen igazoló okiratot köteles bemutatni, akkor a határidőt attól a naptól számítjuk, amikor az utolsó irat a biztosítóhoz beérkezett.

Ha a biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt, és a biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal van ellátva, akkor csak zálogjogosult lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizetjük ki a kártérítést a biztosítottnak (zálogkötelezettnek). Ugyanígy járunk el abban az esetben, ha a finanszírozó a szerződésben társbiztosítottként került bejegyzésre, és a kötvényen szerepel a társbiztosított bejegyzését igazoló záradék.

TUK záradékot tartalmazó Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz szerződés esetén

A lakóközösség döntése alapján, a külön tulajdonú épületrészben bekövetkezett kár térítését abban az esetben utalja a biztosító a tulajdonos/biztosított részére, ha rendelkezik az ingatlanára eső lakóközösségi biztosítási díj rendezettségéről szóló, a közös képviselő által kiállított igazolással. Ennek hiányában a kártérítés a lakóközösség számlájára kerül.

A kárigény elévülése

Miután a felmérések és a kárszámítás alapján kölcsönösen elfogadott kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség:

 • vagyon- és balesetbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év alatt.
 • felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igények a kárnak, ill. a kárigénynek Önnel való közlésétől számított 1 év alatt évülnek el.

Hasznos tippek, ha káresemény történt

Tennivalók a kár helyszínén

A káresemény felfedezése után győződjön meg arról, hogy van-e közvetlen életveszély. Ha személyi sérülés történt, a legfontosabb feladat a mentők, tűzoltók értesítése. A károsodott vagyontárgyak állapotában a kárfelvétel időpontjáig, de legalább a kárbejelentéstől számított 5. napig ne változtasson. Természetesen a kár enyhítése fontos, ezért pl. csőtörés esetén a víz szivárgását, ömlését szüntesse meg, de a szemléig ne falazza be a felbontott falrészt. Ha a csőtörés teljes helyreállítása még a kárszakértői szemle előtt szükségessé válik, a törött csődarabot őrizze meg és mutassa be a szakértőnek.

Hatóságok értesítése

Tűz, robbanás esetén a tűzoltókat a 105-ös telefonszámon mindenképpen értesíteni kell. (még az eloltott tűzről is) Betöréses lopás, rablás esetén a legfontosabb, hogy az eseményt az illetékes rendőrkapitányságon jelentse be személyesen vagy telefonon a 107-es számon. A rendőrségi nyomozás általában 30–60 napot vesz igénybe, ezután „nyomozást megszüntető határozatot” adnak ki, melynek eredeti példányát a kár végleges lezárásához a biztosítóhoz el kell juttatni.

A biztosító értesítése

A káresemény bekövetkezését minél előbb, legkésőbb az észlelésétől számított 2 munkanapon belül jelentse be a biztosítónak.

Helyszíni szemle

A kárbejelentést követően szakértőink amint tudnak, jelentkeznek a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Kérjük, olvassa el „Tájékoztatónkat a személyes adatok kezeléséről” a kárrendezés teljesítéséhez!

Letölthető dokumentumok

* A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információért kérjük, tájékozódjon a www.allianz.hu weboldalon, keresse fel biztosításközvetítőjét, látogasson el az Allianz ügyfélkapcsolati pontjaiba, vagy hívja az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát a következő számok egyikén: +36 (1 / 20 / 30 / 70) 421-1-421. Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkatársaink hétköznapokon 8.00 és 18.00 óra – csütörtökön 8.00 és 20.00 óra – között készséggel állnak rendelkezésére.