Szolgáltatásaink

Intézze biztosítása ügyeit kényelmesen, online, sorban állás nélkül!

Ügyfélportál

Kérdése van? 

Hívjon minket!

vezetékes:         +36 (1) 421-1-421

Telenor:             +36 (20) 421-1-421

Telekom:            +36 (30) 421-1-421

Vodafone:          +36 (70) 421-1-421

 • Ügyfélportál
 • Kapcsolat
 • Hasznos

GFB biztosítás kárbejelentés

Online kárbejelentés

Online kárbejelentés

Internetes felületünkön akár otthonról sorban állás nélkül bejelentheti biztosítási szerződéseihez kapcsolódó kárügyeit, elektronikusan küldhet be iratokat már bejelentett kárhoz és információt kérhet folyamatban lévő kárügyéről.

Allianz - Allianz e-kárbejelentő 

Elindult a „kék-sárga” baleseti bejelentő egységes digitális verziója, amelynek segítségével mostantól az Allianz ügyfelei gyorsan, egyszerűen online, okostelefonról is intézhetik kötelező-gépjármű felelősségbiztosításukhoz (kgfb) kapcsolódó kárbejelentésüket.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által üzemeltetett applikáció fejlesztésében az Allianz Hungária szakemberei kiemelkedő részt vállaltak.

További kárbejelentési lehetőségek

Telefonos bejelentés

Belföldről hívható telefonszám:

+36 (1 / 20 / 30 / 70) 421-1-421

Munkanapokon 8.00 és 18.00 óra – csütörtökön 8.00 és 20.00 óra

Külföldről hívható telefonszám:

+36 (1) 421-1-421

Szerződéses javítóknál történő bejelentés

Jelentse be kárát szerződéses javítóinknál

Javító-kereső

Személyes bejelentés

Gépjárműkárát személyesen ügyfélszolgálati pontjainkban bejelentheti. Keresse fel az Önhöz legközelebbi fiókot!

Fiók-kereső

  Milyen iratokra van szükség a gépjárműkár bejelentéséhez?

Ha Ön a károkozó:

 • a részletesen kitöltött Európai baleseti bejelentő másodpéldánya (kérjük, írja rá kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának kötvényszámát)
 • rendőrségi jegyzőkönyv (ha történt rendőri intézkedés)

Ha Ön a károsult, és a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása társaságunknál van

 • Európai baleseti bejelentő (a káresemény részletes leírását, a gépjármű pontos adatait tartalmazó kárbejelentő lap)
 • Gépjármű-kárbejelentési adatlap
 • forgalmi engedély,
 • vezetői engedély
 • személyi igazolvány, lakcímkártya,
 • rendőrségi jegyzőkönyv (ha történt rendőri intézkedés).
 • Személyi sérülés kárbejelentő adatlap (amennyiben történt személyi sérülés a baleset során).
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén a jogerős határozat,
 • személyi sérülés esetén orvosi iratok, és a káresemény kapcsán felmerült költségeit igazoló számlák, bizonylatok (gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök számlái, utazás bizonylatai, stb.).

Kérjük, akkor is jelentse haladéktalanul gépjárműkárát, ha a fenti iratok közül nem áll még mind az Ön rendelkezésére! Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kárrendezést gyorsíthatja, ha már a kárbejelentés során megadja bankszámlaszámát.

A káresetek, a felmerülő kárigények eltérő jellege miatt előfordulhat, hogy a fent felsoroltaktól eltérő dokumentumok beszerzése is szükségessé válhat, mely felmerülése esetben tájékoztatjuk Önt.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társaságunk az eljáró hatósági, rendvédelmi szervektől nem kapja meg közvetlenül a szükséges iratokat, ezért ezek bemutatásával gyorsíthatja, segítheti a kárrendezést!

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója itt található.

  Aktuális kárstátusz

Online Kárstátuszlap felületünkön, nyomon tudja követni folyamatban lévő gépjármű vagy lakossági vagyon kárügyének* aktuális állapotát, a szükséges teendőket, valamint le tudja tölteni a kárral kapcsolatosan e-mailben vagy postai úton küldött értesítéseinket, tájékoztató leveleinket. 

A következő linkre kattintva kérjük, adja meg a káreseménnyel kapcsolatos alapadatokat a belépéshez:

Kárstátuszlap

Általános gépjármű kárrendezési folyamat

Az alábbi ábrán tekintheti át a GFB vagy Casco biztosításra vonatkozó kárrendezés általános folyamatát. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ez egy tájékoztató jellegű folyamatleírás. A kár típusától és összetettségétől függően a kárrendezési folyamat változhat.**

  Fontos tudnivalók kár esetén

 • Mi a teendő gépjárműkár esetén?

 • Személyi sérülés esetén mit tegyünk?

 • Alkalmazott kárrendezési eljárások

 • Kártérítés kifizetése, elévülés

Mi a teendő gépjárműkár esetén?

 • Töltse ki a másik féllel közösen az Európai baleseti bejelentőt, ami után mindkét fél rendelkezésére áll egy-egy eredeti példány. Ezen mindkét fél adatainak szerepelniük kell. A kitöltéshez a nyomtatvány hátoldalán található útmutató nyújt segítséget. Ügyelni kell a nyomtatvány teljes körű és pontos kitöltésére. Kérjük, hogy a kárrendezési eljáráshoz szükséges egyéb adatokat a Kiegészítő az „Európai baleseti bejelentőhöz” elnevezésű nyomtatványon adja meg!
 • Ha nincs kéznél az Európai baleseti bejelentő, egy Gépjármű-kárbejelentési adatlapot töltsön ki!
 • Ha személyi sérülés is történt, feltétlenül kérjen rendőri intézkedést! Személyi sérülést külön adatlapon kell bejelenteni, a káresemény után minél hamarabb.
 • Ha Ön a károkozó, kérjük, jelentse be a kárt 5 munkanapon belül saját biztosítójánál, a lakhelye szerint illetékes egységnél. (Saját kárának megtérítésére a casco biztosítás alapján van lehetőség.)
 • Ha Ön a károsult, kárigényét a káreseményt követő 30 napon belül be kell jelentenie a károkozó biztosítójánál.
 • Ha a károkozó külföldi állampolgár volt, a kárt a Mabisz bármelyik tagbiztosítójánál bejelentheti. Saját érdekében fontos feljegyezni a károkozó külföldi felelősségbiztosítójának nevét, a birtokában lévő zöldkártya számát és érvényességi idejét. Ebben az esetben is feltétlenül kérjen rendőri intézkedést!

Személyi sérülés esetén mit tegyünk?

Ha személyi sérülés történt a balesetben, mindenképp kérjék rendőr segítségét, intézkedését! Személyi sérülést külön adatlapon kell bejelenteni, a káresemény után minél hamarabb, lehetőség szerint 30 munkanapon belül.

Akkor is érdemes orvoshoz fordulni, ha a balesetet követő időszakban gyanús tünetet észlel magán. A látszólag jelentéktelen sérülések utólag súlyosbodhatnak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az orvosi iratokat, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök számláit meg kell őrizni, s a kárbejelentéshez csatolni kell. Minden olyan kiadásról, mely a személyi sérüléssel kapcsolatosan merült fel, kérjen számlát vagy igazolást!

Ha a károkozó ismeretlen vagy külföldi állampolgár, a kárt a MABISZ bármelyik tagbiztosítójánál bejelentheti, de elsősorban saját biztosítója köteles eljárni. Saját érdekében fontos feljegyezni a károkozó külföldi felelősségbiztosítójának nevét, a birtokában lévő zöldkártya számát és érvényességi idejét. Ebben az esetben is feltétlenül kérjen rendőri intézkedést.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi sérüléssel kapcsolatos kárrendezési eljárás különleges jellegénél fogva elkülönül a töréskár rendezésétől: összetettebb és hosszabb folyamat.

Alkalmazott kárrendezési eljárások

Abban az esetben, ha Társaságunk szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási feltételek, illetve a jogszabályok alapján fennáll, akkor Ön gépjárműkárok esetén az alábbi kárrendezési módok közül választhat:

Egyezséges kárrendezés

ha számla nélkül kívánja kárigényét érvényesíteni, az anyag- és alkatrész árak, valamint munkadíjak vonatkozásában Társaságunk által megállapított javítási költséget ajánljuk fel egyezségre.

Számlás kárrendezés*

a kárt a károsult nevére kiállított – a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő – javítási számla alapján rendezzük.
Javítónál történő helyreállítás esetén javítás közbeni, és utáni alkatrész beépítés ellenőrzést végezhetünk, melynek során a javítási számlába állított gyári alkatrészek felhasználását ellenőrizzük. A gyári alkatrészek eredetének igazolásához a felhasznált alkatrész beszerzésének bizonylatát is csatolni kell. A számlás kárrendezésen belül Ön hitelleveles kárrendezést is választhat.

Hitelleveles kárrendezés

amennyiben a bejelentett kárügy fedezete és jogalapja tisztázott, úgy kérésre hitellevelet állítunk ki a megjelölt szerződött javító partnerünk felé. Ebben az esetben a biztosítót terhelő javítási költséggel társaságunk és a javító közvetlenül számol el egymással. A jármű helyreállítását követően csak az Önt terhelő költséget (pl.: önrészesedés, avulás, saját megrendelés, stb.) kell megfizetnie a javító részére. Az Allianz Hungária Zrt. szerződéses partnerei az egész ország területén állnak az Ön rendelkezésére.

Totálkár rendezése

Erre akkor kerül sor, amikor a gépjármű javítása meghaladja a gazdaságos javítási határt, illetve a javítás műszakilag nem javasolt vagy a gépjárművet ellopták. Ebben az esetben a gépjármű megállapított káridőponti értékének a maradvány értékkel csökkentett összege alapján történik a kifizetés. A maradvány piaci értékének meghatározása roncsbörze segítségével történik, a roncsért kínált legmagasabb vételi ajánlatra figyelemmel. Amennyiben a károsodott gépjárművet értékesíteni kívánja, úgy hozzájárulása esetén segítünk a maradványért legmagasabb árat kínáló ajánlattevővel történő kapcsolatfelvételben.

 

* Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 96.§ (6) szerint a javítási költség Áfa tartalmának a megtérítésére csak olyan számla alapján van mód, amelyen feltüntetik az Áfa összegét, vagy amelyből annak összege megállapítható.

Kártérítés kifizetése, elévülés

A biztosító a szolgáltatását a benyújtott számlák, ezek hiányában a károsulttal kötött egyezség alapján téríti meg, amennyiben a gépjármű sérülései alapján nem állapítható meg gazdasági vagy műszaki totálkár. A biztosító a szolgáltatását a kártérítési javaslat elfogadását, illetve a kifizetéshez szükséges utolsó irat beérkezését és feldolgozását követő munkanapon teljesíti.

Fontos tudnivaló, hogy a biztosító a biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmi adó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

Elévülés 
Jelen biztosítási szerződés alapján keletkezett kártérítési igények a Polgári Törvénykönyv elévülési szabályai szerint évülnek el. A Ptk. 6:22. § (1) bek. szerint a követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Azonban a törvény az átlagosnál rövidebb elévülési határidőt szab az ún. veszélyes üzem működéséből eredő kár megtérítése iránti követelések érvényesítésére, e követelések három év alatt évülnek el.

  Kármegelőzés

 • Személyi sérülés

 • Gyermekülés

 • Biztonsági öv

Személyi sérülés

A vezető és utasai mindig kössék be magukat a megfelelően beállított biztonsági övvel! Ez különösen fontos légzsákkal felszerelt autókban.

Vezetés közben csak kihangosítóval használjuk mobiltelefonunkat, mert különben elvonja a figyelmet!

Vezetés közben csak olyan hangerővel hallgassunk zenét, ami mellett még lehet hallani a forgalmi zajokat, például egy mentőautó szirénázását.

A vezető enyhén behajlított karnyi távolságra üljön a kormánytól oly módon, hogy a válla kényelmesen támaszkodjon az üléstámlához, és a kormányt 2 és 10 óránál fogja, mert a kormányhoz túl közel ülő egy esetleges ütközésnél súlyosan megsérülhet a kinyíló légzsáktól. Célszerű a fejtámlát úgy beállítani, hogy annak felső része magasabban álljon a fejtetőnél, hogy egy esetlegesen hátulról érkező ütközésnél ne engedje a vezető fejét hátrabillenni.

Gyermekeinket tanítsuk meg arra, hogy az úttestre csak zöld jelzésnél, akkor is körülnézés után lépjen le! A féktávolságon belül felbukkanó gyalogosok sajnos egy életre szóló maradandó egészségkárosodást szenvedhetnek, mert a gépjármű vezetője akkor már azonnali teljes fékezéssel sem tud megállni.

Utazás közben lábunkat mindig a gépjármű padlózatán tartsuk: ha kényelmetlen, elzsibbadt, inkább tartsunk pihenőt, mozgassuk át magunkat. Felhúzott lábakkal egy esetleges ütközéstől csúnya sérüléseket szerezhetünk.
A vezető melletti ülés személyszállításra való; csomagokat, laptopot a csomagtérben szállítsunk. Az egyterű gépjárművekben a csomagokat úgy rögzítsük le, hogy egy hirtelen fékezéskor is minden a helyén maradjon.

Az esernyőt a kalaptartó helyett helyezzük inkább az ülés alá vagy a lábainkhoz, de oly módon, hogy ez ne gurulhasson el a pedálokhoz. Egy 500 grammos kicsi, könnyű ernyő például egy 40 km/órás ütközéskor úgy viselkedik, mint egy 15 kg-os nehéz buzogány.

A nagy hőségben mérsékelten klimatizált utastér nemcsak luxus, hanem baleset-megelőző szerepe is van, hiszen fiziológiai szempontból egy 35°C-os utastérben vezetni olyan, mintha a vezető vérében 0,5 ezrelék alkohol lenne.

Gyermekülés

2007-ben módosították a KRESZ-ben a gyermekek gépjárműben való utazásának feltételeit. Kérjük, figyeljenek oda gyermekeikre, az előírások és jó tanácsaink betartásával előzzék meg a bajt!

 • Az első ülésen csak 150 cm testmagasság feletti gyermekek utazhatnak, kortól függetlenül. Ez alól a 3 év alatti gyermekek a kivételek, ha a menetiránnyal ellentétesen, gyermekülésben bekötve ülnek. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak olyan első ülésre lehet így gyermekülést bekötni, ahol nincs légzsák, vagy az kikapcsolható!
 • A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekek hátul, gyermekülésbe vagy ülésmagasítóba bekötve utazhatnak. Lényeges, hogy a biztonsági öv a mellkason húzódjon át, ne a nyakon!
 • Gyermekeink szeretnének az utazás alatt mozogni, hátrafele nézni, a két első ülés között kikukucskálni, de ezt semmi esetre se engedjük meg, meg egy esetleges ütközésnél teljesen magatehetetlenül viselkedik a test, és maradandó sérüléseket szenvedhetnek.
 • Ha a gyermek mégis kiszáll az üléséből, addig ne folytassuk az utat, amíg nem ül vissza.
 • Gyerekkel való hosszabb utazás során célszerű sűrűbben pihenőt tartani.
 • Érdemes kényelmes, de biztonságos gyerekülést vásárolni, mert a gyerek ebben az út nagy részét nyugodtabban tölti el.
 • A gyermeküléseken egy kis narancsszínű címke jelzi a normának való megfelelést (ECE R44-03 norma és újabb változata, a 44-04); ezt mindenképp keressük meg, mielőtt vásárolunk. A címkén feltüntetik a többi között a testsúlyhatárokat, illetve azt is, melyik autó típusba rögzíthető az ülés.   

Biztonsági öv

Biztonsági övét menet közben mindig kösse be! Már kis sebességű ütközéskor is komoly sérülésektől védi meg Önt és utasait a helyesen beállított biztonsági öv.

A biztonsági övnek a mellkason kell áthúzódnia, ha a nyaknál halad át, az sérülésveszélyes. Javasoljuk a vállvédő használatát, ezzel a biztonsági öv széle kevésbé vág, kényelmesebb lesz, esetleges ütközésnél pedig elkerülhető az éles szél okozta sérülés.

Előfordul, hogy az utasok álmosak, elalszanak menet közben. Soha ne engedjük meg utasainknak, hogy a hátsó ülésen fekve aludjanak. A kis sebességgel való ütközéskor is súlyos, életveszélyes koponya- és gerincsérüléseket szenvedhetnek.

Ha valaki aludni szeretne, azt a hátsó üléseken, megfelelően beállított, kipárnázott biztonsági övvel bekötve - gyermekek gyermekülésben, vagy ülésmagasítóban - tegye. Célszerű nyakpárnát használni, így elkerülhető, hogy a fej tehetetlenül lógjon, amitől egy esetleges ütközéskor komolyabb sérülést szenvedhet.

A vezető melletti ülésen ajánlatos ébren maradni, mert az alvó, elernyedt test kicsúszik a biztonsági öv alól, és fokozottan sérülékennyé válik.

Letölthető dokumentumok

* Kötelező biztosítási (GFB) szerződésre jelentett személyi sérüléses kárügyekben az ügyféladatok érzékenységére tekintettel csak a károsult egyéni kérésére adunk tájékoztatást a kárüggyel kapcsolatban. További információkért kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz.

** A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információért kérjük, tájékozódjon a www.allianz.hu weboldalon, keresse fel biztosításközvetítőjét, látogasson el az Allianz ügyfélkapcsolati pontjaiba, vagy hívja az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát a következő számok egyikén: +36 (1 / 20 / 30 / 70) 421-1-421. Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkatársaink hétköznapokon 8.00 és 18.00 óra – csütörtökön 8.00 és 20.00 óra – között készséggel állnak rendelkezésére.