Szolgáltatásaink

Intézze biztosítása ügyeit kényelmesen, online, sorban állás nélkül!

Ügyfélportál

Kérdése van? 

Hívjon minket!

vezetékes:         +36 (1) 421-1-421

Telenor:             +36 (20) 421-1-421

Telekom:            +36 (30) 421-1-421

Vodafone:          +36 (70) 421-1-421

 • Ügyfélportál
 • Kapcsolat
 • Hasznos

Casco kárbejelentés

Online kárbejelentés

Online kárbejelentés

Internetes felületünkön akár otthonról sorban állás nélkül bejelentheti biztosítási szerződéseihez kapcsolódó kárügyeit, elektronikusan küldhet be iratokat már bejelentett kárhoz és információt kérhet folyamatban lévő kárügyéről.

További kárbejelentési lehetőségek

Telefonos bejelentés

Belföldről hívható telefonszám:

+36 (1 / 20 / 30 / 70) 421-1-421

Munkanapokon 8.00 és 18.00 óra – csütörtökön 8.00 és 20.00 óra.

Külföldről hívható telefonszám:

+36 (1) 421-1-421

Szerződéses javítóknál történő bejelentés

Jelentse be kárát szerződéses javítóinknál

Javító-kereső

.

Személyes bejelentés

Gépjárműkárát személyesen ügyfélszolgálati pontjainkban bejelentheti. Keresse fel az Önhöz legközelebbi fiókot!

Fiók-kereső

Milyen iratokra van szükség a gépjárműkár bejelentéséhez?

  • Gépjármű-kárbejelentési adatlap

  • forgalmi engedély
  • vezetői engedély
  • személyi igazolvány, lakcímkártya
  • rendőrségi jegyzőkönyv (ha történt rendőri intézkedés),
  • Kárbejelentési lap teljes gépjárműlopás esetén
  • törzskönyv (nagy értékű károk esetén),
  • teljes lopáskár esetén a rendőrségi feljelentés másolata, a nyomozást megszüntető határozat, forgalmi engedély, a rendszámtáblát visszavonó határozat,
  • továbbá az ellopott jármű kulcsai (beleértve a riasztó- és egyéb vagyonvédelmi berendezések kulcsait is),
  • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén a jogerős határozat,
  • elemi, tűz- és robbanáskár esetén a tűzrendészeti hatóság határozata.

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója itt található.

  Aktuális kárstátusz

Online Kárstátuszlap felületünkön, nyomon tudja követni folyamatban lévő gépjármű vagy lakossági vagyon kárügyének* aktuális állapotát, a szükséges teendőket, valamint le tudja tölteni a kárral kapcsolatosan e-mailben vagy postai úton küldött értesítéseinket, tájékoztató leveleinket. 

A következő linkre kattintva kérjük, adja meg a káreseménnyel kapcsolatos alapadatokat a belépéshez:

Kárstátuszlap

Általános gépjármű kárrendezési folyamat

Az alábbi ábrán tekintheti át a GFB vagy Casco biztosításra vonatkozó kárrendezés általános folyamatát. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ez egy tájékoztató jellegű folyamatleírás. A kár típusától és összetettségétől függően a kárrendezési folyamat változhat.**

  Fontos tudnivalók kár esetén

 • Mi a teendő gépjárműkár esetén?

 • Mi a teendő szélvédőkár esetén?

 • Mit tegyek, ha külföldön történt a baleset?

 • Alkalmazott kárrendezési eljárások

 • Kártérítés kifizetése, elévülés

Mi a teendő gépjárműkár esetén?

A káreseményt 2 munkanapon belül jelentse be telefonos ügyfélszolgálatunknál a +36 (1/20/30/70) 421-1-421, helyi tarifával hívható kék számon, illetve Interneten.

Mi a teendő szélvédőkár esetén?

Az alábbi dokumentumban megtalálhatja a szélvédőkárral kapcsolatos legyakoribb kérdésekre a választ.

Gyakran ismételt kérdések gépjármű szélvédő-, oldalüvegkár esetében

Mit tegyek, ha külföldön történt a baleset?

 • Hívja Call Centerünket a +361-237-2372-es telefonszámon!
 • Ne írjon alá, és a felelősség bizonyítására ne fogadjon el olyan idegen nyelvű iratot, amelyet nem ért, vagy nem tud lefordítani! Ellenkező esetben mindenképp tűntesse fel a bizonylaton azt, hogy aláírását úgy tette, hogy a dokumentum nyelvét nem ismerte, s tartalmát nem értette.
 • Kérjen rendőri intézkedést! Rendőri intézkedés esetén a legtöbb országban költség ellenében a történtekről igazolást kaphat.
 • Ha rendelkezik Allianz Assistance 24 biztosítással és nyelvi nehézségekbe ütközik, haladéktalanul hívja a +43-1-525-03-6552 segélyhívót, kérjen telefonos tolmácsolást, ha nincs elég pénz telefonos egyenlegén, akkor kérjen visszahívást a segélyközponttól.
 • Hasznos a gépjárműben minden esetben Európai baleseti bejelentőt tartani, amelyet a baleset után a másik féllel közösen töltsön ki, és utána az egyik példányt tartsa meg. A kitöltéshez a nyomtatvány hátoldalán található útmutató nyújt segítséget. Ügyelni kell a nyomtatvány adatainak teljes körű és pontos kitöltésére. (A nyomtatvány minden Allianz-fiókban térítésmentesen kapható.)

Nyomtatvány hiányában a baleset részeseinek minden adatát:a baleset helye (az ország megjelölésével),

 • a baleseti részesek járműveinek felségjele, forgalmi rendszáma, típusa,
 • a vezető/tulajdonos neve, címe, telefonszáma,
 • a vezetői engedély száma,
 • a felelősségbiztosító(k) neve, címe,
 • a kötvény száma,
 • a baleset vázlata, rövid leírása,
 • a sérülések feltüntetése,
 • az esetleges tanú(k) neve, címe, elérhetősége

fel kell jegyezni, és a baleset részeseinek közösen alá kell írniuk!

Hazaérkezése után az Európai baleseti bejelentőt – vagy ennek hiányában kárbejelentését 5 munkanapon belülha Ön a károkozó 30 napon belül, ha Ön a károsult,
2 munkanapon belül casco biztosítása terhére 

továbbítsa

az Allianz Hungária Zrt. Vállalati, nemzetközi kárrendezés és regressz Központhoz (cím: 1439 Budapest, Pf. 660, e-mail: imc@allianz.hu), illetve
az Allianz Hungária Zrt. bármelyik fiókjához – akár személyesen, akár írásban!
Lopáskár esetén kérjen rendőri igazolást a történtekről!

Alkalmazott kárrendezési eljárások

Abban az esetben, ha Társaságunk szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási feltételek, illetve a jogszabályok alapján fennáll, akkor Ön gépjárműkárok esetén az alábbi kárrendezési módok közül választhat:

Egyezséges kárrendezés

ha számla nélkül kívánja kárigényét érvényesíteni, az anyag- és alkatrész árak, valamint munkadíjak vonatkozásában Társaságunk által megállapított javítási költséget ajánljuk fel egyezségre.

Számlás kárrendezés*

a kárt a károsult nevére kiállított – a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő – javítási számla alapján rendezzük.
Javítónál történő helyreállítás esetén javítás közbeni, és utáni alkatrész beépítés ellenőrzést végezhetünk, melynek során a javítási számlába állított gyári alkatrészek felhasználását ellenőrizzük. A gyári alkatrészek eredetének igazolásához a felhasznált alkatrész beszerzésének bizonylatát is csatolni kell. A számlás kárrendezésen belül Ön hitelleveles kárrendezést is választhat.

Hitelleveles kárrendezés

amennyiben a bejelentett kárügy fedezete és jogalapja tisztázott, úgy kérésre hitellevelet állítunk ki a megjelölt szerződött javító partnerünk felé. Ebben az esetben a biztosítót terhelő javítási költséggel társaságunk és a javító közvetlenül számol el egymással. A jármű helyreállítását követően csak az Önt terhelő költséget (pl.: önrészesedés, avulás, saját megrendelés, stb.) kell megfizetnie a javító részére. Az Allianz Hungária Zrt. szerződéses partnerei az egész ország területén állnak az Ön rendelkezésére.

Totálkár rendezése

Erre akkor kerül sor, amikor a gépjármű javítása meghaladja a gazdaságos javítási határt, illetve a javítás műszakilag nem javasolt vagy a gépjárművet ellopták. Ebben az esetben a gépjármű megállapított káridőponti értékének a maradvány értékkel csökkentett összege alapján történik a kifizetés. A maradvány piaci értékének meghatározása roncsbörze segítségével történik, a roncsért kínált legmagasabb vételi ajánlatra figyelemmel. Amennyiben a károsodott gépjárművet értékesíteni kívánja, úgy hozzájárulása esetén segítünk a maradványért legmagasabb árat kínáló ajánlattevővel történő kapcsolatfelvételben.

 

* Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 96.§ (6) szerint a javítási költség Áfa tartalmának a megtérítésére csak olyan számla alapján van mód, amelyen feltüntetik az Áfa összegét, vagy amelyből annak összege megállapítható.

Kártérítés kifizetése, elévülés

A kár kifizetését társaságunk elemi kár, részleges lopáskár – az ellopott és meg nem került gépjármű kivételével –, továbbá töréskár esetén a kárbejelentéstől, illetve a kárigény elbíráláshoz és kifizetéséhez szükséges összes irat beérkezésétől számított 15 napon belül átutalással teljesíti. A gépjármű ellopása esetén a kár kifizetése legkorábban a rendőrségi feljelentés időpontjától számított 60. napon esedékes, feltéve, hogy az addig társaságunkhoz beérkezett rendőrség határozat a nyomozás megszüntetéséről vagy felfüggesztéséről rendelkezik. A biztosítónak a szolgáltatást az esedékességtől számított 15 napon belül kell teljesítenie. Ha a feljelentéstől számított 60. nap elteltéig a rendőrség nem adja ki az említett határozatot, akkor előleg igényelhető az általános feltételekben előírtak szerint.

Elévülés 
A biztosítási szerződésből eredő igények általánosan a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított két év letelte után elévülnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy ettől - biztosítási termékenként - eltérő elévülési idő is lehet, melyről pontos információt az adott biztosítási terméktájékoztató és általános szerződési feltételek tartalmaznak.

  Kármegelőzés

 • Lopás- és rabláskár

 • Tűzkár

 • Vízkár

 • Gyermekülés

 • Biztonsági öv

Lopás- és rabláskár

Ha kiszállunk, soha ne hagyjuk az indítókulcsot a gépkocsiban, mindig vegyük magunkhoz, amíg

 • a benzinkútnál tankolunk, és amíg bemegyünk fizetni,
 • a kertből, garázsból kiállunk, vagy hazaérkezéskor készülünk beállni, és a kapu kinyitásakor kiszállunk a kocsiból,
 • útközben bármely ok miatt megállunk, és kiszállunk a gépkocsiból, pl. az útra tolt szeméttárolót elhúzni, kereket kicserélni, ha segítséget kérnek vagy ajánlanak idegen emberek stb.
 • a trükkös lopások egyik módszere, hogy apró koccanást kiprovokálva vagy valamilyen hibára figyelmeztetve az áldozatul kiszemelt autóst kicsalják a járműből, és a nyitva hagyott, esetleg járó motorú járműbe beugorva elhajtanak.

Ezzel elkerülhetjük, hogy gépkocsinkhoz visszaérve, visszafordulva annak csak a hűlt helyét találjuk.

Sajnálatos, hogy a biztonság a garázsban, zárt udvarban sem megnyugtató: itt is célszerű az őrizetlenül parkoló járművet zárva tartani, sőt a gondos autós a jármű kulcsait és okmányait a zárt lakásban sem tárolja feltűnő helyen. Ha például leadja a ruhatárba kabátját, a zsebéből célszerű előtte kivenni a kulcsokat és az okmányokat. Idegenek által is látogatott hivatali helyiségében ne hagyja szabadon az autóstáskáját, és ne akassza a háta mögé sem az étterem fogasára!

Menetközben feltétlenül zárjuk be a csomagteret, és ott szállítsuk a táskát, az értékeket, ne pedig valamelyik üres ülésen. Ezzel elejét vehetjük, hogy a forgalmi ok miatt álló járműből egy motoros bűnöző az ablakot beütve kikapja a poggyászt.

Ha strandra, uszodába megyünk, gépkocsink indítókulcsát és az okmányokat az értékmegőrzőben helyezzük el. Ahol nincs ilyen, ott feltétlenül maradjon valaki mindig a csomagok mellett. Uszodákban, strandokon az öltözőszekrényeket nagyon gyorsan ki lehet nyitni. Ha valaki sanda szándékkal kifigyeli, hogy az iratainkat, indítókulcsunkat ott zártuk el, tálcán kínáljuk számára a gépkocsit a forgalmi engedélyével, rosszabb esetben a törzskönyvével együtt.

Ha kiszállunk a gépjárműből, és hosszabb-rövidebb időre otthagyjuk, az utastérből, látható helyről pakoljunk el minden táskát, ruhát és értékes vagy annak tűnő tárgyat (a rádió előlapját is!). Célszerű a kesztyűtartót üresen hagyni, kinyitni. A gépkocsi feltörése megelőzhető, ha az üléseken, az ajtó oldalán levő tárolókban és a kesztyűtartóban láthatóan semmi sincsen.

Az indítókulcs elvesztése, ellopása: ha a jármű kulcsa olyan helyen és körülmények között tűnik el, hogy annak illetéktelen kezekbe kerülése lehetővé teszi a jármű elvitelét, az egyetlen megoldás biztonságos helyre vinni a járművet, kicseréltetni a gyújtáskapcsolót és a zárakat. Különösen veszélyes, ha a kulcsokkal együtt az okmányok is eltűnnek, mert ezáltal a rossz szándékú illetéktelen előtt ismertté válik a lakóhely, a jármű várható tárolási helye és a rendszám, a tolvaj pedig tudja, melyik jármű kulcsát birtokolja. Ennél egyszerűbb megoldást a lopásra el sem lehet képzelni.

Kis odafigyeléssel megelőzhetjük gépjárművünk feltörését, értékeink ill. a gépjármű eltűnését. Kerüljük el, hogy tálcán kínáljuk a lehetőséget a tolvajoknak!

Tűzkár

A közlekedési híradásokban időnként hallani, hogy itt és itt kigyulladt egy gépkocsi, és a tűz okát szakértők bevonásával vizsgálják.

Mitől gyulladhat ki egy jármű? A korszerű gépjárművekben felhasznált anyagok egy része nem vagy csak nehezen gyullad meg, de természetesen nincsen éghetetlen autó. Ám vannak rosszul vezetett vagy nem kellően rögzített kábelek, amelyeknek a szigetelése kidörzsölődik, vagy egy forró alkatrésztől kiolvad, és vannak elöregedett üzemanyag-vezetékek, amelyekből kiszivárog és párolog a benzin, s ez minden előfeltételét megteremti a tűz keletkezésének.

Az utólag, nem kellő szakértelemmel beépített vagy eleve gyengébb minőségű fogyasztók is veszélyforrást jelenthetnek, nem is beszélve a már kilométerekről hallható zeneberendezésekről.

Mit tehetünk a tűz megelőzése érdekében? A tennivalók egy része az elmondottakból adódik: szükséges a rendszeres és szakmai szempontból kifogástalan felülvizsgálat, karbantartás. Ennek elmulasztása többet vihet el a konyhapénzből, mint a vizsgálat díja.

Ha valamilyen fogyasztót utólag akarunk beszereltetni (pl. rádiót), a munkát csak a gépkocsitípust jól ismerő szakemberre bízzuk, aki egyrészt eligazodik az egyre bonyolultabb elektromos hálózaton, másrészt gondoskodik arról, hogy a készülék esetleges meghibásodása ne veszélyeztesse a jármű teljes elektromos hálózatát. Figyelem! Jóváhagyásra kötelezett alkatrészek (pl. ködlámpa, riasztó, indításgátló) beépítése esetén az alkatrész valóban rendelkezzen jóváhagyási jellel ("E" vagy "e" betű és mellette egy- vagy kétjegyű szám)!

Figyelmeztető jel, ha a jármű környezetében üzemanyag szagát érezzük, különös tekintettel a gázüzemű járművekre. Ez utóbbiakat nem ajánlatos pincegarázsban vagy szerelőakna felett parkoltatni, és otthoni tankolásuk PB-palackból a legveszélyesebb műveletek közé tartozik!

Pár szó az utastérben hagyott tárgyakról: a sötét műszerfalon hagyott gázöngyújtó kánikulai időjárásban képes felrobbanni. Ugyancsak veszélyes lehet a dioptriás szemüveg vagy folyadékkal töltött flakon és üveg is, mert a tűző napon hagyott autóban a „lencsék” által összegyűjtött napsugarak jó esetben is égésnyomot vagy helyi olvadást okoznak.

Érdemes odafigyelni a járműbe utólag beépített nem gyári-vagy gyári, de nem az adott típushoz tartozó - alkatrészekre is. Fontos, hogy a kipufogórendszer (katalizátor) illetve a motor egyes alkatrészeinek beépítésekor a forró elemek ne kerüljenek túl közel a mellettük lévő egyéb elemekhez, mert azok a nagyobb hőterhelést nem viselik el, és megolvadnak, vagy akár ki is gyulladhatnak! Ugyanez a helyzet az autó utólagos tuningja esetén is. A gyári rendszereket csak kisebb tartalékkal tervezik, az ezt meghaladó teljesítménynövelés során keletkező többlethőfejlődés vagy nyomásnövekedés szintén tüzet okozhat. Ezek a károsodások elkerülhetők, ha az átalakítást szakmailag felkészült műhelyben végzik.

Vízkár

Ne felejtsük, hogy az autó nem csónak! Azzal csak olyan mélységű vízen hajthatunk át, ami a jármű szerkezeti elemeit nem károsítja. A gyárak a kezelési utasításban nem adják meg azt a vízmélységet, amelyen a jármű károsodás nélkül – kellő óvatossággal – képes áthajtani. A jármű kezelési utasításában jó esetben legfeljebb arra található utalás, hogy ha víz jut a fékberendezésbe, akkor a fékhatás átmenetileg csökken. Arra nem kap figyelmeztetést a vásárló, hogy ha mélyebb vízbe hajt, akkor víz kerülhet az erőátvitel olajtereibe, aminek következménye jelentős élettartam-csökkenés. Ha pedig a járó motort a beszívott víz állítja le, akkor máris biztosak lehetünk benne, hogy a javítás több százezer forint lesz, esetleg a motort is ki kell cserélni. Működési elvük miatt nagyobb kárveszélynek vannak kitéve a dízelüzemű gépjárművek, ezekkel még nagyobb elővigyázatosság szükséges. Ha tehát gépjárművünkkel vízzel elöntött területen kényszerülünk áthaladni, ajánlatos a lehető legkisebb sebességet választani, mert a felfröccsenő víz képes a légszűrő magasabban elhelyezett belépőnyílásán is bejutni, és a motort tönkretenni. Vízzel elöntött aluljáróba behajtani a motor és egyéb szerkezeti részek biztos károsodását vonja maga után. És mit tehet az autós, aki a felhőszakadásban valamely mélyebben fekvő területen forgalmi ok miatt megállni kényszerül, és a vízszint láthatóan emelkedik? Azonnal állítsa le a motort!

Gyermekülés

2007-ben módosították a KRESZ-ben a gyermekek gépjárműben való utazásának feltételeit. Kérjük, figyeljenek oda gyermekeikre, az előírások és jó tanácsaink betartásával előzzék meg a bajt!

 • Az első ülésen csak 150 cm testmagasság feletti gyermekek utazhatnak, kortól függetlenül. Ez alól a 3 év alatti gyermekek a kivételek, ha a menetiránnyal ellentétesen, gyermekülésben bekötve ülnek. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak olyan első ülésre lehet így gyermekülést bekötni, ahol nincs légzsák, vagy az kikapcsolható!
 • A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekek hátul, gyermekülésbe vagy ülésmagasítóba bekötve utazhatnak. Lényeges, hogy a biztonsági öv a mellkason húzódjon át, ne a nyakon!
 • Gyermekeink szeretnének az utazás alatt mozogni, hátrafele nézni, a két első ülés között kikukucskálni, de ezt semmi esetre se engedjük meg, meg egy esetleges ütközésnél teljesen magatehetetlenül viselkedik a test, és maradandó sérüléseket szenvedhetnek.
 • Ha a gyermek mégis kiszáll az üléséből, addig ne folytassuk az utat, amíg nem ül vissza.
 • Gyerekkel való hosszabb utazás során célszerű sűrűbben pihenőt tartani.
 • Érdemes kényelmes, de biztonságos gyerekülést vásárolni, mert a gyerek ebben az út nagy részét nyugodtabban tölti el.
 • A gyermeküléseken egy kis narancsszínű címke jelzi a normának való megfelelést (ECE R44-03 norma és újabb változata, a 44-04); ezt mindenképp keressük meg, mielőtt vásárolunk. A címkén feltüntetik a többi között a testsúlyhatárokat, illetve azt is, melyik autó típusba rögzíthető az ülés.   

Biztonsági öv

Biztonsági övét menet közben mindig kösse be! Már kis sebességű ütközéskor is komoly sérülésektől védi meg Önt és utasait a helyesen beállított biztonsági öv.

A biztonsági övnek a mellkason kell áthúzódnia, ha a nyaknál halad át, az sérülésveszélyes. Javasoljuk a vállvédő használatát, ezzel a biztonsági öv széle kevésbé vág, kényelmesebb lesz, esetleges ütközésnél pedig elkerülhető az éles szél okozta sérülés.

Előfordul, hogy az utasok álmosak, elalszanak menet közben. Soha ne engedjük meg utasainknak, hogy a hátsó ülésen fekve aludjanak. A kis sebességgel való ütközéskor is súlyos, életveszélyes koponya- és gerincsérüléseket szenvedhetnek.

Ha valaki aludni szeretne, azt a hátsó üléseken, megfelelően beállított, kipárnázott biztonsági övvel bekötve - gyermekek gyermekülésben, vagy ülésmagasítóban - tegye. Célszerű nyakpárnát használni, így elkerülhető, hogy a fej tehetetlenül lógjon, amitől egy esetleges ütközéskor komolyabb sérülést szenvedhet.

A vezető melletti ülésen ajánlatos ébren maradni, mert az alvó, elernyedt test kicsúszik a biztonsági öv alól, és fokozottan sérülékennyé válik.

Letölthető dokumentumok

* Kötelező biztosítási szerződésre jelentett személyi sérüléses kárügyekben az ügyféladatok érzékenységére tekintettel csak a károsult egyéni kérésére adunk tájékoztatást a kárüggyel kapcsolatban. További információkért kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz.

** A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információért kérjük, tájékozódjon a www.allianz.hu weboldalon, keresse fel biztosításközvetítőjét, látogasson el az Allianz ügyfélkapcsolati pontjaiba, vagy hívja az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát a következő számok egyikén: +36 (1 / 20 / 30 / 70) 421-1-421. Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkatársaink hétköznapokon 8.00 és 18.00 óra – csütörtökön 8.00 és 20.00 óra – között készséggel állnak rendelkezésére.