Jogszabálylista

Az Allianz Hungária Zrt. elektronikusan értékesített termékeire (Allianz kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, Allianz Casco, Allianz Online Otthonbiztosítás, Allianz utasbiztosítások, Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás, Allianz Vállalkozás Védelem-Ügyvédek kötelező szakmai felelősségbiztosítása) vonatkozó jogszabályok az alábbiak.

Valamennyi termékre alkalmazandó jogszabályok

 • 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
 • 2014. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

Allianz kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó további jogszabályok

 • 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 26/2013. (XII. 7.) MNB rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Magyar Nemzeti Bank honlapján történő meghirdetésének rendjéről
 • 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
 • 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról
 • 20/2009. (X. 9.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról

Allianz utasbiztosításokra vonatkozó további jogszabályok

 • 2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Allianz Vállalkozás Védelem - Ügyvédek kötelező szakmai felelősségbiztosítására vonatkozó további jogszabályok

 • 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről