2016.10.28.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-72/2016. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót, hogy a határozat kézhezvételének napjától kezdődően a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen

a., amennyiben a jogszabály a fogyasztói panaszról jegyzőkönyv felvételét írja elő, mindenkor gondoskodjon a jegyzőkönyvben a valóságnak megfelelő adatok rögzítéséről

b., a fogyasztói panaszok kivizsgálását követően válaszában minden esetben részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésére, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára.

II. A Kérelmet a következő biztosítási időszakra várható biztosítási díjról történő tájékoztatás szabálytalanságával, illetve a fogyasztói panasz határidőn túli megválaszolásával kapcsolatos, valamint azon kifogás tekintetében, amely szerint a Biztosító díjtarifája jogsértő módon tesz különbséget az ő és a módosuló szerződések között ez utóbbiak hátrányára, jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.

III. A Biztosítóval szemben az I.b) pontban foglalt jogsértésre tekintettel 300 000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.