2016.02.16.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-7/2016. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót, hogy a határozat kézhezvételének napjától kezdődően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esedékes díja meg nem fizetése esetén a díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítást, valamint a biztosítási szerződés díjnemfizetés miatt történő megszűnéséről szóló értesítést a fogysztók részére igazolható módon küldje meg.

I/1. A Biztosítóval szemben az I. pontban foglalt jogszabálysértésekre tekintettel 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.  

II. A Kérelmet a biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszak várható díjáról szóló tájékoztatás Biztosító általi elmulasztása tekintetében jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.