2016.09.22.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-58/2016. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés mindenkori betartására.

II. A Biztosítóval szemben – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértésére tekintettel – 700 000 Ft, azaz hétszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki

III. A Kérelemnek az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés vizsgálatára irányuló részében a fogyasztóvédelmi eljárás során jogszabálysértést nem tártam fel, a Kérelem ezen részét jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.