2016.08. 26.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-48/2016. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen a fogyasztói panaszok kivizsgálását követően, válaszában minden esetben részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, továbbá a panaszra adott válaszát mindenkor határidőben küldje meg.

II. A Biztosítóval szemben – az írásbeli panaszok megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

A Kérelemnek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés vizsglálatára irányuló részében a fogyasztóvédelmi eljárás soán jogszabálysértést nem tártam fel, a Kérelem ezen részeit jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.