2016.05.24.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-34/2016. számú határozata

1. Felhívom a Biztosítót, hogy az írásbeli panaszok megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések mindenkor betartására.

2. A Biztosítóval szemben az 1. pontban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.