2018.01.11.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-3/2018. számú határozata

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a határozat kézhezvételének napjától kezdődően

a., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be;

b., a fogyasztói panaszok teljes körű kivizsgálásának eredményéről – a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontja jogszabályban rögzített határidőn belüli megküldésével – minden esetben tájékoztassa a fogyasztókat.

II. Az MNB a Kérelmet az életbiztosítási szerződés megkötését megelőző tájékoztatás hiányosságára, valamint az életbiztosítási szerződés aktuális helyzetét bemutató tájékoztatás elmulasztására vonatkozó kifogások tekintetében, jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítja.

III. Az MNB a Biztosítóval szemben

a., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző jogsértés megvalósítására tekintettel 400 000,- Ft, azaz négyszázezer forint összegű,

b., a fogyasztói panaszok jogszabályában rögzített határidőn túl történő, valamint nem teljes körű megválaszolásával megvalósított jogsértésekre figyelemmel 200 000,- Ft, azaz  kétszázezer forint összegű, mindösszesen 600 000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.