2018.09.10.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-28/2018. számú határozata

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen

i. a fogyasztói panaszok kivizsgálását követően válaszában részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára;

ii. az írásbeli fogyasztói panaszok elutasítása esetén adjon tájékoztatást a jogszabályban meghatározott jogorvoslati lehetőségekről.

II. Az MNB a Biztosítóval szemben – az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.