2017.04.10.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-25/2017. számú határozata 

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen a fogyasztói panaszok kivizsgálását követően válaszában minden esetben részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre.

II. Az MNB a Biztosítóval szemben – az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

III. Az MNB a Kérelemnek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés vizsgálatára irányuló részében a fogyasztóvédelmi eljárás során jogszabálysértést nem tárt fel, a Kérelem ezen részeit jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítja.