2017.03.24.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-23/2017. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esedékes díja meg nem fizetése esetén a díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólíást, valamint a szerődés díjnemfizetés miatt történő megszűnéséről szóló értesítést mindenkor, határidőben küldje meg.

II. A Biztosítóval szemben – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esedékes díja meg nem fizetése esetén a díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás küldési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.