2018.03.07.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-13/2018. számú határozata

I. Az MNB az Ügyfél kérelmére lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során megállapította, hogy a Biztosító az Extrém Sportok Utasbiztosításra vonatkozó kereskedelmi kommunikációjában megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

II. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

III. Az MNB a Biztosítóval szemben – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt – 200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.