2017.02.24.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-13/2017. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót, hogy az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen

a., az írásbeli fogyasztói panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját minden esetben a panasz közlését követő harminc napon belül küldje meg a fogyasztók részére

b., az írásbeli fogyasztói panaszok elutasítása esetén mindenkor adjon tájékozatást a jogszabályban meghatározott jogorvoslati lehetőségekről.

II. A Biztosítóval szemben – az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszablyi rendelkezések megsértésére tekintettel – 450 000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.