2016.08.31.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-180/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. augusztus 18-án az alábbi határozatot hozta:

 

Az MNB engedélyezi Petros Papanikolaou vezető állású személlyé (felügyelőbizottság elnöke) történő megválasztását.