2016.07.06.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-168/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) felé tett bejelentés alapján az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. június 29-én az alábbi határozatot hozta:

 

A Biztosító külföldi (szlovén) fióktelepe létesítésének helyével kapcsolatos adatokban történt változást az MNB nyilvántartásba vette.