2016.08.29.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-199/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. szeptember 29-én az alábbi határozatot hozta:

Az MNB engedélyezi Mészáros Szabolcs vezető állású személlyé (felügyelőbizottság tagja) történő megválasztását.