2016.08.03.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-175/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. július 28-án az alábbi határozatot hozta:

Az MNB engedélyezi Illés Ildikó egyéb vezető személlyé (belső ellenőr) történő kinevezését.