A Hungária Alap árfolyam alakulása (szolgáltatási árfolyamok)

A biztosító az eszközalapokban lévő mögöttes befektetési eszközök értékelésénél 2019. január 28-ától a korábbiakban meghatározottaktól eltérően más piaci szereplő által közzétett adatok alapján határozza meg az egyes eszközalapokban elhelyezett eszközök értékét.

Annak következtében, hogy a biztosító új viszonyszámokat vesz alapul, az eszközalapok árfolyamában a korábbi időszak átlagos változásaihoz képest a fenti napon egyszeri alkalommal eltérés mutatkozhat.

Az eszközök értéke az átállás következtében újra meghatározásra kerül.

A biztosító 2019. január 28-át követően a szolgáltatásait, egyéb kifizetéseit és a szerződő rendelkezéseit az új adatok alapján meghatározott árfolyamon teljesíti.